Philips esittelee innovaatioita Euroopan Kardiologisen Seuran (ESC) vuoden 2013 kongressissa

  • Uusien innovatiivisten ratkaisujen avulla voidaan luoda uudenlaisia hoitomuotoja ja parantaa sydän- ja verisuonisairauksista kärsivien potilaiden elämänlaatua.
  • Philips esittelee Anatomical Intelligence -tietokantaa hyödyntävän ainutlaatuisen EPIQ-ultraäänialustan, joka on tarkoitettu kokonaisten elimien 3D-visualisointiin.

Amsterdam, Alankomaat – Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) esittelee Amsterdamissa järjestettävässä Euroopan Kardiologisen Seuran kongressissa (ESC 2013) lukuisia uusia innovaatioita, jotka auttavat kardiologeja kehittämään kliinistä työnkulkua ja parantamaan hoitotuloksia. Philipsin uudet ratkaisut on kehitetty läheisessä yhteistyössä johtavien kardiologien kanssa. Ne kattavat hoidon koko jatkumon – aina diagnoosista hoitotoimenpiteisiin ja jälkihoitoon – hyödyntäen kehittynyttä diagnostiikkaa, potilaskeskeistä tietotekniikkaa ja edistyksellistä interventiokuvantamista minimaalisesti invasiivisissa toimenpiteissä. Philipsin aiemmin esittelemiin tärkeisiin innovaatioihin lukeutuvat muun muassa pienen annoksen röntgenpohjainen AlluraClarity-interventiokuvantamisjärjestelmä ja EchoNavigator-navigointityökalu. ESC 2013 -kongressissa esiteltävät uutuudet ovat jälleen osoitus siitä, että Philips on sitoutunut kehittämään kardiologian alaa yhteistyössä lääkärien kanssa.

”Läheinen yhteistyö kliinisten asiantuntijoiden kanssa alan eturintamassa on edellytys sille, että pystymme tekemään hoidon koko jatkumon kattavia mielekkäitä innovaatioita, jotka luovat kliinistä arvoa, tehostavat työnkulkua, lisäävät tehokkuutta ja parantavat kustannusten hallintaa”, Philips Healthcaren toimitusjohtaja Deborah DiSanzo toteaa. ”ESC 2013 -kongressi tarjoaa loistavan tilaisuuden paitsi esitellä saavutuksiamme maailman johtaville kardiologian asiantuntijoille myös osallistua heidän kanssaan kardiologian tulevaisuuden kehittämiseen.”

ESC 2013 -kongressissa esiteltävä EPIQ-ultraäänialusta on uusin esimerkki Philipsin kehittämistä integroiduista ratkaisuista. Ultraäänijärjestelmään on ensimmäistä kertaa yhdistetty Anatomical Intelligence -tietokanta, joka sisältää runsaasti anatomisia tietokonemalleja ja mukautettavaa järjestelmätekniikkaa. Näin on saatu aikaan ”aktiivinen” ultraäänilaite, jonka avulla voidaan saavuttaa erinomaisia kliinisiä tuloksia entistä lyhyemmässä ajassa.

EPIQ on kehitetty käyttäjien näkemysten pohjalta. Integroitu 3D-ultraäänitekniikka auttaa lääkäreitä tulkitsemaan ja määrittämään tutkimuksen kohteena olevia anatomisia rakenteita sekä suunnittelemaan ja toteuttamaan minimaalisesti invasiivisia toimenpiteitä. Tekniikka on kehitetty vastaamaan moniin käytettävyyttä, toistettavuutta ja luettavuutta koskeviin haasteisiin, jotka liittyvät tavallisten ultraäänilaitteiden käyttöön. Sen tarkoituksena on myös tuoda diagnosointi, hoidon suunnittelu ja toimenpiteiden suorittaminen entistä lähemmäs toisiaan.

”Kustannustehokkuutensa ja monipuolisuutensa ansiosta ultraääni on yksi nopeimmin kasvavista segmenteistä lääketieteellisen kuvantamisen alalla. Kilpailu markkinoilla on kuitenkin kovaa ja tuotteiden on tarjottava todellista lisäarvoa erottuakseen muista”, Philips Healthcaren Imaging Systemsin toimitusjohtaja Gene Saragnese sanoo. ”EPIQ on täydellinen esimerkki siitä, mitä voidaan saavuttaa, kun uusimmat tekniset innovaatiot yhdistetään käyttäjien näkemyksiin. Olemme vieneet kuvantamistekniikan suorituskyvyn täysin uudelle tasolle.”

Philipsin tehokkainta ultraääni- ja 3D-visualisointitekniikkaa hyödyntävä EPIQ murtaa tavallisten ultraäänitutkimusten rajat ja auttaa saavuttamaan ainutlaatuisen kliinisen tehokkuuden. Uudet lupaavat diagnosointi- ja toimenpidevaihtoehdot ovat pian käytettävissä paitsi kardiologiassa, myös monilla muilla aloilla kuten radiologiassa ja gynekologiassa. Innovatiivinen ultraäänialusta on syntynyt monivuotisen kehitysohjelman tuloksena. Ohjelma on osa Philipsin jatkuvaa terveydenhuoltoalan tutkimus- ja kehitystyötä, johon yhtiö sijoitti yhteensä 803 miljoonaa euroa pelkästään vuonna 2012.

EPIQ-ultraäänialustan lisäksi Philips esittelee ESC 2013 -kongressissa useita muita uusia tuotteita. Ne ovat osoitus yhtiön ”Transforming Cardiology, Together” -lähestymistavasta, jossa tehdään yhteistyötä kardiologien kanssa käyttäjien tarpeiden tunnistamiseksi. Asiakkailta saadun välittömän palautteen pohjalta kehitetään työkaluja, jotka vastaavat käytännön ongelmiin ja haasteisiin. Kongressissa esiteltävistä uusista tuotteista kerrotaan lisää alla.

  • Sekä Philips IntelliSpace ECG että ST80i-rasituskoejärjestelmä ovat esillä Euroopassa ensimmäistä kertaa. Multimodaalisen, useiden toimittajien ratkaisujen kanssa yhteensopivan ja skaalattavan IntelliSpace ECG -EKG-hallintajärjestelmän ansiosta potilastietoihin pääsee käsiksi muista hoitopaikkakohtaisista sovelluksista tietojen tarkastelua, vertailua ja tulostamista varten (http://www.healthcare.philips.com/us_en/products/cardiography/products/ecg_management/ecgmanagement.wpd tai www.philips.com/IntelliSpaceECG). Myös Holter- ja rasitustutkimusten (esim. ST80i) PDF-raporttien ja muiden modaliteettiraporttien vahvistaminen, määrittäminen työntekijöille, sähköinen allekirjoittaminen ja vieminen asiakkaan sähköiseen potilastietojärjestelmään on helppoa. Philips ST80i-rasituskoejärjestelmä puolestaan tarjoaa potilaalle langattoman testikokemuksen, kaksisuuntaista yhdistettävyyttä ja edistyksellisiä päätöksentekoa tukevia työkaluja, jotka helpottavat tietojen tarkastelua ja potilaiden hoitoa sekä tehostavat työnkulkua.
     
  • Xcelera R4.1 – multimodaalisen Philips Xcelera -kardiologiaratkaisun uusin versio – tarjoaa potilaskeskeisen pääsyn kardiologisiin tietoihin ja tutkimuksiin kuvien hallintaa ja analysointia sekä raportointia varten (www.philips.com/xcelera). Sekä 64- että 32-bittisten käyttöjärjestelmien kanssa yhteensopiva Xcelera auttaa laitoksia hyödyntämään tietoteknisiä investointejaan jokaisella osastolla. Lisäksi se takaa liiketoiminnan jatkuvuuden ja tehostaa suurten tietomäärien prosessointia. Päivitys sisältää myös rajoitetun asiakasversion Cardiology Enterprise Viewer (Xcelera CEV R2.1) -ohjelmistosta, jossa kuvia pääsee internetyhteyden avulla tarkastelemaan mistä tahansa. Helppokäyttöisen ohjelmiston etuna on myös se, että käyttöönottoon liittyvät kustannukset ovat pienet.


Lisätietoja:

Rachel Bloom-Baglin
Philips Healthcare
Puhelin: +1 978 7609007
Sähköposti: rachel.bloom-baglin@philips.com

Steve Klink
Philips Corporate Communications
Puhelin: +31 6 10888824
Sähköposti: steve.klink@philips.com  


Tietoa Royal Philips

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) on terveyden ja hyvinvoinnin alalla toimiva monialayritys, joka keskittyy parantamaan ihmisten elämänlaatua mielekkäiden innovaatioiden avulla terveydenhuollon, lifestyle-tuotteiden ja valaistuksen segmenteissä. Vuonna 2012 yhtiön myynti oli 24,8 miljardia euroa ja työntekijöitä oli noin 115 000. Yhtiön pääkonttori on Alankomaissa ja myyntiä ja palveluita tarjotaan yli 100 maassa. Philips on johtavassa asemassa kardiologisen hoidon, akuutti- ja kotihoidon, energiaa säästävien valaistusratkaisujen ja uudenlaisten valaistussovellusten sekä parranajon, muun kauneudenhoidon ja suun terveyden alalla. Philipsin uutisia on sivustossa www.philips.fi/uutiset.

Tilaa

Liitteet & linkit