Pihlajalinna aloittaa yhteistoimintaneuvottelut rakenneuudistukseen liittyen

Pihlajalinna Oyj                           Pörssitiedote                                19.1.2018 klo 9.10

Pihlajalinna aloittaa yhteistoimintaneuvottelut rakenneuudistukseen liittyen

Pihlajalinna Oyj suunnittelee uudistavansa rakennettaan alkuvuoden 2018 aikana. Yhtiö harkitsee muuttavansa toimintamallinsa liiketoimintapohjaisesta organisaatiosta aluepohjaiseksi organisaatioksi. Muutoksella pyritään parantamaan yhtiön toimintaedellytyksiä ja kilpailuasemaa. Pihlajalinnan nykyinen organisaatio perustuu kahteen eri liiketoimintasegmenttiin: Lääkärikeskukset ja erikoissairaanhoito ja Perusterveyden- ja sosiaalihuollon palvelut. Molemmat segmentit jakautuvat palvelualueisiin. Yhtiö arvioi, että nykyinen toimintarakenne ei täysin vastaa tulevaisuuden asiakastarpeita.

Pihlajalinna harkitsee siirtyvänsä neljän maantieteellisen toiminta-alueen (Etelä-Suomi, Väli-Suomi, Pohjanmaa sekä Muut alueet) organisaatiomalliin. Toiminta-alueen johtaja vastaisi alueensa palvelutarjonnasta sekä yksityiselle että julkiselle sektorille.

Rakenneuudistukseen liittyen Pihlajalinna käynnistää yhteistoimintaneuvottelut tuotannollisista ja toiminnan uudelleenjärjestelystä johtuvista syistä. Yt-neuvottelut koskevat Pihlajalinna Oyj:n tytäryhtiöitä Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy:tä, Pihlajalinna Terveys Oy:tä ja Pihlajalinna Tampere Oy:tä ja niissä pääsääntöisesti hallintoa sekä päällikkö- ja johtotasoa. Muut tytäryhtiöt, kuten Pihlajalinnan yhteisyritykset kuntien kanssa, eivät kuulu yt-neuvottelujen piiriin. Neuvottelut koskevat Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy:n, Pihlajalinna Terveys Oy:n ja Pihlajalinna Tampere Oy:n työntekijöitä, pois lukien muun muassa henkilöstö, joka toimii kokonaan operatiivisessa potilas- tai hoitotyössä, Contact Center -toiminnossa tai lääkärikeskusten asiakas- ja palveluneuvojat. Neuvotteluesityksen mukaan uudelleenjärjestelyt voivat johtaa enintään 50 työntekijän vähennykseen. Yt-neuvottelut koskevat noin 240:tä henkeä. Pihlajalinna-konserni työllistää kaikkiaan noin 4800 henkeä.

Lisätietoja:
Joni Aaltonen, toimitusjohtaja, 040 524 7270
Siri Markula, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, 040 743 2177, siri.markula@pihlajalinna.fi

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
investors.pihlajalinna.fi

Pihlajalinna lyhyesti
Pihlajalinna on yksi Suomen johtavista yksityisistä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden tuottajista. Yhtiö palvelee yksityishenkilöitä, yrityksiä, vakuutusyhtiöitä ja julkisyhteisöjä, kuten kuntia ja sairaanhoitopiirejä. Pihlajalinna tuottaa yksityisissä lääkärikeskuksissa ja sairaaloissa muun muassa lääkärivastaanottopalveluita, erikoissairaanhoitoa, päivystyspalveluita, monipuolisia kirurgisia palveluita, työterveyshuoltoa ja hammashoitoa. Lisäksi yhtiö tarjoaa julkisyhteisöille innovatiivisia sosiaali- ja terveydenhuoltomalleja.

Tilaa