Parkanossa ja Kihniössä varhaisvaiheen apua ahdistukseen ja masennukseen saa helposti ja nopeasti

Report this content

Parkanon ja Kihniön sotepalvelut tuottava Kolmostien Terveys ja Psykoterapiakeskus Vastaamo aloittivat alkuvuodesta yhteistyön parkanolaisten ja kihniöläisten psykoterapiapalveluiden parantamiseksi.

Parkanolaiset ja kihniöläiset voivat hakeutua matalan kynnyksen psykoterapiapalveluihin kahta eri reittiä: Kolmostien Terveyden ammattilaisen ohjaamana tai verkossa tehtävän elämänlaatumittarin kautta. Elämänlaatumittarin täytön jälkeen asiakas voi halutessaan hakea lyhytpsykoterapiaan tai lähettää palveluohjauspyynnön. Käytössä on nyt useampi terapeutti omalla paikkakunnalla.

Maaliskuun loppuun mennessä verkossa oli tehty 110 elämänlaadun mittausta ja 44 asiakasta oli aloittanut lyhytterapian. – Monilla lyhytterapian asiakkaista on ollut ahdistus- ja masennusoireita jo pidempään ja tämä on ensimmäinen kerta, kun he ovat päässeet tai uskaltautuneet terapiaan, kertoo pilottihankkeen vastaava psykoterapeutti Harri Mäkelä.

– Henkilöillä, joilla on elämänlaatumittarissa ja keskusteluissa tullut esille keskivaikeaa masennusta, muutokset eivät ole olleet kovin suuria. Lievää masennusta kokevien kohdalla muutokset ovat olleet jo näkyvämpiä. Ahdistuneisuus on pääsääntöisesti kaikilla asiakkailla vähentynyt jo viidennen käyntikerran arviossa, Mäkelä jatkaa.

Pilotissa arvioidaan myös psykoterapian taloudellista vaikuttavuutta

Kolmostien Terveyden toimitusjohtaja Timo Hokkasen mukaan mm. WHO:n tutkimus osoittaa, että varhainen puuttuminen esimerkiksi ahdistus- ja masennusoireisiin kannattaa. – Vastaamon kanssa tehtävän yhteistyön tarkoituksena on myös vähän haastaa nykyistä portinvartijan roolia sillä, että varhaisvaiheen apua saa helposti ja nopeasti.

Helmikuussa 2018 Kolmostien Terveydessä kirjattiin 51 tapahtumaa, joissa asiakkaalla on ollut ahdistus- tai masennusdiagnoosi. Vuosina 2016 ja 2017 kirjattiin kuukaudessa keskimäärin 69 vastaavaa tapahtumaa.

– Yhden kuukauden taloudellisista vaikutuksista ei vielä voi tehdä täysin pitäviä johtopäätöksiä, mutta sekä Parkanon että Kihniön osalta psykiatrian erikoissairaanhoidon käyttö on vähentynyt helmikuussa 30 %, Hokkanen kertoo.

Psykoterapiakeskus Vastaamon toimitusjohtaja Ville Tapion mukaan Kolmostien Terveyden kanssa tehtävä yhteistyö antaa mahdollisuuden arvioida psykoterapian taloudellista vaikuttavuutta Suomessa täysin uudessa mittakaavassa. – Ensimmäiset kokemukset viittaavat jopa odotettuakin vahvemmin siihen, että psykoterapialla todella voidaan alentaa muita sotekustannuksia kokonaistaloudellisesti erittäin kannattavalla tavalla, toteaa Tapio.

Vastaamon kanssa tehtävän yhteistyön lisäksi Kolmostien Terveydessä on samaan aikaan panostettu myös terveyskeskuksessa tarjottavaan psykiatrisen hoitajan vastaanottoon ja terveyskeskussairaalan Safe House -toimintaan.

Vastaamo-yhteistyö pähkinänkuoressa

  • Yhteistyö alkoi helmikuussa 2018 ja jatkuu vuoden loppuun.
  • Yhteistyön tavoitteena on madaltaa Kolmostien Terveyden asiakkaiden kynnystä hakeutua psykoterapiaan ja tarjota apua nopeasti sekä helposti.
  • Palveluihin hakeudutaan verkossa täytettävän elämänlaatumittarin kautta tai Kolmostien Terveyden asiantuntijan ohjaamana.
  • Elämänlaatumittarin täytön jälkeen asiakas voi halutessaan hakea lyhytpsykoterapiaan tai lähettää palveluohjauspyynnön.
  • Asiakas voi valita, tuleeko vastaanotolle Parkanon terveyskeskuksen tiloissa, suojatulla videovastaanotolla verkossa tai Psykoterapiakeskus Vastaamon toimipisteessä Tampereella.
  • Yhteistyön tuloksia seurataan jatkuvasti.

Lisätiedot

Timo Hokkanen, toimitusjohtaja, Kolmostien Terveys
puh. 040 832 4330 tai sp. timo.hokkanen@pihlajalinna.fi

Ville Tapio, toimitusjohtaja, Psykoterapiakeskus Vastaamo Oy
puh. 040 590 9385 tai ville.tapio@vastaamo.fi

Kolmostien Terveys

Kolmostien Terveys on Pihlajalinnan ja Parkanon kaupungin yhteisyritys. Kolmostien Terveys vastaa noin 9000 asukkaan sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluista Parkanossa ja Kihniössä Pirkanmaalla. www.kolmostienterveys.fi

Psykoterapiakeskus Vastaamo

Psykoterapiakeskus Vastaamon tarkoitus on parantaa mielenterveyspalveluiden saatavuutta sekä tehdä hyvää mielenterveyttä edistävää ja mielenterveyden häiriöitä ehkäisevää työtä. www.vastaamo.fi

Tilaa