Pihlajalinna käynnistää tehostamisohjelman valmistelun

Pihlajalinna Oyj                           Sisäpiiritieto                                 17.6.2019 klo 10.00

Pihlajalinna käynnistää tehostamisohjelman valmistelun

Pihlajalinna Oyj käynnistää toiminnan tehostamisohjelman valmistelun. Ohjelmalla tavoitellaan 14 miljoonan euron vuosittaisia kustannussäästöjä.

Yhtiö on kasvanut voimakkaasti sekä yritysjärjestelyin että palveluverkon kasvattamisen kautta ja solminut uusia sopimuksia erityisesti 2019 alkuvuoden aikana. Tehostamisohjelmalla tavoitellaan pitkän aikavälin liikevoittotavoitteen saavuttamista sekä operatiivisen tehokkuuden parantamista. Yhtiö tavoittelee henkilöstön nykyistä joustavampaa käyttöä sekä tavoitellun kasvun kannattavuuden varmistamista tehokkaalla tukipalvelurakenteella. Tavoitteiden saavuttamiseksi harkitaan päällekkäisten toimintojen karsimista ja johtamisjärjestelmän ja organisaation selkeyttämistä sekä tehtävien yhdistämisiä.

”Toiminnan tehostamista ja johtamisjärjestelmän selkeyttämistä, yleistä kulujen hallintaa, henkilöstön käyttöä joustavammin eri toimipisteiden välillä sekä päällekkäisten toimintojen purkamisen mahdollisuuksia on välttämätöntä arvioida tilanteessa, jossa Pihlajalinna on kasvanut voimakkaasti yritysjärjestelyin ja palveluverkkoa kasvattamalla sekä valmistauduttaessa sote-palveluiden toimintamallien ja kysynnän muutoksiin sekä alueellisesti että volyymillisesti väestön ikääntyessä. Meidän tulee kyetä yhtiönä kannattavaan kasvuun ja vahvistamaan sitä tukevaa yrityskulttuuria sekä toimimaan ketterästi eri tilanteissa ja vahvistamaan kyvykkyyttä ennakoida toimialan nopeatkin muutokset”, toteaa toimitusjohtaja Joni Aaltonen.

Tehostamisohjelmaan liittyen Pihlajalinna käynnistää yhteistoimintaneuvottelut tuotannollisista ja taloudellisista sekä toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä. Yhteistoimintaneuvottelut koskevat Pihlajalinna Oyj:tä ja pääosaa sen tytäryhtiöiden henkilöstöä. Neuvottelut eivät kuitenkaan koske Pihlajalinnan ja sen yhdessä kuntien kanssa omistamien ns. kuntayhtiöiden henkilöstöä eikä liikuntakeskusyhtiöiden henkilöstöä. Lisäksi yhteistoimintaneuvotteluiden ulkopuolelle jäävät yhteistoimintaneuvottelujen kohteena olevissa yhtiöissä kokonaan kliinisessä hoitotyössä työskentelevät lääkärit. Neuvotteluesityksen mukaan suunnitellulla tehostamisohjelmalla Pihlajalinna tavoittelee 14 miljoonan euron suoria vuosittaisia kustannussäästöjä. Tehostamisohjelman tarkoittamat uudelleenjärjestelyt voivat johtaa työntekijöiden vähennyksiin; määrä alustavan arvion mukaan vastaa enintään 380 henkilötyövuotta. Yhteistoimintaneuvottelut koskevat noin 2400 työntekijää. Yhtiö etsii aktiivisesti mahdollisuuksia sijoittaa konsernissa muihin tehtäviin henkilöitä, joihin irtisanomisuhka nykyisissä tehtävissä kohdistuu tehtävien päättymisen tai niiden yhdistämisen takia.

Lisätietoja:
Joni Aaltonen, toimitusjohtaja, p. 040 524 7270

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
investors.pihlajalinna.fi

Pihlajalinna lyhyesti
Pihlajalinna on yksi Suomen johtavista yksityisistä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden tuottajista. Yhtiö palvelee yksityishenkilöitä, yrityksiä, vakuutusyhtiöitä ja julkisyhteisöjä, kuten kuntia ja sairaanhoitopiirejä. Pihlajalinna tuottaa muun muassa lääkärivastaanottopalveluita, erikoissairaanhoitoa, päivystyspalveluita, monipuolisia kirurgisia palveluita, työterveyshuoltoa, hammashoitoa ja hyvinvointipalveluja. Lisäksi yhtiö tarjoaa julkisyhteisöille innovatiivisia sosiaali- ja terveydenhuoltomalleja.

Tilaa

Liitteet & linkit