Pihlajalinna Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen liputusilmoitus

Report this content

Pihlajalinna Oyj                           Pörssitiedote                               15.2.2018 klo 13.55

Pihlajalinna Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen liputusilmoitus

Pihlajalinna Oyj on vastaanottanut 15.2.2018 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan LähiTapiola-ryhmän (LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö ja LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö) omistusosuus Pihlajalinna Oyj:n osakkeista ja äänistä on ylittänyt 25 prosenttia 15.2.2018. LähiTapiola-ryhmän osakkeiden kokonaismäärä on noussut 26,07 prosenttiin Pihlajalinna Oyj:n kaikista osakkeista ja äänistä. LähiTapiola -ryhmä omistaa osakekaupan jälkeen 5 373 026 Pihlajalinnan osaketta.

Pihlajalinnalla on yhteensä 20 613 146 osaketta, joista kukin osake tuottaa yhden (1) äänen.

LähiTapiola-ryhmän osuus:

% osakkeista ja äänistä (A) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B) Yhteenlaskettu %-osuus (A+B) Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 26,07 % 20 613 146
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus 23,42 %

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

Osakesarja/osakelaji ISIN-koodi Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus Osakkeiden ja äänten %-osuus
Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7) Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)
FI4000092556  5 373 026  26,07
A YHTEENSÄ  5 373 026

Lisätietoa

Nimi % osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Osakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä
LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö 16,89 % 3 481 641
LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö 9,18 % 1 891 385

Pihlajalinna Oyj

Lisätietoja:
Siri Markula, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, 040 743 2177, siri.markula@pihlajalinna.fi

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
investors.pihlajalinna.fi

Pihlajalinna lyhyesti
Pihlajalinna on yksi Suomen johtavista yksityisistä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden tuottajista. Yhtiö palvelee yksityishenkilöitä, yrityksiä, vakuutusyhtiöitä ja julkisyhteisöjä, kuten kuntia ja sairaanhoitopiirejä. Pihlajalinna tuottaa yksityisissä lääkärikeskuksissa ja sairaaloissa muun muassa lääkärivastaanottopalveluita, erikoissairaanhoitoa, päivystyspalveluita, monipuolisia kirurgisia palveluita, työterveyshuoltoa ja hammashoitoa. Lisäksi yhtiö tarjoaa julkisyhteisöille innovatiivisia sosiaali- ja terveydenhuoltomalleja.

Tilaa