Pelastakaa Lapset tukee myös kotimaan lapsia järjestämällä jälkihoitoa Aasian katastrofin kokeneille lapsille

Pelastakaa Lapset kohdistaa apunsa Aasian katastrofin lapsiuhreille Intiassa, Indonesiassa, Sri Lankassa sekä myös kotimaassa. Monet lapset tarvitsevat välittömän ensiavun jälkeen pitkän ajan toipuakseen traumaattisista kokemuksista. Pelastakaa Lasten asiantuntijaryhmä organisoi ja koordinoi ylilääkäri, lastenpsykiatri Jari Sinkkosen johdolla kotimaan lasten psyykkisen jälkihoidon valtakunnallista järjestämistä. Pelastakaa Lapset kerää varoja myös kotimaan työhön ja lahjoitetuin varoin järjestetään lapsille terapeuttista apua. Lahjoituksia voi tehdä kotimaan lapsille Pelastakaa Lasten Hätäapurahaston tilille Nordea 101730-210727, viitteeseen viesti ”Aasia, kotimaan lapset”. Lapsia voi auttaa monin tavoin. Turvallisen arjen luominen ja aikuisen läsnäolo on ensisijaista. Arjen keskellä tulee antaa tilaa ja aikaa lasten tunteille, kokemuksille ja ajatuksille. Lapset tarvitsevat myös asiallista ikäänsä vastaavaa tietoa ja mahdollisten väärinkäsitysten oikaisemista. Lapsia voi rohkaista ilmaisemaan itseään monin eri tavoin, puhumisen lisäksi piirtämällä, kirjoittamalla ja leikkimällä. Tapahtumien käsittelyn tulee edetä lapsen omassa tahdissa. Monet lapset selviävät kriisistä läheistensä tuella, mutta osa lapsista tarvitsee ammattiapua. Erityisesti menetyksiä kokeneiden perheiden lapset, sisarukset ja vanhemmat tarvitsevat apua. Lapsi on myös voinut järkyttyä monin tavoin esimerkiksi silminnäkijänä ja osallisena tilanteissa, jotka ovat voineet traumatisoida häntä. Traumaattisten kokemusten läpityöskentely on yksilöllistä, joidenkin kohdalla 1-20 tapaamiskertaa terapeutin kanssa riittää, mutta joskus tarvitaan pitkäkestoisempaa yksilö- tai perheterapiaa. Järkyttäviä asioita kokeneiden lasten hoidon tarve tulee arvioida yksilöllisesti. Osalle lapsista hyvänä apuna voivat olla lasten ryhmät, joissa he saavat aikuisen opastuksella käydä läpi kokemuksiaan ja tunteitaan sekä jakaa näitä toisten lasten kanssa. Tiukula – Pelastakaa Lapset -talon valmistuttua keväällä kootaan lapsiryhmiä ja järjestetään ryhmäterapiaa tai ammattilaisten ohjaamaa vertaistukea lapsille. Lisätietoja: Pelastakaa Lapset ry Lapinrinne 2, 00180 Helsinki puh. (09) 4135 5400 tiedotuspäällikkö Merja Saarikoski, gsm 040 535 8221 pääsihteeri Hanna Markkula-Kivisilta, 09 4135 5400 Tue Pelastakaa Lasten työtä Aasian katastrofialueilla ja kotimaassa! Voit tehdä lahjoituksen Lasten Hätäapurahaston tilille Nordea 101730-210727 tai nettisivuillamme www.pelastakaalapset.fi. Viitteeksi joko ”Aasia” tai ”Aasia, kotimaan lapset” .Voit myös soittaa keräyspuhelimeen 0700-0-4441 (12,56 euroa + pvm).

Liitteet & linkit