Pihlajalinna aloittaa omien osakkeiden hankinnan kannustinjärjestelmäänsä varten

Report this content

Pihlajalinna Oyj                           Pörssitiedote                               20.3.2020 klo 14.15

Pihlajalinna aloittaa omien osakkeiden hankinnan kannustinjärjestelmäänsä varten

Pihlajalinna Oyj:n hallitus on päättänyt aloittaa yhtiön omien osakkeiden hankinnan varsinaisen yhtiökokouksen 4.4.2019 antaman valtuutuksen perusteella. Osakkeet hankitaan käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmää.

Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on 105 000, joka vastaa 0,46 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeiden hankintaan käytetään enintään 1,4 miljoonaa euroa. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan.

Omien osakkeiden hankinta aloitetaan aikaisintaan 20.3.2020 ja lopetetaan viimeistään 12.6.2020.

Varsinainen yhtiökokous valtuutti 4.4.2019 hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 2 061 314 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta, mikä vastaa noin 9 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista. Osakkeet hankitaan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla.

Pihlajalinna Oyj:llä on yhteensä 22 620 135 osaketta. Pihlajalinna Oyj:n omistuksessa on tällä hetkellä 0 omaa osaketta.

Lisätietoja:
Joni Aaltonen, toimitusjohtaja, 040 524 7270

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
investors.pihlajalinna.fi

 

Pihlajalinna lyhyesti
Pihlajalinna on yksi Suomen johtavista yksityisistä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden tuottajista. Yhtiö palvelee yksityishenkilöitä, yrityksiä, vakuutusyhtiöitä ja julkisyhteisöjä, kuten kuntia ja sairaanhoitopiirejä. Pihlajalinna tuottaa muun muassa lääkärivastaanottopalveluita, erikoissairaanhoitoa, päivystyspalveluita, monipuolisia kirurgisia palveluita, työterveyshuoltoa, hammashoitoa ja hyvinvointipalveluja. Lisäksi yhtiö tarjoaa julkisyhteisöille innovatiivisia sosiaali- ja terveydenhuoltomalleja.

Tilaa

Liitteet & linkit