Pihlajalinna aloittaa omien osakkeiden hankinnan kannustinjärjestelmäänsä varten

Report this content

Pihlajalinna Oyj                           Pörssitiedote                               13.1.2021 klo 15.35

Pihlajalinna aloittaa omien osakkeiden hankinnan kannustinjärjestelmäänsä varten

Pihlajalinna Oyj:n hallitus on päättänyt aloittaa yhtiön omien osakkeiden hankinnan varsinaisen yhtiökokouksen 15.4.2020 antaman valtuutuksen perusteella. Osakkeet hankitaan käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmää.

Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on 60 000, joka vastaa 0,27 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeiden hankintaan käytetään enintään 720 000 euroa. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan.

Omien osakkeiden hankinta aloitetaan aikaisintaan 14.1.2021 ja lopetetaan viimeistään 31.3.2021.

Varsinainen yhtiökokous valtuutti 15.4.2020 hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 2 061 314 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta, mikä vastaa noin 9 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista. Osakkeet hankitaan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla.

Pihlajalinna Oyj:llä on yhteensä 22 620 135 osaketta. Pihlajalinna Oyj:n omistuksessa on tällä hetkellä 2294 omaa osaketta.

Lisätietoja:
Joni Aaltonen, toimitusjohtaja

Soittopyynnöt Pihlajalinnan viestinnän kautta:
viestintäpäällikkö Taina Lehtomäki, p. +358 50 451 3678 tai taina.lehtomaki@pihlajalinna.fi

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
investors.pihlajalinna.fi

Pihlajalinna lyhyesti
Pihlajalinna on yksi Suomen johtavista yksityisistä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden tuottajista. Yhtiö palvelee yksityishenkilöitä, yrityksiä, vakuutusyhtiöitä ja julkisyhteisöjä, kuten kuntia ja sairaanhoitopiirejä. Pihlajalinna tuottaa muun muassa lääkärivastaanottopalveluita, erikoissairaanhoitoa, päivystyspalveluita, monipuolisia kirurgisia palveluita, työterveyshuoltoa, hammashoitoa ja hyvinvointipalveluja. Lisäksi yhtiö tarjoaa julkisyhteisöille innovatiivisia sosiaali- ja terveydenhuoltomalleja.

Tilaa

Liitteet & linkit