Pihlajalinna Oyj :Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitettu liputusilmoitus

Pihlajalinna OYJ     PÖRSSITIEDOTE    4.6 2015 klo 17.10

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitettu liputusilmoitus

Pihlajalinna Oyj on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun

5 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan LähiTapiola -ryhmän (LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö, LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö ja Sijoitusrahasto LähiTapiola Suomi) omistamien Pihlajalinna Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä nousi 4. kesäkuuta 2015 10,49 %:iin Pihlajalinna Oyj:n kaikista osakkeista ja niiden tuottamien äänten yhteismäärästä.

LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö sekä LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö allekirjoittivat merkintäsitoumukset, jonka mukaisesti ne sitoutuivat tietyillä ehdoilla merkitsemään Pihlajalinna Oyj:n listautumisannissa yhteensä vähintään 6,3 miljoonaa euroa vastaavan määrän annissa tarjottavia osakkeita.

Pihlajalinna Oyj:llä on yhteensä 19113146 osaketta, joista kukin osake tuottaa yhden (1) äänen. LähiTapiola -ryhmän kaikkien osakkeiden tuottama äänimäärä on yhteensä 2 004 150 ääntä.

 

PIHLAJALINNA OYJ

Terhi Kivinen, Johtaja, viestintä, markkinointi ja sijoittajasuhteet, Pihlajalinna Oyj, Puh. +358 40 848 4001

Tilaa