• news.cision.com/
  • Peab Oy/
  • Peab mittaa hiilijalanjäljen kaikista vuoden aikana aloitettavista uusista kerrostaloistaan

Peab mittaa hiilijalanjäljen kaikista vuoden aikana aloitettavista uusista kerrostaloistaan

Report this content

Rakennusyhtiö Peab mittaa tästä syksystä alkaen hiilijalanjäljen kaikista omaperustaisista vuoden aikana aloitettavista uusista asuinkerrostaloistaan. Panostus on huomattava, se tarkoittaa noin 10–20 rakennettavan kerrostalon hiilijalanjäljen laskemista.

Hiilijalanjäljen arvioiminen on osa Peabin strategian toteuttamista. Peab on asettanut koko pohjoismaisessa konsernissaan tavoitteeksi olla hiilineutraali rakentaja vuoteen 2045 mennessä.

”Jotta tavoitteemme hiilineutraaliudesta voi toteutua, työ on aloitettava nyt. Meidän on saatava lähtötiedot monenlaisista kohteista, jotta tiedämme, mitä muutamme toiminnassamme tavoitteen saavuttamiseksi. Haluamme erityisesti selvittää hiilijalanjälkemme koko rakennuksen elinkaaren ajalta”, kertoo Peabin asuntorakennuttamisesta vastaavan Peab Invest Oy:n toimitusjohtaja Juha-Pekka Eskola.

Peab käyttää mittaushankkeessaan ympäristöministeriön kehittämää rakennusten hiilijalanjäljen arviointimenetelmää. Se kattaa rakennuksen koko elinkaaren rakennustuotteiden valmistuksesta kuljetuksiin ja työmaatoimintoihin, käyttöön ja korjauksiin sekä elinkaaren lopulla tapahtuvaan purkamiseen ja kierrätykseen.

Hiilijalanjäljen laskennan hoitaa Peabin tilauksesta insinööritoimisto Vesitaito Oy. Se on valtakunnallinen markkinajohtaja uudisrakennusten energiaselvitysten laadinnassa ja panostanut tästä vuodesta alkaen myös rakennusten hiilijalanjäljen laskemiseen.

”Peab aloittaa tässä mittavan työn selvittämällä koko uudisrakennuskantansa hiilijalanjäljen. Arvostan ja kunnioitan Peabin panostusta jo tässä vaiheessa, kun yhteistä laskentajärjestelmää vasta testataan eikä pakottavia säännöksiä vielä ole”, sanoo Vesitaito Oy:n toimitusjohtaja Heikki Virkkunen. Hän muistuttaa kuitenkin, että suuret tilaajat, kuten esimerkiksi kunnat, saattavat jo nyt vaatia rakennushankkeidensa hiilijalanjäljen selvitystä rakennusyhtiöiltä.

Ympäristöministeriö testaa hiilijalanjäljen arviointimenetelmäänsä noin vuoden kestävässä hankkeessa pyytämällä rakennusliikkeitä ilmoittamaan siihen kohteita mukaan. Testauksen tavoitteena on selvittää, kuinka hyvin arviointimenetelmä soveltuu tavanomaisten suunnittelu- ja rakennushankkeiden käyttöön. Peab lähettää julkiseen testaushankkeeseen ehdolle Espoon Asunto Oy Jousenpuron kerrostalon, jossa on 52 huoneistoa.

Peab haluaa olla mukana kehittämässä yhteiskuntaa, jossa ympäristöarvot on huomioitu kunnolla. ”Rakennusalan hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on aivan keskeistä, kun halutaan vähentää päästöjä koko maailmassa”, Juha-Pekka Eskola muistuttaa.

Rakennussektori tuottaa maailman hiilidioksidipäästöistä noin 39 prosenttia. Sektorin päästöistä 28 prosenttia syntyy rakennusten käytönaikaisista vaiheista kuten lämmitys, jäähdytys ja energiankäyttö. Noin 11 prosenttia päästöistä syntyy materiaaleista ja rakentamisen prosesseista. (Lähde: GBC Finland.)

Peab Invest Oy

Kiinteistökehitys, asuntorakennuttaminen
Toimitusjohtaja Juha-Pekka Eskola, juha-pekka.eskola@peab.fi
P. 040 0381 953

 

Vesitaito Oy
Toimitusjohtaja Heikki Virkkunen, heikki.virkkunen@vesitaito.fi
P. 0207 888 161

 

Peab-konserni on yksi Pohjoismaiden suurimmista rakennusyhtiöistä. Se työllistää Pohjoismaissa 15 000 henkeä, joista Suomessa noin 750 henkilöä. Konsernin toiminta on jakautunut neljään liiketoiminta-alueeseen; rakentaminen, kiinteistökehitys, infrarakentaminen sekä teollisuus. Peab-konsernin liikevaihto on 5.2 miljardia euroa. Konsernin osake noteerataan Tukholman pörssissä. 

Tilaa