Pelastakaa Lapset - Rädda Barnen tiedottaa

Pelastakaa Lapset - Rädda Barnen tiedottaa 28.4.2003 Tiedote Pelastakaa Lapset avasi tänään 28.4.2003 kotisivuillaan osoitteessa www.pela.fi 4 12 -vuotiaille lapsille suunnatun "Lapsen ääni" - mielipidekyselyn. Lapsen ääni -internetkysely järjestetään nyt kolmannen kerran ja se on suunnattu alle kouluikäisille ja ala-asteikäisille lapsille. Kyselyn tekee ainutlaatuiseksi sen kohderyhmä 412 -vuotiaat lapset, joista pienimmätkin voivat vastata kysymyksiin symbolien avulla. Lapset voivat osallistua kyselyyn 28.4.- 5.5. välisenä aikana. Kysymysten avulla selvitetään lapsen omaa kokemusta hänen arkipäivästään. Lasten mielipiteet julkaistaan torstaina 8.5.2003 Pelastakaa Lapset -viikon "Lapsen äänen päivänä". Viime vuonna Lapsen ääni -kyselyyn vastanneet lapset toivoivat isän ja äidin viettävän enemmän aikaa heidän kanssaan. Lapsen ääni -internetkysely on suunnattu päiväkoti-ikäisten ja ala- asteiden lapsille. "Onko äiti tai isä tarpeeksi kanssasi ", "kuuntelevatko vanhemmat mitä kerrottavaa sinulla on" kysymyksillä kartoitetaan lapsen kokemusta siitä, kuuntelevatko aikuiset hänen asioitaan. Lasten yksinäisyyttä ja hyvinvointia selvitetään kysymyksillä "onko sinulla hyvä kaveri", "kiusataanko sinua". Tänä vuonna lapsilta kysytään myös heidän internetin ja pelikoneiden käyttöä "käytkö netissä" ja "pelaatko tietokoneella tai pelikoneella" ja "tietävätkö isä ja äiti mitä teet netissä" kysymyksillä. Pelastakaa Lapset haastaa lasten kanssa työskenteleviä aikuisia ja lasten vanhempia tukemaan lasten osallistumista internetkyselyyn, jotta lapset saavat oman äänensä kuuluviin kyselyn välityksellä. Pelastakaa Lapset haluaa kyselyn avulla vahvistaa lapsen äänen kuulumista yhteiskunnassa ja hyödyntää lasten mielipiteitä omassa työssään lapsen oikeuksien puolesta. Lisätietoja: Pelastakaa Lapset - Rädda Barnen ry Tiedottaja Merja Saarikoski Lapinrinne 2, 00180 Helsinki Puh. 09-4135 5400 GSM 040 535 8221 Projektityöntekijä Jussi Honkanen (09) 4135 5400 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/28/20030428BIT00700/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/28/20030428BIT00700/wkr0002.pdf