Hattulassa kokeillaan ja kehitetään uusia terveyspalveluita

Report this content

Pihlajalinna alkaa tuottaa Hattulan terveyspalveluita uudella sopimuksella 1.1.2019 alkaen. Pihlajalinna on Hattulassa myös nykyinen palveluntuottaja, ja lokakuusta alkaen onkin tarkoitus kokeilla ja kehittää uuteen sopimukseen kuuluvia palveluita.

Tavoitteena on parantaa terveyspalveluiden saatavuutta ja tarjota vaihtoehtoisia yhteydenottokanavia terveyspalveluiden asiakkaille. ”Esimerkiksi etäpalveluiden avulla helpotamme väestön palveluihin pääsyä ja pyrimme antamaan terveysasemalla henkilöstölle paremman työrauhan tehdä potilastyötä kasvotusten. Nykyisin vastaanotot keskeytyvät terveysasemalla usein − mikä on ikävää paitsi työntekijöille niin erityisesti heidän vastaanotollaan oleville asiakkaille”, tiivistää Pihlajalinnan Hattulan terveyspalveluiden johtava lääkäri Liisa Länsipuro.

Vastaanotoilla Hattulassa jatkaa tutuksi tullut henkilökunta. ”Henkilöstö on haastettu mukaan ideoimaan, kehittämään ja uudistamaan palveluja. Me toivomme, että voimme vuoden alusta tarjota asiakkaille monipuolisemman palveluvalikoiman ja pystymme vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden tarpeisiin ja toiveisiin”, toteaa palvelupäällikkö Tiina Suontausta.

Terveysaseman pikavastaanotolta apua nopeasti

Yhtenä lisänä terveysaseman palveluvalikoimaan tulee lokakuussa ns. pikavastaanotto. ”Pikavastaanotto on kevyt ja nopea palvelumalli, joka soveltuu yksittäisen asian suhteen apua tarvitseville asiakkaille – oli vaiva sitten uusi ja äkillinen tai pitkäaikainen harmi. Pikavastaanotolla kaksi sairaanhoitajaa ottaa ajanvarauksella vastaan asiakkaita ja heillä on käytettävissään lääkäri, joka käy tarvittaessa konsultoimassa hoitajia. Lääkäri voi tarvittaessa tutkia potilaan pikaisesti hoitajan huoneessa ja tehdä esim. lääkereseptin tai antaa ohjeita siihen, miten hoitaja tai asiakas itse voi tilannetta helpottaa”, Liisa Länsipuro kertoo.

”Jos hoitaja vastaanotolla toteaa, että asia on laajempi eikä sitä pystytä hoitamaan pikavastaanotolla valmiiksi, hän varaa asiakkaalle pidemmän ajan ja konsultoi lääkäriä siitä, mitä väliaikana voitaisiin tehdä – esim. valmistelevia tutkimuksia tai voinnin seurantaa. Siinäkin tapauksessa asia kuitenkin etenee käynnin ansiosta askeleen eteenpäin”, Länsipuro jatkaa.

Ilta-aikoja tarjolla lokakuun alusta alkaen

Lokakuun alussa terveysasemalla aloitetaan iltavastaanotot, jolloin terveysasema on tiistaisin auki klo 18 asti. Kello neljän jälkeen on siis tarjolla ei-kiireellisiä lääkärinvastaanottoaikoja työssäkäyville asiakkaille, joiden on vaikea järjestää tuloa lääkärinvastaanotolle virka-aikaan. ”Toki näitä aikoja voidaan varata myös lapsipotilaille tai ikäihmisille, joiden saattajaksi vastaanotolle tarvitaan työssäkäyvä henkilö”, tarkentaa Länsipuro. Iltapäivystys (klo 15.30 alkaen) jatkuu entiseen tapaan Kanta-Hämeen keskussairaalassa.

Etähoitajan vastaanotolle vaikka kotisohvalta

Terveysasemalle tulevat puhelut siirtyvät myöhemmin syksyllä hoitajapalveluun, jossa kokeneet terveydenhoitajat ja sairaanhoitajat vastaavat puheluihin rajatun puhelinajan sijaan koko virka-ajan klo 8−16. Hoitajat tekevät perinteistä hoitajan puhelintyötä, eli neuvovat, ohjaavat ja varaavat aikoja. Lisäksi etähoitajat tekevät mm. elämäntapamuutosta tai pitkäaikaisen sairauden omahoidon tehostamista tukevaa Terveystsemppi-valmennusta siitä kiinnostuneille asiakkaille.

Jatkossa he myös pitävät puhelimitse ja videoyhteydellä etävastaanottoja, jolloin asiakas voi tulla vastaanotolle vaikka kotisohvaltaan. Hoitajat voivat myös konsultoida tarvittaessa etälääkäriä tai varata ajan hänen vastaanotolleen. ”Edelleen myös terveysasemalla on mahdollista päästä hoitajan vastaanotolle kuten tähänkin asti”, kertoo Suontausta.

Mukaan asiakasraatiin kehittämään toimintaa

Terveyspalveluiden kehittämisestä kiinnostuneiden kuntalaisten on mahdollista päästä mukaan Hattulan terveyspalveluiden asiakasraatiin. Asiakasraati kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa ja on mukana kehittämässä uusia toimintamalleja. Asiakasraatiin haluavat voivat ilmoittautua mukaan vapaamuotoisella kirjeellä tai viestillä palvelupäällikkö Tiina Suontaustalle.

Lisätiedot

johtava lääkäri Liisa Länsipuro, p. 040 848 2888 tai liisa.lansipuro@pihlajalinna.fi
palvelupäällikkö Tiina Suontausta, p. 050 509 1071 tai tiina.suontausta@pihlajalinna.fi

Pihlajalinna on yksi Suomen johtavista yksityisistä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden tuottajista. Palvelemme yksityishenkilöitä, yrityksiä, vakuutusyhtiöitä ja julkisyhteisöjä, kuten kuntia ja sairaanhoitopiirejä. Tuotamme muun muassa lääkärivastaanottopalveluita, erikoissairaanhoitoa, päivystyspalveluita, monipuolisia kirurgisia palveluita, työterveyshuoltoa, hammashoitoa, hyvinvointipalveluja ja asumispalveluja. Lisäksi tarjoamme julkisyhteisöille innovatiivisia sosiaali- ja terveydenhuoltomalleja.

Tilaa