Yrityksille uusi velvoite: edunsaajien (omistajien) tiedot kaupparekisteriin 1.7.2019 alkaen

Kaupparekisteriä ylläpitävä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) alkaa rekisteröidä tietoja yritysten tosiasiallisista edunsaajista 1. heinäkuuta 2019 alkaen. Edunsaajat ovat useimmissa tapauksissa yhtiön omistajia. Uusi velvollisuus ilmoittaa edunsaajien tiedot kaupparekisteriin koskee noin 300 000 yritystä, muun muassa kaikkia osakeyhtiöitä ja osuuskuntia.

Myös osa avoimista yhtiöistä ja kommandiittiyhtiöistä joutuu tekemään ilmoituksen edunsaajistaan kaupparekisteriin.

Toiminimiyrittäjät, pörssiyhtiöt ja taloyhtiöt eivät tee ilmoitusta, kuten eivät yhdistykset ja säätiöt.

Rahanpesulaki vaatii tunnistamaan ja ilmoittamaan edunsaajat

Yritys vastaa edunsaajiensa tunnistamisesta.

Edunsaaja on henkilö, joka esimerkiksi omistaa yli 25 prosenttia yrityksen osakkeista tai käyttää yrityksessä yli 25 prosentin äänimäärää.

Tosiasiallisten edunsaajien ilmoittaminen ja rekisteröinti perustuvat rahanpesulakiin ja EU-direktiiveihin. Rahanpesulainsäädäntö velvoittaa esimerkiksi pankkeja tunnistamaan asiakkaansa. Edunsaajatietojen rekisteröinti tuleekin sujuvoittamaan yrityksen asiointia esimerkiksi pankkilainaa haettaessa.

Ketkä saavat edunsaajatietoja PRH:lta?

Yritysten edunsaajatiedot eivät ole samalla tavalla julkisia kuin muut kaupparekisteritiedot.

PRH antaa edunsaajatietoja tunnistetuille asiakkaille, joilla on tiedoille rahanpesulain mukainen käyttötarkoitus. Se tarkoittaa, että tietojen avulla pyritään estämään rahanpesua ja terrorismin rahoittamista tai edistämään rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen paljastamista.

PRH kehittää edunsaajista annettavaa tietopalvelua vaiheittain. Ensi vaiheessa saatavilla on edunsaajaote, jossa on yksittäisen yrityksen edunsaajatiedot.

Edunsaajaote on maksullinen muille kuin viranomaisille.

Lue lisää edunsaajista ja ohjeet yrityksille prh.fi-sivuilta.


Lisätietoja

Lakimies
Ville Ruokamo
Patentti- ja rekisterihallitus (PRH)
p. 029 509 5307
etunimi.sukunimi@prh.fi


 

Tietoa PRH:sta

Toimimme yritysten ja yhteisöjen hyväksi.

Rekisteröimme yritykset, yhdistykset, säätiöt ja muut yhteisöt sekä yrityskiinnitykset ja LEI-tunnukset. Tutkimme ja myönnämme patentit ja hyödyllisyysmallit. Rekisteröimme tuotteille ja palveluille tavaramerkin sekä muotoilulle mallisuojan. Huolehdimme tilintarkastajien hyväksymisestä ja valvonnasta. Valvomme säätiöiden toimintaa ja tekijänoikeuden yhteishallinnointia.

Neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme. Tarjoamme tietoa yrityksistä, yhteisöistä ja aineettomista oikeuksista.

Olemme myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA).

PRH kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hallinnonalaan. Neuvottelemme vuosittain ministeriön kanssa toimintamme tulostavoitteet. PRH on nettobudjetoitu virasto, mikä tarkoittaa sitä, että katamme noin 95 prosenttia menoistamme omilla palvelutuloillamme.

Lue lisää: https://www.prh.fi/fi/tietoa_prhsta.html

Avainsanat:

Yrityksestä

Rekisteröimme yritykset, yhdistykset, säätiöt ja muut yhteisöt sekä yrityskiinnitykset ja LEI-tunnukset. Tutkimme ja myönnämme patentit ja hyödyllisyysmallit. Rekisteröimme tuotteille ja palveluille tavaramerkin sekä muotoilulle mallisuojan. Huolehdimme tilintarkastajien hyväksymisestä ja valvonnasta. Valvomme säätiöiden toimintaa ja tekijänoikeuden yhteishallinnointia. Neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme. Tarjoamme tietoa yrityksistä, yhteisöistä ja aineettomista oikeuksista. Olemme myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA).

Tilaa

Multimedia

Multimedia