Muutos Pihlajalinnan varsinaisen yhtiökokouksen kokouskutsuun

Report this content

Pihlajalinna Oyj                                                     Pörssitiedote                                                         17.3.2020 klo 15.00

Muutos Pihlajalinnan varsinaisen yhtiökokouksen kokouskutsuun

Pihlajalinna Oyj:n pörssitiedotteella aiemmin (13.3.2020) julkaistua yhtiökokouskutsua on päätetty muuttaa siten, että kutsun C-osion 4. kohdaksi lisätään uusi kohta ”4. Äänestäminen ennakkoon”, ja aiemman 4. kohdan (”Muut tiedot”) numerointia muutetaan vastaavasti.

Koronavirukseen sairastumisen riski on kasvanut, ja tällä yhtiökokouskutsun täydennyksellä Pihlajalinna Oyj haluaa tarjota osakkeenomistajilleen mahdollisuuden osallistua yhtiökokouksen päätöksentekoon ilman, että osakkeenomistajien tulisi olla läsnä varsinaisessa kokoustapahtumassa.

Lisätty kohta kuuluu kokonaisuudessaan seuraavasti:

”4. Äänestäminen ennakkoon

Osakkeenomistaja, jolla on suomalainen arvo-osuustili, voi äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta yhtiön internetsivujen välityksellä 17.3.2020 – 6.4.2020 kello 10.00 välisenä aikana. Ennakkoon äänestäneen osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta tai oikeutta vaatia äänestystä ja hänen mahdollisuutensa äänestää ennakkoäänestysajan alkamisen jälkeen mahdollisesti muuttuneen asiakohdan päätösehdotuksen johdosta saattaa olla rajoitettu, ellei hän saavu itse tai asiamiehen välityksellä paikalle yhtiökokoukseen.

Sähköisen ennakkoäänestyksen ehdot ja muut sitä koskevat ohjeet ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa http://investors.pihlajalinna.fi. Ennakkoäänestämiseen tarvitaan osakkeenomistajan arvo-osuustilin numero.”

Muutettu yhtiökokouskutsu, joka on muilta osiltaan saman sisältöinen kuin 13.3.2020 julkaistu kutsu, on kokonaisuudessaan liitetty tähän pörssitiedotteeseen.

Lisätietoja:
Joni Aaltonen, toimitusjohtaja, 040 524 7270