Philips solmii uuden sopimuksen Tukholman läänin maakäräjien kanssa

Tukholma, Ruotsi Royal Philips (NYSE: PHG; AEX: PHIA) on solminut Karoliinisen yliopistosairaalan kanssa sopimuksen potilasvalvontajärjestelmän toimittamisesta. Sopimus käsittää sairaalat sekä Huddingessa että Solnassa.

Philips toimittaa potilasvalvontalaitteet ja kliinistä päätöksentekoa tukevat sovellukset, joita voidaan käyttää muun muassa potilaiden hengitystiheyden, sykkeen, verenpaineen ja ruumiinlämmön valvontaan.

”Potilaan tilan heikkenemistä edeltävät usein fysiologiset muutokset, joita voidaan havaita jopa 24 tuntia ennen vakavaa tapahtumaa. Poikkeukset elintoiminnoissa ovat usein merkki potilaan tilan heikkenemisestä ja kasvaneesta komplikaatioriskistä. Elintoimintojen jatkuvan valvonnan avulla mahdolliset poikkeukset voidaan havaita ja niihin voidaan puuttua hyvissä ajoin”, Philipsin asiakasvastaava Håkan Skytt kertoo.

Sopimus kattaa myös innovaatioyhteistyön, eli Philipsin ja Karoliinisen sairaalan kumppanuuden, jonka puitteissa innovoidaan älykkäitä hoitoratkaisuja.

”Philipsille tämäntyyppinen kumppanuus on tärkeä ja tehokas työkalu sellaisten uusien innovaatioiden kehittämiseen, jotka voivat sekä tehostaa hoitoa että parantaa sen laatua”, Ruotsin Philips Health Systemsin päällikkö Johan Folkunger toteaa.

Tietoa järjestelmästä

Uusi potilasvalvontajärjestelmä kerää tiedot potilaiden kaikista elintoiminnoista. Tiedot ovat potilaiden hoitoon osallistuvan henkilökunnan saatavilla ja käytettävissä, ja niiden avulla potilaat voivat saada oikeaa hoitoa hyvissä ajoin. Kerätyt tiedot tallennetaan digitaalisesti Karoliinisessa sairaalassa. Tietoja voidaan käyttää hoidon ja sen laadun kehittämiseen sekä tutkimukseen.

Tietoa Karoliinisesta yliopistosairaalasta

Solnan uusi Karoliininen sairaala on parhaillaan rakenteilla ja avaa ovensa ensimmäisille potilaille vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä. Sairaalan päärakennus valmistuu vuoden 2017 aikana ja sen täysimittainen käyttöönotto tapahtuu vuonna 2018. Karoliininen yliopistosairaala on yksi maailman johtavista yliopistollisista sairaaloista, ja uusi sairaala vahvistaa sen asemaa erikoistuneen sairaanhoidon alalla entisestään. Solnan uuden Karoliinisen sairaalan lähestymistapa sairaanhoitoon on potilaskeskeinen, ja hoitoa kehitetään integroimalla potilashoito, kliininen tutkimus ja koulutus. Painopiste on yhteneväinen myös Philipsin tavoitteen kanssa kehittää tulevaisuuden sairaanhoitoa ja pelastaa ihmishenkiä tekemällä innovaatioita, joilla on merkitystä niin potilaille kuin hoidon antajille.

Lisätiedot:

Lina Faye, Philipsin viestintävastaava

Puhelin: +46 708 32 21 37

Sähköposti: lina.faye@philips.com

Håkan Skytt, asiakasvastaava, Health Systems, Philips Sweden

Puhelin: +46 70 8271986

Sähköposti: hakan.skytt@philips.com

Tietoa Philipsistä

Royal Philips, Alankomaat (NYSE: PHG, AEX: PHIA), on terveyden ja hyvinvoinnin alalla toimiva monialayritys, joka keskittyy parantamaan ihmisten elämänlaatua innovaatioiden avulla terveydenhuollon, lifestyle-tuotteiden ja valaistuksen alalla. Philipsin pääkonttori sijaitsee Alankomaissa, ja vuonna 2015 sen myynti oli 24,2 miljardia euroa. Philipsin palveluksessa työskentelee noin 104 000 henkilöä ja sillä on myyntiä ja palveluita yli 100 maassa. Philips on johtavassa asemassa kardiologisen hoidon, akuutti- ja kotihoidon, energiaa säästävien valaistusratkaisujen ja niiden uusien käyttöalueiden sekä parranajon, muun kauneudenhoidon ja suun terveyden alalla. Lisää Philipsin uutisia on sivulla www.philips.fi/uutiset.

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit

Lainaukset

”Philipsille tämäntyyppinen kumppanuus on tärkeä ja tehokas työkalu sellaisten uusien innovaatioiden kehittämiseen, jotka voivat sekä tehostaa hoitoa että parantaa sen laatua”
Johan Folkunger Philips Health Systemsin