Pihlajalinna Oyj: Täydennys edellisen pörssitiedotteen taloudellisiin tietoihin - Pihlajalinna ostaa Koskiklinikan

Pihlajalinna Oyj pörssitiedote 9.12.2015 klo 14.15

Täydennys edellisen pörssitiedotteen taloudellisiin tietoihin - Pihlajalinna ostaa Koskiklinikan

Pihlajalinna Oyj täydentääTampereen Lääkärikeskus Oy:n ja Röntgentutka Oy:n talouskehitystä ja taloudellista asemaa (FAS) koskevia taloudellisia tietoja. 

         
Tuloslaskelma yhteenveto - Tampereen Lääkärikeskus Oy    
Tuhatta euroa     TK2013 TK2014 1-9/2014* 1-9-2015*
Kokonaisliikevaihto    27 733 28 488 20 870 21 094
Lääkäreiden osuus    (12 860) (13 329) (9 811) (10 037)
Liikevaihto    14 873 15 159 11 059 11 057
Liiketoiminnan muut tuotot    76 54 47 29
Materiaalit ja palvelut    (2 927) (2 825) (2 041) (1 962)
Henkilöstökulut    (6 527) (6 125) (4 684) (4 773)
Liiketoiminnan muut kulut     (3 727) (4 045) (2 935) (2 959)
Käyttökate    1 769 2 218 1 446 1 392
Poistot     (867) (882) (609) (597)
Liikevoitto    903 1 336 837 795
Rahoitustuotot    558 609 584 522
Rahoituskulut    (6) (9) (7) (24)
Poistoeron muutos    1 1 - -
Verot    (230) (284) (69) (143)
Tilikauden tulos     1 225 1 652 1 345 1 149
* 1-9/2015 tulos ja tase eivät ole vertailukelpoisia, johtuen puutteellisista tilinpäätösjaksotuksista.
       
       
Tuloslaskelma yhteenveto - Röntgentutka Oy      
Tuhatta euroa     TK2013 TK2014 1-9/2014* 1-9-2015*
Kokonaisliikevaihto    6 451 6 048 4 538 4 127
Lääkäreiden osuus    (1 574) (1 452) (1 087) (1 049)
Liikevaihto    4 877 4 596 3 451 3 078
Liiketoiminnan muut tuotot    19 9 2 2
Materiaalit ja palvelut    (177) (159) (130) (137)
Henkilöstökulut    (1 781) (1 725) (1 251) (1 268)
Liiketoiminnan muut kulut     (1 350) (1 349) (930) (820)
Käyttökate    1 588 1 373 1 143 855
Poistot     (317) (249) (178) (164)
Liikevoitto    1 271 1 124 964 692
Rahoitus tuotot ja kulut    2 2 1 1
Verot    (309) (223) (194) (192)
Tilikauden tulos     964 902 771 501
       
* 1-9/2015 tulos ja tase eivät ole vertailukelpoisia, johtuen puutteellisista tilinpäätösjaksotuksista.
       
Taseyhteenveto - Tampereen Lääkärikeskus Oy      
Tuhatta euroa     31.12.2013 31.12.2014 30.9.2015*  
Aineettomat oikeudet    341 390 281  
Aineelliset hyödykkeet    3 784 3 458 3 309  
Sijoitukset     645 650 650  
Käyttöomaisuus yhteensä    4 770 4 497 4 240  
Lyhytaikaiset saatavat yhteensä   3 045 3 676 3 772  
Rahat ja pankkisaatavat    2 600 3 102 2 411  
Vastaavaa yhteensä     10 416 11 275 10 423  
       
Oma pääoma yhteensä    7 563 8 235 8 063  
Lyhytaikainen vieraspääoma    2 850 3 037 2 358  
Vastattavaa     10 416 11 275 10 423  
* 1-9/2015 tulos ja tase eivät ole vertailukelpoisia, johtuen puutteellisista tilinpäätösjaksotuksista.
       
Taseyhteenveto - Röntgentutka Oy        
Tuhatta euroa     31.12.2013 31.12.2014 30.9.2015*  
Aineettomat oikeudet    510 411 351  
Aineelliset hyödykkeet    598 498 556  
Lyhytaikaiset saatavat yhteensä   637 598 433  
Rahat ja pankkisaatavat    1 063 1 150 1 020  
Vastaavaa yhteensä     2 814 2 661 2 363  
       
Oma pääoma yhteensä    2 107 2 010 1 710  
Lyhytaikainen vieraspääoma yht.   707 651 653  
Vastattavaa     2 814 2 661 2 363  
* 1-9/2015 tulos ja tase eivät ole vertailukelpoisia, johtuen puutteellisista tilinpäätösjaksotuksista.
Ostettavien kohteiden laskentaperiaatteet poikkeavat Pihlajalinna-konsernin laskentaperiaatteista.

Lähettäjä:

Terhi Kivinen, johtaja, viestintä, markkinointi ja sijoittajasuhteet, Pihlajalinna Oyj, 040 848 4001, terhi.kivinen@pihlajalinna.fi

Jakelu

Nasdaq OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

 

investors.pihlajalinna-konserni.fi  

Tilaa