Virtsanpidätysongelmat häiritsevät seksuaalielämää

Virtsanpidätysongelmat häiritsevät seksuaalielämää Tuoreen eurooppalaisen kuluttajatutkimuksen mukaan 39 % vastanneista koki yliaktiivisen virtsarakon oireiden vaikuttavan kielteisesti parisuhteeseen. Tämän lisäksi yksi neljästä kertoi oireiden aiheuttavan ongelmia seksuaalielämän alueella. Eurooppalaisen kuluttajatutkimuksen* tulokset julkistettiin International Continence Society -kongressissa Heidelbergissä, Saksassa elokuun lopulla. Kyselytutkimus toteutettiin kesä-heinäkuussa 2002 Saksassa, Isossa-Britanniassa, Espanjassa, Italiassa ja Ruotsissa. Tutkimukseen osallistui 3 057 yli 35-vuotiasta aikuista ja sen avulla selvitettiin virtsaamisongelmien vaikutusta elämänlaatuun. Vastanneiden joukossa oli sekä yliaktiivisesta rakosta kärsiviä potilaita että ongelmista kärsivien potilaiden lähipiiriin kuuluvia henkilöitä. Yöllinen heräily vaikuttaa toimintakykyyn Tutkimus paljastaa, että noin kolmannes virtsaamisvaivoista kärsivistä herää vähintään kaksi kertaa yössä virtsaamistarpeeseen. Yöllinen heräily johtaa väsymyksen tunteen lisääntymiseen päiväsaikaan, keskittymiskyvyn heikkenemiseen sekä työtehon laskuun. Esimerkiksi Ruotsissa 40 % vastanneista ilmoitti tihentyneen yöllisen virtsaamistarpeen aiheuttavan päiväsaikaan väsymystä. Kaikkien maiden vastaukset viittasivat siihen, että yölliset WC-käynnit laskevat seuraavan päivän työtehoa. Yli puolet (54 %) kaikista vastanneista totesi väsymyksen lisääntyvän ja toimintakyvyn laskevan. "Yliaktiivinen rakko voi olla monta kertaa syynä potilaiden elämänlaadun heikkenemiseen. Kun yöllä herää moneen otteeseen ja päiväsaikaan osa energiasta kuluu vessojen paikantamiseen on selvää, että työ- ja sosiaalinen toimintakyky laskee. Liian moni potilas häpeää vaivaansa, eikä ota asiaa puheeksi vastaanotolla. On aivan turha kärsiä oireista kun niihin voi löytyä hoito", naistentautien erikoislääkäri Teuvo Takala Päijät-Hämeen keskussairaalasta toteaa. Uskomukset rajoittavat Yleisesti uskotaan vieläkin, että yliaktiivisen rakon oireet ovat osa normaalia elämää. Melkein puolet (44 %) vastanneista piti oireita luonnollisena ikääntymiseen liittyvänä asiana. Neljäsosa uskoi vain iäkkäiden ihmisten kärsivän oireista. Noin 16 % vastaajista ei tiennyt, että yliaktiivisen rakon oireita voidaan hoitaa lääkkeiden avulla. Tutkimukseen osallistuneilta kysyttiin, puhuisivatko he lääkärinsä kanssa oireistaan, jos he tietäisivät hoitovaihtoehtojen olemassaolosta. Myöntävästi vastasi 84 %. Vaikutukset seksuaalielämään Tutkimuksen mukaan 39 % vastanneista koki yliaktiivisen virtsarakon oireiden vaikuttavan kielteisesti parisuhteeseen. Tämän lisäksi yksi neljästä kertoi oireiden aiheuttavan ongelmia seksuaalielämän alueella. Tässä suhteessa miesten ja naisten vastaukset eivät poikenneet toisistaan. "Virtsanpidätysongelmista kärsii joka viides suomalainen. Niistä kärsitään pitkään hakeutumatta hoitoon. Joka neljännellä potilaalla on esiintynyt oireita yli viisi vuotta. Virtsaamisvaivoja on sekä miehillä että naisilla ja niiden vaikutukset heijastuvat myös parisuhteeseen. Hoitamattomuutta voidaan vähentää lisäämällä avoimuutta ja keskustelua virtsanpidätysongelmista ja niiden hoidoista", urologian erikoislääkäri Anna-Kaisa Pere Hyvinkään sairaalasta kertoo. Yliaktiivinen virtsarakko Yliaktiivinen virtsarakko on sairaus, jonka oireina ovat tihentynyt virtsaamistarve, virtsaamispakko ja tahaton virtsan karkaaminen. Ongelma on yleinen, ja siitä kärsivät yhtä lailla naiset kuin miehet. Vaikka rakon yliaktiivisuus yleistyy iän myötä, se ei silti kuulu normaaliin ikääntymiseen. Lääkehoito ja virtsarakon harjoittaminen ovat tavallisimpia yliaktiivisen virtsarakon hoitomuotoja. Yliaktiivisen virtsarakon tehokkaimmiksi lääkehoidoiksi ovat osoittautuneet lääkkeet, joiden vaikutus kohdistuu virtsarakkoa ympäröivään detrusor-lihakseen. Virtsarakon harjoittaminen tähtää siihen, että potilas pystyy hallitsemaan rakkotoimintansa paremmin. *Eurooppalaisen kyselytutkimuksen on toteuttanut Pharmacia Corporationin toimesta kuluttajatutkimustoimisto Ipsos UK Ltd. Lisätietoja virtsanpidätysvaivoista: Naistentautien erikoislääkäri Teuvo Takala, Päijät-Hämeen keskussairaala puh. (03) 81911, teuvo.takala@fimnet.fi Urologian erikoislääkäri Anna-Kaisa Pere, Hyvinkään sairaala puh. (019) 45871, anna-kaisa.pere@helsinki.fi Lisätietoja eurooppalaisesta kuluttajatutkimuksesta Lääketieteellinen johtaja Anne Heikkilä, Pharmacia Oy, puh. (09) 852 071, anne.heikkila@pharmacia.com "Täsmätietoa virtsanpidätyskyvystä ja -kyvyttömyydestä" -taustapakettia voi tilata Carita Henrikssonilta Viestintätoimisto Viherjuuresta puh. (09) 1255 2463, carita.henriksson@viherjuuri.fi Pharmacia Corporation (NYSE:PHA) on kansainvälinen lääkeyritys, jonka pääkonttori sijaitsee Yhdysvalloissa, New Jerseyn osavaltiossa. Pharmacian palveluksessa on eri puolilla maailmaa 59 000 ihmistä, joista Suomessa työskentelee 115. Vuosittain uusien lääkkeiden tutkimus- ja kehitystyöhön käytetään yli kaksi miljardia dollaria. Keskeisimpiä tutkimus- ja terapia-alueita ovat syöpäsairaudet, tulehduskivun hoito, keskushermoston sairaudet, silmäsairaudet, infektiosairaudet ja tupakoinnin lopettaminen. Vuonna 2001 Pharmacia oli sekä Suomessa että maailmalla kymmenen suurimman lääkeyrityksen joukossa. ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/05/20020905BIT00370/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/05/20020905BIT00370/wkr0002.pdf