Forssa kumosi sote-palvelujen järjestämistä koskevan hankintapäätöksen

Pihlajalinna Oyj                 Lehdistötiedote                   22.8.2017 klo 9.00

Forssa kumosi sote-palvelujen järjestämistä koskevan hankintapäätöksen

Forssan kaupunginvaltuusto päätti maanantai-iltana 21.8.2017 kumota kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä koskevan kaupunginvaltuuston hankintapäätöksen ja keskeyttää hankintamenettelyn.

Päätös tarkoittaa sitä, että Forssan kaupunginvaltuuston toukokuussa tekemä hankintapäätös ei johda palvelutuotantosopimukseen Pihlajalinnan ja Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän (FSHKY) kuntien välillä. Toukokuussa Forssan, Humppilan ja Ypäjän kunnanvaltuustot päättivät puoltaa kuntien ja Pihlajalinnan yhteisyrityksen perustamista. Jokioinen ja Tammela päättivät, että ne eivät ole mukana yhteisyrityksen perustamisessa.

FSHKY:n alueella on noin 34 500 asukasta, ja kuntayhtymä oli arvioinut viiden kunnan mahdollisen ulkoistussopimuksen arvoksi noin 37 miljoonaa euroa vuodessa. Jos ulkoistuksessa olisi ollut mukana kolme kuntaa (väestö noin 22 800), sopimuksen arvo olisi ollut pienempi. Kilpailutuksen mukaan sopimuskausi oli vähintään 10 ja enintään 15 vuotta. Kilpailutuksen piiriin kuului suurin osa FSHKY:n perusterveydenhuollosta, erikoissairaanhoito (lukuun ottamatta ostoja sairaanhoitopiiriltä) sekä mielenterveys- ja päihdepalvelut.

Pihlajalinna Oyj

Lisätietoja:
Juha Rautio, varatoimitusjohtaja, 040 828 1269

Jakelu:
Keskeiset tiedotusvälineet
investors.pihlajalinna.fi

Pihlajalinna lyhyesti
Pihlajalinna on yksi Suomen johtavista yksityisistä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden tuottajista. Yhtiö tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita yksityishenkilöille, yrityksille, vakuutusyhtiöille ja julkisyhteisöille ja tarjoaa palveluita lääkärikeskuksissa, terveysasemilla, hammasklinikoilla ja sairaaloissa ympäri Suomea. Yhtiö tuottaa Dextra-brändin alla toimivissa yksityisissä lääkärikeskuksissa ja sairaaloissa muun muassa lääkärivastaanotto- ja erikoissairaanhoidon palveluita mukaan lukien päivystyspalvelut, monipuoliset kirurgiset palvelut sekä työterveyshuollon ja suun terveydenhoidon palvelut. Pihlajalinna-brändin alla Yhtiö tarjoaa julkisyhteisöille sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuotantomalleja, joiden tarkoituksena on julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyönä tuottaa laadukkaita palveluita julkisrahoitteisen terveydenhuollon asiakkaille.

Yrityksestä

Pihlajalinna on yksi Suomen johtavista sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajista. Konserni palvelee yksityishenkilöitä, yrityksiä, vakuutusyhtiöitä ja julkisyhteisöjä, kuten kuntia ja sairaanhoitopiirejä. Tarjolla on laadukkaita sosiaali-, terveys- ja hyvinvointipalveluja lääkärikeskuksissa, sairaaloissa, hammasklinikoilla, liikuntakeskuksissa, asumispalveluissa sekä monipuolisissa digipalveluissa eri puolilla Suomea. Pihlajalinnassa on noin 5800 työntekijää.

Tilaa