Hattula valitsi Pihlajalinnan perusterveydenhuollon ja työterveyshuollon palveluntuottajaksi

Pihlajalinna Oyj             Lehdistötiedote                   16.1.2018 klo 9.00

Hattula valitsi Pihlajalinnan perusterveydenhuollon ja työterveyshuollon palveluntuottajaksi

Hattulan kunnanvaltuusto valitsi 15.1.2018 Pihlajalinnan Hattulan perusterveydenhuollon ja työterveyshuollon palveluntuottajaksi. Palvelutuotanto käynnistyy 1.4.2018. Hankinnan kohteena ovat kunnan avoterveydenhuolto (ml. henkinen hyvinvointi, kouluterveydenhuolto ja neuvolat), suunterveydenhuolto, vuodeosasto, työterveyshuolto, erikoislääkäripalvelut ja tukipalveluita.

Sopimuksen vuotuinen arvo on kilpailutuksen mukaan noin 3,5 miljoonaa euroa. Sopimuksen kesto on vähintään viisi ja enintään kahdeksan vuotta. Ulkoistus koskee noin 20:tä prosenttia kunnan tai kuntayhtymän vastuulla olevista sote-palveluista, joten sopimuksen arvo ei ylitä ulkoistuksia koskevan rajoituslain 30 prosentin rajaa.

Pihlajalinna tuottaa tällä hetkellä Hattulan kunnan avoterveydenhuollon ja vuodeosaston palvelut. Nykyinen sopimus päättyy 31.3.2018.

Lisätietoja:
Juha Rautio, varatoimitusjohtaja, 040 828 1269

Jakelu:
Keskeiset tiedotusvälineet
investors.pihlajalinna.fi

Pihlajalinna lyhyesti
Pihlajalinna on yksi Suomen johtavista yksityisistä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden tuottajista. Yhtiö palvelee yksityishenkilöitä, yrityksiä, vakuutusyhtiöitä ja julkisyhteisöjä, kuten kuntia ja sairaanhoitopiirejä. Pihlajalinna tuottaa yksityisissä lääkärikeskuksissa ja sairaaloissa muun muassa lääkärivastaanottopalveluita, erikoissairaanhoitoa, päivystyspalveluita, monipuolisia kirurgisia palveluita, työterveyshuoltoa ja hammashoitoa. Lisäksi yhtiö tarjoaa julkisyhteisöille innovatiivisia sosiaali- ja terveydenhuoltomalleja.

Tilaa