Vuonna 2018 Paulig jatkoi toimintansa uudistamista

Report this content

Vuosi 2018 oli Pauligille merkityksellinen. Yhtiön tekemä lupaus, että vuoden 2018 loppuun mennessä kaikki yhtiön käyttämät kahvipavut hankitaan vain vastuulliseksi varmennetuista lähteistä, lunastettiin. Muuttuvilla elintarvikemarkkinoilla yhtiö panosti innovaatioihin ja tulevaisuuden kasvuun. Yhtiö toi myös menestyksellisesti markkinoille uutuustuotteita kasvavissa segmenteissä.

”Pauligin 143 vuoden suosion takana on kyky pysyä ajankohtaisena ja sopeutua muutoksiin. Liiketoimintaympäristössämme tapahtuvat muutokset, esimerkiksi kuluttajakäyttäytymisessä ja teknologiassa, ovat nopeampia kuin koskaan aikaisemmin ja haluamme jatkossakin olla vahvasti mukana viemässä kehitystä elintarvikealalla eteenpäin”, sanoo konsernijohtaja Rolf Ladau, joka aloitti toimessaan kesäkuussa 2018.

Vuoden aikana Paulig perusti Tukholmaan PINC-innovaatiohautomon, jonka tehtävänä on panostaa elintarvikealan innovaatioihin ja tukea yhtiön pitkän tähtäimen kasvua.

”Ihmiset ilmaisevat ruoan avulla omaa identiteettiään tänä päivänä yhä voimallisemmin. Uskomme tämän kehityksen jatkuvan ja alallamme kuluttajan tuntemus korostuu nyt entisestään”, Rolf Ladau toteaa.

Paulig toi viime vuonna markkinoille useita uutuustuotteita. Pauligin kaupunkikahvituoteperheen myynti kasvoi ja laajeni Café Sydney -kahvilla. Myös uusien Frezza Almond Latte- ja Frezza Oat Latte -kahvijuomien myynti kehittyi myönteisesti.

Gold&Green-brändin alla markkinoille tuotiin joukko uusia tuotteita ja tuoreen kasviproteiinikategorian kehittäminen jatkuu edelleen. Lisäksi vuoden aikana toteutettiin myös Santa Maria -maustepurkkivalikoiman uudistus.

Konsernin brändisalkkuun kuuluvat seuraavat tuotemerkit: Paulig, Santa Maria, Risenta, Gold&Green ja Poco Loco.

Vuosi 2018 lukuina

  • Liikevaihto oli 907,5 miljoonaa euroa (928,9)
  • Liikevoittoa oli 50,0 miljoonaa euroa (62,3), mikä on 5,5 prosenttia liikevaihdosta (6,7).
  • Vuoden 2018 tulos oli 32,5 miljoonaa euroa (42,2).
  • Konsernin omavaraisuusaste oli 75,0 prosenttia (74,2)
  • Henkilöstö keskimäärin 2 140 (2 042).

Liikevaihdon kehitys

Paulig-konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 907,5 miljoonaa euroa (928,9), eli se laski 2,3 prosenttia edellisvuodesta. Liikevaihdon laskuun vaikutti osaltaan Ruotsin kruunun heikentyminen ja muutokset raaka-kahvin maailmanmarkkinahinnoissa.

Vuonna 2018 Paulig-konsernin World Foods & Flavouring - ja Naturally Healthy Foods -divisioonat yhdistettiin yhdeksi divisioonaksi. Pauligin liiketoiminta jakaantui täten vuoden aikana kolmeen divisioonaan: Paulig Coffee, Paulig Foods ja Paulig Snacks.

Paulig Snacks vastaa liiketoiminnasta, joka palvelee kaupan omia tuotemerkkejä.

  • Paulig Coffee: liikevaihto oli 323,8 miljoonaa euroa (350,6)
  • Paulig Foods: liikevaihto oli 330,5 miljoonaa euroa (342,6)
  • Paulig Snacks: liikevaihto oli 273,2 miljoonaa euroa (257,0)

”Vaikka Paulig ei kokonaisuudessaan kasvattanut liikevaihtoaan, yhtiön kehitys monella markkinalla oli myönteinen. Kahvimarkkinoilla yhtiö kasvoi eritoten Venäjällä. Alankomaissa kasvua siivitti puolestaan texmex-kategorian menestys. Paulig Foods -divisioonan myynti kasvoi myös Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Baltiassa”, Rolf Ladau toteaa.

Paulig-konsernin myynnistä 58 prosenttia tapahtuu Pohjoismaissa ja 42 prosenttia konsernin muilla markkina-alueilla.

Tilikauden tulos

Konsernin liikevoitto oli 50,0 miljoonaa euroa (62,3) ja liikevoittoprosentti 5,5, (6,7). Osakkuusyhtiön (Fuchs Gewürze GmbH & Co) vaikutus konsernitulokseen oli -5,8 miljoonaa euroa (-3,7). Konsernin tilikauden tulos 32,5 miljoonaa euroa (42,2) ei sisältänyt kiinteistöjen myyntivoittoja Vuosaaren vanhan paahtimon maa-alueiden myynnistä edellisvuoden tapaan (4,3 miljoonaa euroa).

Tärkeä vastuullisuustavoite saavutettiin

Paulig on tehnyt vastuullisuustyötä pitkäjänteisesti. Vuonna 2014 yhtiö asetti tavoitteekseen, että vuoden 2018 loppuun mennessä kaikki yhtiön käyttämät kahvipavut hankitaan vain vastuulliseksi varmennetuista lähteistä. Tämä tavoite saavutettiin, ja se tarkoittaa, että Paulig käyttää tuotteissaan vain Reilu Kauppa ja Luomu tai UTZ-vastuullisuussertifioitua kahvia sekä vastuulliseksi varmennetuista kumppanuushankkeista ostettua kahvia.

”Olemme tästä työstä ylpeitä ja jatkamme työskentelyä kestävän kehityksen edistämiseksi koko arvoketjussamme”, kertoo Rolf Ladau.

Muutoksia toimintamalliin vuoden 2019 aikana

Pauligin tavoitteena on tulla yhdeksi Euroopan nopeimmin kasvavista elintarvikealan yrityksistä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi yhtiö ilmoitti maaliskuussa 2019 suunnittelevansa toimintamallinsa uudistamista. Uuden organisaatiorakenteen mukaisesti liiketoiminta-alueet tullaan järjestämään maantieteellisen sijainnin mukaan omiksi yksiköiksi seuraavasti: Suomi ja Baltian maat, Skandinavia ja Keski-Eurooppa sekä Venäjä ja sitä ympäröivät maat. Lisäksi uusi Customer Brands -liiketoiminta-alue tulee keskittymään asiakkaiden omiin tuotemerkkeihin.

Vahvistaakseen parhaiden käytäntöjen jakamista koko yhtiössä, toimintamalliin on suunniteltu nykyisten keskitettyjen toimintojen rinnalle myös keskitetty markkinointi ja toimitusketju. Pauligin tavoitteena on ottaa uusi toimintamalli käyttöön kesäkuun 2019 alusta alkaen.

”Tavoitteemme on olla ajankohtainen ja kasvava kansainvälinen elintarvikealan yritys myös jatkossa. Meillä on pitkät perinteet, ja kuluttajien arvostamia tuotteita ja palveluja. Vastuullisuus, terveys ja hyvinvointi ovat asioita, joilla on yhä suurempi vaikutus elintarvikealan menestykselle tulevaisuudessa. Pauligilla pidämme näitä arvoja tärkeinä ja erittäin innostavina”, Rolf Ladau päättää.

Paulig-konsernin vuoden 2018 vuosikertomus ja yritysvastuuraportti on julkaistu PDF-muodossa osoitteessa www.pauliggroup.com.
 

Mediayhteydenotot:

Anita Laxén
viestintäjohtaja
Paulig-konserni

Puh: +358 40 7700 873
anita.laxen@paulig.com

Paulig-konsernista:
Paulig on kansainvälinen elintarvikealan perheyritys, joka tunnetaan korkealaatuisista merkkituotteista ja palveluista. Yhtiön perusti Gustav Paulig vuonna 1876 Helsingissä. Yrityksen toimialat ovat Paulig Coffee, Paulig Foods ja Paulig Snacks. Sen brändejä ovat Paulig, Santa Maria, Risenta, Gold&Green ja Poco Loco. Pauligilla on 2 000 työntekijää 13 maassa ja sen liikevaihto vuonna 2018 oli 907 miljoonaa euroa. www.pauliggroup.com 

Tilaa

Multimedia

Multimedia