Pelastakaa Lapset käynnistää lasten kriisichat -palvelun - Euroopassa vietetään turvallisemman internetin päivää perjant

Pelastakaa Lapset käynnistää lasten kriisichat -palvelun - Euroopassa vietetään turvallisemman internetin päivää perjantaina 6. helmikuuta Tiedote 5.2.2004 Pelastakaa Lapset on käynnistämässä nettipohjaista lasten ja nuorten kriisichat -palvelua. Kriisichat aukeasi netissä parin tunnin kuluessa, mikäli Suomessa tai maailmalla tapahtuu jotakin vakavaa tai lapsia voimakkaasti koskettavaa. Lapset kuulevat ja näkevät järkyttäviä tapahtumia, mutta eivät pysty käsittelemään niitä aikuisen lailla ja tarvitsevat siksi välitöntä aikuisten tukea ja turvaa. Pelastakaa Lasten koordinoimassa Manteli-chatissa kävi viime joulunpyhien aikana satoja avun tarpeessa olleita lapsia ja nuoria nettikeskustelemassa koulutettujen vapaaehtoisten aikuisten kanssa. Samanlaisten periaatteiden pohjalta luotava kriisi-chat pyritään saamaan toimintavalmiuteen vielä tämän vuoden aikana. Pelastakaa Lapset tekee myös internetin lapsipornografian vastaista työtä. Internet on lisännyt räjähdysmäisesti lapsipornoaineiston määrää, raportoi Euroopan poliisien yhteistyöorganisaation, Europolin edustaja Euroopan unionin alueen internetpalvelutoimittajien, poliisin ja vihjepalvelinten työseminaarissa tammikuun lopulla Belgiassa. Yksistään Iso-Britannian poliisin tutkinnassa on 600 000 lapsipornokuvaa. Pelastakaa Lapset on aloittanut yhteistyön Maksullisten puhelinpalveluiden eettisen lautakunnan, MAPELin sekä suomalaisten aikuisviihdetuottajien kanssa. Tavoitteena on jakaa tietoa puhelinliittymään saatavista tekstiviesti- ja puhelinestoista, joilla aikuisviihteen avaaminen voidaan estää lapsilta. Kampanja on jo alkanut aikuisviihdesivuilla ja kuluvana vuonna tavoitteena on luoda ilmainen ja helppokäyttöinen lapsilukko suomalaisten netinkäyttäjien tarpeeseen. Pelastakaa Lasten Eurooppa -ryhmä on koonnut internetiin liittyvän lasten seksuaalisen hyväksikäytön taustaa ja tilastoja yhteiseksi toimintaohjelmaksi. Toimintaohjelma löytyy nyt suomeksi Pelastakaa Lasten verkkosivuilta osoitteesta www.pela.fi/nettivihje. Toimintaohjelmaa päivitetään seuraavan kerran maaliskuussa 2004 koskemaan myös kamerapuhelimia ja lastensuojelua. Lapsilla on oikeus turvalliseen ja laadukkaaseen internetiin. Kaikki lapsen oikeudet on taattava myös internetissä. Pelastakaa Lasten Nettivihje-projekti on kerännyt tietoa lasten internetin käytöstä ja kiertänyt useilla paikkakunnilla ympäri Suomea kertomassa turvallisemmasta netin käytöstä sekä lapsille että heidän kasvattajilleen. Nettiturvallisuusmateriaalia on julkaistu ja toimitettu kouluihin, koteihin ja kirjastoihin. Laittoman ja haitallisen nettiaineiston vastainen vihjepalvelin on käsitellyt jo yli 3500 yleisöltä saatua viestiä. Kampanjointia jatketaan ja lasten turvallisen netinkäytön edellytyksiä tullaan kertomaan yhteiskunnan päätöksenteon eri tasoille. Lisätietoja: Pelastakaa Lapset - nettivihje (www.pela.fi/nettivihje), tiedottaja Merja Saarikoski puh. (09) 4135 5400, gsm 040-535 8221 projektikoordinaattori Suvi Kuikka puh. 040-822 8472 Maksullisten puhelinpalveluiden eettinen lautakunta MAPEL (www.mapel.fi) Suomalaisten aikuisviihdetuottajien edustaja, tuottaja Jukka Siitonen, puh. 0400-436 477 European Safet Internet Day (www.safer-internet.net) Rädda Barnen öppnar kris-chat för barn - Tryggare internet-dag i Europa fredagen den 6. februari Pressmeddelande 5.2.2004 Rädda Barnen öppnar en nätbaserad krischat-tjänst för barn och ungdomar. Chatten skall kunna öppnas på nätet inom ett par timmar, om det i Finland eller ute i världen sker något allvarligt eller något som starkt berör barn. Barnen hör om och ser ohyggliga händelser men kan inte bearbeta dem på ett vuxet sätt och behöver därför omedelbart de vuxnas stöd och trygghet. Rädda Barnen koordinerade i Mandel-chatten som hölls öppen förra julhelgen. Då tog hundratals barn och ungdomar i behov av hjälp kontakt, och diskuterade över nätet med frivilliga vuxna som utbildats för ändamålet. Krischatten som bygger på liknande principer försöker man få aktionsberedd redan i år. Rädda Barnen arbetar även mot barnpornografi på internet. Med internet har barnporrmaterialet ökat explosionsartat, rapporterade en företrädare för de europeiska polisernas samarbetsorganisation, Europol, vid ett arbetsseminarium för producenter av internettjänster, polisen och tipsservrar inom Europeiska unionen i Belgien i slutet av januari. Enbart i Storbritannien undersöker polisen 600 000 barnporrbilder. Rädda Barnen har inlett samarbete med Etiska nämnden för avgiftsbelagda telefontjänster MAPEL (Maksullisten puhelinpalveluiden eettinen lauta kunta) samt de finska producenterna av vuxenunderhållning. Målet är att informera om spärrar för textmeddelanden och telefonsamtal som kan kopplas till telefonanslutningen, för att hindra barn från att komma åt underhållning avsedd för vuxna. Kampanjen har redan inletts på olika vuxenunderhållningssidor, och målet i år är att för de finska nätanvändarnas behov skapa ett lättanvänt och avgiftsfritt barnlås. Rädda Barnens Europagrupp har till ett gemensamt åtgärdsprogram samlat bakgrundsmaterial och statistik över sexuellt missbruk av barn via internet. Åtgärdsprogrammet finns nu på finska på Rädda Barnens webbplats på adress www.pela.fi/nettivihje. Åtgärdsprogrammet uppdateras nästa gång i mars 2004 för att gälla också kameratelefoner och barnskydd. Barn har rätt till ett tryggt internet av god kvalitet. Barnens alla rättigheter måste garanteras också på internet. Rädda Barnens Tips på nätet-projekt har samlat information om hur barn använder internet och rest runt till olika orter i Finland för att informera om tryggare nätanvändning både för barn och deras fostrare. Materialet om trygghet på nätet har getts ut och sänts till skolor, hem och bibliotek. Tipstjänsten mot olagligt och skadligt material på nätet har redan behandlat över 3500 tips från allmänheten. Kampanjverksamheten fortsätter och beslutsfattarna på olika plan i samhället kommer att informeras om förutsättningarna för hur barn tryggt skall kunna använda nätet. Närmare information: Rädda Barnens Tips på nätet-tjänst (www.pela.fi/nettivihje), informatör Merja Saarikoski tfn (09) 4135 5400, mob. 040-535 8221 projektkoordinator Suvi Kuikka tfn 040-8228472 Etiska nämnden för avgiftsbelagda telefontjänster MAPEL (www.mapel.fi) Företrädare för de finska producenterna av vuxenunderhållning, producent Jukka Siitonen, tfn 0400-436 477 European Safer Internet Day (www.safer-internet.net) ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/05/20040205BIT00010/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/05/20040205BIT00010/wkr0002.pdf