Yli puolet yrityksistä ei ole tehnyt omistajailmoitusta kaupparekisteriin – näiden yritysten toiminta voi vaikeutua

Report this content

Rahanpesulaki velvoittaa noin 300 000 yritystä ilmoittamaan edunsaajiensa tiedot kaupparekisteriin viimeistään 1. heinäkuuta 2020. Edunsaajat ovat useimmissa tapauksissa yrityksen omistajia. Aikaa maksuttoman ilmoituksen tekemiseen oli tasan vuosi. Määräaikaan mennessä kaupparekisteriin tuli noin 123 000 ilmoitusta.

Velvoite koskee kaikkia osakeyhtiöitä ja osuuskuntia sekä osaa avoimista yhtiöistä ja kommandiittiyhtiöistä.

Pörssiyhtiöt, toiminimiyrittäjät ja taloyhtiöt eivät tee edunsaajailmoitusta, eivät myöskään yhdistykset ja säätiöt.

Yrityksen toiminta voi vaikeutua

Jos yritys ei tee edunsaajailmoitusta viipymättä, sen toiminta voi vaikeutua.

Rahanpesulain mukaan esimerkiksi pankeilla, tilitoimistoilla ja asianajotoimistoilla on velvollisuus tunnistaa asiakkaansa ja tarkistaa edunsaajatiedot. Nämä samat toimijat voivat ilmoittaa kaupparekisteriä pitävälle Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH), että yrityksen edunsaajatiedoissa on puutteita tai epäjohdonmukaisuuksia.

Edunsaajatiedot pidettävä ajan tasalla

Yritysten täytyy tehdä uusi edunsaajailmoitus, kun tiedot muuttuvat tai kun perustetaan uusi yritys.
Yritysten edunsaajatiedot eivät ole samalla tavalla julkisia kuin muut kaupparekisteritiedot. PRH antaa edunsaajatietoja tunnistetuille asiakkaille, joilla on tiedoille rahanpesulain mukainen käyttötarkoitus.
Edunsaajatiedot ovat maksullisia muille kuin viranomaisille.

Lue lisää:

 

Lisätietoja

Jouko Koitto
Johtava lakimies
Patentti- ja rekisterihallitus (PRH)
p. 029 509 5550


Tietoa PRH:sta

Toimimme yritysten ja yhteisöjen hyväksi.

Rekisteröimme yritykset, yhdistykset, säätiöt ja muut yhteisöt sekä yrityskiinnitykset ja LEI-tunnukset. Tutkimme ja myönnämme patentit ja hyödyllisyysmallit. Rekisteröimme tuotteille ja palveluille tavaramerkin sekä muotoilulle mallisuojan. Huolehdimme tilintarkastajien hyväksymisestä ja valvonnasta. Valvomme säätiöiden toimintaa ja tekijänoikeuden yhteishallinnointia.

Neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme. Tarjoamme tietoa yrityksistä, yhteisöistä ja aineettomista oikeuksista.

Olemme myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA).

PRH kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hallinnonalaan. Neuvottelemme vuosittain ministeriön kanssa toimintamme tulostavoitteet. PRH on nettobudjetoitu virasto, mikä tarkoittaa sitä, että katamme noin 95 prosenttia menoistamme omilla palvelutuloillamme.

Lue lisää: https://www.prh.fi/fi/tietoa_prhsta.html

Avainsanat: