PFIZERIN LIPITOR VÄHENSI MERKITTÄVÄSTI SYDÄNKOHTAUKSIA JA AIVOHALVAUKSIA

Report this content

PFIZERIN LIPITOR VÄHENSI MERKITTÄVÄSTI SYDÄNKOHTAUKSIA JA AIVOHALVAUKSIA Edelleen jatkuvassa ASCOT-tutkimuksessa mukana verenpainepotilaita, joiden kolesteroliarvot normaalit tai kohonneet Espoo, 11.10. - Pfizer Inc kertoi eilen alustavia tuloksia suuresta kliinisestä tutkimuksesta, jossa on mukana Pfizerin kolesterolia alentava lääke Lipitor® (atorvastatiini). Alustavat tulokset osoittavat, että Lipitor vähentää merkittävästi kuolemaan johtavia ja muita sydänkohtauksia sekä aivohalvauksia. Lähes 20 000 verenpainepotilasta käsittävän ASCOT-tutkimuksen (Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial) tarkoituksena oli verrata kahden eri verenpainelääkeyhdistelmän sydäntapahtumia vähentävää vaikutusta. Lisäksi puolelle tutkimuspotilaista annettiin joko 10 mg Lipitor-valmistetta tai lumelääkettä, jotta saataisiin selville, miten kolesterolin alentaminen vaikuttaa niihin verenpainepotilaisiin, joiden kolesteroliarvot ovat normaalit tai lievästi koholla. Koska Lipitor-valmisteen käytöstä todettiin olevan merkittävää hyötyä, ASCOT-tutkimuksen riippumaton ohjausryhmä on päättänyt lopettaa tutkimuksen Lipitor-osan. Kaikille tutkimuspotilaille on ilmoitettu asiasta, ja heidät on ohjattu asianmukaiseen seurantaan. Lopulliset tulokset tutkimuksen Lipitor-osasta julkaistaan heti kun ne on saatu. "ASCOT-tutkimuksen alustavien tulosten perusteella kolesterolipitoisuuksien alentamisesta on selvää hyötyä näiden verenpainepotilaiden sydämelle ja verisuonille", sanoi Pfizerin tutkimustoiminnasta vastaava johtaja tri Joe Feczko. "Olemme tyytyväisiä siihen, että Lipitor-valmisteen tehosta ja hyödystä on taas saatu lisänäyttöä." Pfizerin rahoittama ASCOT on tutkijavetoinen tutkimus, jota koordinoi riippumaton ohjausryhmä. Edelleen jatkuva tutkimus aloitettiin vuonna 1998, ja siinä on mukana potilaita Isosta-Britanniasta, Irlannista, Ruotsista, Norjasta, Tanskasta, Suomesta ja Islannista. Tutkimukseen otettiin mukaan verenpainepotilaita, joilla oli ainakin kolme muuta riskitekijää, kuten vähintään 55 vuoden ikä, tupakointi tai diabetes. Verenpainetautia sairastavista 35-50 prosentilla on myös kohonneet kolesteroliarvot ja päinvastoin. Tutkimuksissa on kuitenkin todettu, että verenpainetautia hoidetaan useammin kuin kohonneita kolesteroliarvoja. Maailmassa arvioidaan olevan jopa 150 miljoonaa ihmistä, joilla on kohonneet kolesteroliarvot, joita ei ole joko diagnosoitu tai saatu hoidosta huolimatta tavoitetasolle. ASCOT-tutkimuksen Lipitor-osan potilaiden kokonaiskolesteroliarvo oli korkeintaan 6.5 mmol/l. Yleensä Euroopassa ei hoideta kolesterolilääkkeillä potilaita, joiden arvot ovat tätä luokkaa ja joilla ei ole ollut sydäntapahtumia. "Odotamme innokkaasti tulosten lopullista analyysia", sanoi tri Feczko. "Uskomme niiden osoittavan, että sydän- ja verisuonitapahtumien riski on tavallista suurempi myös niillä verenpainepotilailla, joiden kolesteroliarvot ovat normaalit tai vain lievästi koholla, ja että he voivat hyötyä kolesterolilääkityksestä." Lipitor tuli markkinoille kuusi vuotta sitten ja se on kliinisten tutkimusten perusteella hyvin siedetty ja tehokas lääke. Laaja kliininen tutkimusohjelma kattaa yli 400 parhaillaan käynnissä olevaa tai jo päättynyttä tutkimusta, joissa on ollut mukana yhteensä yli 80 000 potilasta. Lipitor (atorvastatiini) on tablettimuotoinen reseptilääke, jota käytetään yhdessä ruokavaliohoidon kanssa alentamaan kolesterolia. Lipitor ei sovi esimerkiksi imettäville, raskaana oleville, raskautta suunnitteleville, tai potilaille, joilla on maksasairaus. Lipitor-tabletteja käyttävien tulisi kertoa lääkärille, jos heille tulee poikkeuksellista lihaskipua tai -heikkoutta. Se saattaa olla vakavan haittavaikutuksen merkki. Lääkeaineiden vakavien yhteisvaikutusten välttämiseksi lääkärille on syytä mainita myös kaikista muista käytössä olevista lääkkeistä. Maksan toimintaa ennen lääkehoitoa ja sen aikana voidaan seurata yksinkertaisten verikokeiden avulla. Yleisimpiä haittavaikutuksia ovat ilmavaivat, ummetus, mahakipu ja ruuansulatusvaivat. Ne ovat yleensä lieviä ja ohimeneviä. Pfizer Inc kehittää, valmistaa ja markkinoi johtavia ihmisille ja eläimille tarkoitettuja reseptilääkkeitä sekä monia maailman tunnetuimmista kuluttajille markkinoiduista merkkituotteista. # # # ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/11/20021011BIT00550/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/11/20021011BIT00550/wkr0002.pdf