• news.cision.com/
  • Pihlajalinna Oyj/
  • Osakepalkkioiden maksu osakepohjaisen kannustinohjelman perusteella suunnattuna maksuttomana osakeantina yhtiön omia osakkeita luovuttamalla

Osakepalkkioiden maksu osakepohjaisen kannustinohjelman perusteella suunnattuna maksuttomana osakeantina yhtiön omia osakkeita luovuttamalla

Report this content

Pihlajalinna Oyj                   Pörssitiedote                      18.2.2022 klo 8.30

Osakepalkkioiden maksu osakepohjaisen kannustinohjelman perusteella suunnattuna maksuttomana osakeantina yhtiön omia osakkeita luovuttamalla

Pihlajalinna Oyj:n hallitus on 18.2.2022 vahvistanut konsernin vuonna 2019 alkaneen avainhenkilöiden osakepohjaisen kannustinohjelman (LTIP) ansaintajakson 2021 perusteella ansaittujen suoriteperusteisten lisäosakkeiden bruttomäärän, 18 816 osaketta, sekä päättänyt ansaittujen osakepalkkioiden maksusta. Kyseinen osakemäärä merkitsee bruttopalkkiota, josta vähennetään soveltuvat verot, minkä jälkeen jäljelle jäävä netto-osakemäärä suoritetaan osallistujille ensisijaisesti osakkeina ja täydentävästi rahana. Ohjelmassa palkkionsaajina on 27 yhtiön avainhenkilöä.

Suoritusjakson 2021 suoritustavoitteet liittyivät konsernin oikaistun liikevoittotavoitteen 2021 saavuttamiseen, asiakastyytyväisyysindeksin (NPS) ja henkilöstön nettosuositteluindeksin (eNPS) kehittymiseen, erikoissairaanhoidon oman tuotannon osuuden kasvuun, kuntayhtiöiden tehostamisohjelman toteutumiseen ja eriin, jotka johdon arvion mukaan saattavat vaikuttaa kokonaisulkoistussopimusten kannattavuuteen viiveellä.

Osakepalkkiot maksetaan luovuttamalla osallistujille yhtiön hallussa olevia osakkeita maksutta (suunnattu maksuton osakeanti). Osakkeiden luovutus on tarkoitus toteuttaa 15.3.2022 mennessä.

Hallitus on päättänyt tästä omien osakkeiden luovutuksesta 15.4.2021 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen myöntämän valtuutuksen perusteella. Luovutettavat osakkeet ovat samaa lajia yhtiön muiden osakkeiden kanssa.

Pihlajalinna tiedotti yllä mainitun osakepohjaisen kannustinohjelman perustamisesta 15.2.2019 julkistetulla pörssitiedotteella.

Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle suunnatussa maksuttomassa osakeannissa on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Tämä perustuu siihen, että annettavat osakkeet muodostavat yhtiön johdon pitkän tähtäimen osakepohjaisen kannustinohjelman mukaisen osakepalkkion, jonka tarkoituksena on yhdenmukaistaa johdon intressit osakkeenomistajien intressien kanssa sekä kannustaa johtoa toimimaan pitkäjänteisesti omistaja-arvon kasvattamiseksi.

Pihlajalinna Oyj:n hallitus

Lisätietoja:
Joni Aaltonen, toimitusjohtaja

Soittopyynnöt Pihlajalinnan viestinnän kautta:
tiedottaja Juuso Kauppinen, p. +358 40 736 5138 tai juuso.kauppinen@pihlajalinna.fi

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
investors.pihlajalinna.fi

Pihlajalinna lyhyesti:
20-vuotias Pihlajalinna (Nasdaq Helsinki: PIHLIS) on yksi Suomen johtavista yksityisistä sosiaali-, terveys- ja hyvinvointipalveluiden tuottajista. Konserni tuottaa palveluita yksityishenkilöille, yrityksille, vakuutusyhtiöille ja julkisyhteisöille, kuten kunnille ja kuntayhtymille, eri puolilla Suomea. Konserni tuottaa muun muassa lääkärinvastaanottopalveluita ja erikoissairaanhoidon palveluita, työterveyden ja suunterveyden palveluita, asumispalveluita ja hyvinvointipalveluita. Konserni tarjoaa julkisyhteisöille sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotantomalleja, joiden tarkoituksena on tuottaa julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöllä laadukkaita palveluita julkisrahoitteisen terveydenhuollon asiakkaille.