Pihlajalinna Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen liputusilmoitus

Pihlajalinna Oyj                           Pörssitiedote                               24.5.2018 klo 17.45

Pihlajalinna Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen liputusilmoitus

Pihlajalinna Oyj on vastaanottanut 24.5.2018 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Fennia-konsernin (Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia ja Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia) omistusosuus Pihlajalinna Oyj:n osakkeista ja äänistä on ylittänyt 5 prosenttia 24.5.2018. Fennia-konsernin osakkeiden kokonaismäärä on noussut 6,03 prosenttiin Pihlajalinna Oyj:n kaikista osakkeista ja äänistä. Fennia-konserni omistaa osakekaupan jälkeen 1 364 252 Pihlajalinnan osaketta.

Pihlajalinnalla on yhteensä 22 620 135 osaketta, joista kukin osake tuottaa yhden (1) äänen.

Fennia-konsernin osuus:

% osakkeista ja äänistä (A) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B) Yhteenlaskettu %-osuus (A+B) Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 6,03 % 22 620 135
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

Osakesarja/osakelaji ISIN-koodi Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus Osakkeiden ja äänten %-osuus
Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7) Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)
FI4000092556  1 364 252  6,03 %
A YHTEENSÄ  1 364 252

Lisätietoa

Nimi % osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Osakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia 4,82 % 1 090 203
Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia 1,21 % 274 049

Pihlajalinna Oyj

Lisätietoja:
Siri Markula, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, 040 743 2177, siri.markula@pihlajalinna.fi

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
investors.pihlajalinna.fi

Pihlajalinna lyhyesti
Pihlajalinna on yksi Suomen johtavista yksityisistä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden tuottajista. Yhtiö palvelee yksityishenkilöitä, yrityksiä, vakuutusyhtiöitä ja julkisyhteisöjä, kuten kuntia ja sairaanhoitopiirejä. Pihlajalinna tuottaa muun muassa lääkärivastaanottopalveluita, erikoissairaanhoitoa, päivystyspalveluita, monipuolisia kirurgisia palveluita, työterveyshuoltoa, hammashoitoa ja hyvinvointipalveluja. Lisäksi yhtiö tarjoaa julkisyhteisöille innovatiivisia sosiaali- ja terveydenhuoltomalleja.

Tilaa