Peabin Nereis Business Gardenille LEED Gold sertifikaatti

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) on arvostettu kansainvälinen luokitus, joka voidaan myöntää kohteelle, jonka suunnittelussa, rakentamisessa ja energiataloudessa ympäristöarvot on huomioitu tiukkojen kriteerien mukaisesti.

Turussa Pitkämäen alueelle valmistuneelle Nereis Business Garden -toimistotalolle on myönnetty Gold -tason LEED-ympäristösertifikaatti. LEED on laajasti käytetty kansainvälinen ympäristöluokitusjärjestelmä, joka on kolmannen osapuolen varmistama osoitus kiinteistön ympäristötehokkuudesta. Nereis Business Gardenin saavuttama Gold-taso on LEED-järjestelmän toiseksi korkein luokitustaso. Sertifioinnin saavuttamiseksi hankkeessa on kiinnitetty erityistä huomiota mm. energian- ja vedenkulutukseen, vähäpäästöisten materiaalien käyttöön sekä sisäilman korkeaan laatuun.

Erinomaiset julkisen liikenteen yhteydet sekä lähialueen palvelut auttoivat myös luokituksen saavuttamista.

Nereis Business Garden sijaitsee Turun kauppatorilta vajaan kolmen kilometrin etäisyydellä, vilkasliikenteisen Naantalin pikatien varrella. Nereis on kahdeksankerroksinen, yhteensä 8620 m2 käsittävä toimisto- ja liikerakennus, joka on toteutettu LEED luokitus jo suunnittelu- ja rakennusvaiheessa silmälläpitäen, nykypäivän tekniikka ja ympäristöarvot huomioon ottaen.

Sekä asiakkaat että sijoittajat ovat nykyisin kiinnostuneita ympäristö- ja energia-näkökulmasta. Siitä, miten hyvin rakennus vastaa ajan vihreisiin haasteisiin, pääsee selville muun muassa kansainvälisten luokitusten kautta. LEED on arvostettu kansainvälinen luokitus, joka voidaan myöntää kohteelle, jonka suunnittelussa, rakentamisessa ja energiataloudessa ympäristöarvot on huomioitu tiukkojen kriteerien mukaisesti. LEED on vapaaehtoinen, kolmannen tahon myöntämä ympäristösertifikaatti, jonka perusteella suunniteltu ja rakennettu talo on toteutettu kestävän kehityksen periaatteiden mukaan. LEED-ohjauksesta Nereis Business Garden hankkeessa vastasi Green Building Partners Oy.

”Green buildning”-määritelmä liitettynä energiatehokkuuteen esiintyy julkisessa keskustelussa usein. Energiatehokkuuteen keskitytään niin paljon, että muut ympäristöystävällisen rakentamiseen liittyvät keskeiset seikat jäävät usein liian vähälle huomiolle LEED-järjestelmä huomioi rakennuksen ympäristövaikutukset monipuolisesti, sillä mm. sijainnilla on ratkaiseva merkitys energiatehokkuuden lisäksi.

LEED-sertifioitujen projektien hyöty tulee esille ympäristönäkökohtien lisäksi kustannussäästöjen ja käyttäjäystävällisyyden muodossa. Rakennukset ovat muun muassa energiaystävällisempiä, sisäilmanlaadultaan parempia sekä sijainniltaan ympäristöystävällisempiä liikkumistapoja suosivia. Ympäristösertifikaatti on luotettava mittari ympäristöystävällisemmästä rakentamisesta, koska se on kolmannen osapuolen laatima, vahvistama ja tarkastama.

Yleisesti ympäristömyönteisen rakentamisen hyötyinä, joihin myös LEED-projekteissa tähdätään, voidaan U.S Green Buildning Councilin (USGBC) mukaan pitää seuraavia asioita:

Ympäristöhyödyt:

•  Luonnonvarojen säästyminen

•  Jätteen määrän väheneminen

•  Ilman- ja vedenlaadun paraneminen

Terveydelliset ja yhteisölliset hyödyt:

•  Sisäilman laadun, lämpötilan vaihteluiden ja akustiikan paraneminen

•  Rakennuksen käyttäjän terveyden ja mukavuuden paraneminen

•  Tarpeettoman paikallisliikenteen määrän minimointi

•  Elämänlaadun paraneminen yleisellä tasolla

Taloudelliset hyödyt:

•  Kustannusten väheneminen

•  Sijoitetun pääoman tuoton paraneminen

•  Työntekijöiden tyytyväisyyden ja tuottavuuden paraneminen

•  Elinkaaren aikainen taloudellisen tehokkuuden paraneminen

Lisätiedot:

Sirpa Lindholm, hankekehitysjohtaja, Peab Invest Oy, puh. +358 50 483 5165, sirpa.lindholm@peab.fi

Tuomas Vataa, työpäällikkö, Peab Oy, puh. +358 40 7294 282, tuomas.vataa@peab.fi

www.peab.fi

Peab-konserni on yksi Pohjoismaiden suurimmista rakennusyhtiöistä. Se työllistää Pohjoismaissa 13 000 henkeä, joista Suomessa noin 800 henkilöä. Peab Oy:n toimialoihin kuuluvat asuntorakentaminen, muu talonrakentaminen ja korjausrakentaminen. Kiinteistöliiketoiminnasta vastaa Peab Invest Oy. Maa- ja vesirakentamisesta vastaa Peab Infra Oy ja Peab Industri Oy vastaa valmisbetoni- ja kiviainesliiketoiminnasta sekä Lambertsson Oy nosturiliiketoiminnasta. Konsernin liikevaihto on 4.9 miljardia euroa. Peab-konsernin osake noteerataan Tukholman pörssissä.

Yrityksestä

Peab-konserni on yksi Pohjoismaiden suurimmista rakennusyhtiöistä. Se työllistää Pohjoismaissa 15 000 henkeä, joista Suomessa noin 750 henkilöä. Konsernin toiminta on jakautunut neljään liiketoiminta-alueeseen; rakentaminen, kiinteistökehitys, infrarakentaminen sekä teollisuus. Peab-konsernin liikevaihto on 5,1 miljardia euroa. Konsernin osake noteerataan Tukholman pörssissä.

Tilaa

Multimedia

Multimedia