Pihlajalinna Oyj :Pihlajalinna Oyj vahvistaa johtoaan: Mikko Wirén ehdolla hallituksen puheenjohtajaksi, Aarne Aktan nimitetty toimitusjohtajaksi, Niclas Köhler talous-ja rahoitusjohtajaksi

Pihlajalinna Oyj, pörssitiedote 11.3.2016 8.00 

Pihlajalinna Oyj vahvistaa johtoaan: Mikko Wirén ehdolla hallituksen puheenjohtajaksi, Aarne Aktan nimitetty toimitusjohtajaksi, Niclas Köhler talous-ja rahoitusjohtajaksi

Pihlajalinnan vahvan kasvun seurauksena hallitus on halunnut edelleen vahvistaa yhtiön johtoa uusilla rekrytoinneilla. Pihlajalinna-konsernin toimitusjohtajaksi on nimitetty Aarne Aktan ja talous- ja rahoitusjohtajaksi Niclas Köhler. Aktanin on tarkoitus aloittaa tehtävässä viimeistään 8.8.2016.

Pihlajalinna Oyj:n hallituksen kokoonpanoa koskevaa ehdotusta valmistelevat yhtiön suurimmat osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä 37,9 prosenttia yhtiön osakkeista, ovat ilmoittaneet yhtiölle, että yhtiön nykyistä toimitusjohtajaa Mikko Wiréniä tullaan ehdottamaan yhtiön hallituksen varsinaiseksi jäseneksi seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa. Wirenin toimikausi hallituksen jäsenenä esitetään alkavan siitä, kun Aarne Aktan aloittaa yhtiön toimitusjohtajana. Suurimmat osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet yhtiölle, että hallituskokoonpanoa koskeva ehdotus esitetään muilta osin myöhemmin. Suurimmat osakkeenomistajat puoltavat Mikko Wirénin valintaa yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi hänen toimikautensa alkamisesta lukien.

Mikko Wirén: "Viime tilikausi oli yhtiön historian toistaiseksi merkittävin. Pihlajalinnan kasvutarina jatkuu ja näen markkinoilla paljon mielenkiintoisia mahdollisuuksia. Nyt voin itse täysin keskittyä yhtiön liiketoiminnan kasvattamiseen. Aarne Aktanilla on erinomaista näyttöä operatiivisen liiketoiminnan tuloksekkaasta johtamisesta. Hän tuntee yhtiön hyvin, ja sekä minulla että hallituksella on vahva luottamus Aarnen osaamiseen. "

Aarne Aktan on toiminut Talentum Oyj:n toimitusjohtajana vuosina 2011-2016 ja jatkaa Talentum Media AB:n toimitusjohtajana kesäkuun 2016 loppuun saakka. Ennen Talentumia hän toimi yrittäjänä ja toimitusjohtajana Quartal Oy:ssä vuosina 1997-2011. Aktan on koulutukseltaan kauppatieteiden kandidaatti.

Aarne Aktan: "Olen innoissani uudesta tehtävästäni. Hallituksen jäsenenä olen päässyt perehtymään Pihlajalinnan toimintaan sekä murrostilanteessa olevaan terveydenhuollon markkinaan. Pihlajalinna on nopeassa aikataulussa noussut merkittäväksi palveluntuottajaksi suomalaisessa toimintakentässä. On erittäin mielenkiintoista päästä jatkamaan yhteistyötä Mikon kanssa tässä uudessa roolissa."

Osana uuden toimitusjohtajan toimisuhteen ehtoja Pihlajalinna Oyj:n hallitus päätti uudesta toimitusjohtajan pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmästä vuosille 2016 - 2018.

Kannustinjärjestelmässä on kolme yhden vuoden mittaista ansaintajaksoa, jotka muodostuvat kalenterivuosista 1.1.2016-31.12.2016, 1.1.2017-31.12.2017 ja 1.1.2018-31.12.2018. Osakepalkkio-ohjelman ansaintakriteerit on kytketty yhtiön liiketoiminnan kannattavuuskehitykseen. Toimitusjohtajalle mahdollisesti maksettavan osakepalkkion määrä on ehdollinen ansaintakriteereille asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta.

Toimitusjohtajan enimmäispalkkio koostuu yhtiön osakkeista ja rahaosuudesta. Toimitusjohtajalle voidaan koko järjestelmän perusteella antaa palkkioina yhteensä enintään 37.500 osaketta (bruttomäärä ennen soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämistä). Mahdollinen palkkio maksetaan toimitusjohtajalle vuosittain kunkin ansaintajakson (yhtiön tilikausi) tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen vuosina 2017, 2018 ja 2019.

Palkkiona saatuja osakkeita koskee luovutusrajoitus, joka on voimassa sitouttamisjakson ajan. Sitouttamisjakso alkaa palkkion maksamisesta ja päättyy kahden vuoden kuluttua palkkion maksamisesta.

Yhtiön hallituksen jäsen Aarne Aktan on luopunut yhtiön nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenyydestä.

Niclas Köhler on nimitetty Pihlajalinna-konsernin talous- ja rahoitusjohtajaksi (CFO) ja konsernin johtoryhmän jäseneksi 11.3.2016 alkaen. Hän vastaa konsernin talous- ja rahoitusfunktion johtamisesta ja prosessien kehittämisestä. Hän on toiminut Talentum Oyj:n talousjohtajana 2011-2016, OneMed Group Oy:n talous- ja henkilöstöjohtajana 2007-2011 ja Alma Median Kauppalehti-ryhmän talousjohtajana 2004-2007. Köhler on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri.

Pihlajalinna-konsernin talous- ja rahoitusjohtajana toiminut Virpi Holmqvist keskittyy jatkossa johtamaan ja kehittämään konsernin ulkoistusliiketoimintaa. Hän jatkaa myös Jämsän Terveyden toimitusjohtajana ja konsernin johtoryhmän jäsenenä. Holmqvist on aiemmin toiminut Attendo Finland Groupin johtoryhmässä vuosina 2008-2014, ensin talousjohtajana ja kaksi vuotta sosiaali- ja terveyspalvelu-ulkoistuksista vastaavana liiketoimintajohtajana. Holmqvist on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri.

PIHLAJALINNA OYJ

Lisätietoja:

Mikko Wirén, toimitusjohtaja, 050 322 0927

Aarne Aktan, 040 342 4440 tavoitettavissa 13.00-14.00 perjantaina 11.3.

Terhi Kivinen, johtaja, viestintä, markkinointi ja sijoittajasuhteet, 040 8484001, terhi.kivinen@pihlajalinna.fi

Jakelu

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

investors.pihlajalinna-konserni.fi  


Tilaa