Pihlajalinna Oyj: Tervola valitsi Pihlajalinnan kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistyökumppaniksi

Pihlajalinna Oyj     Pörssitiedote    9.9.2016 klo 9.00

Tervola valitsi Pihlajalinnan kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistyökumppaniksi

Tervolan kunnanvaltuusto valitsi Pihlajalinnan kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistyökumppaniksi eilen illalla, 8.9.2016 pitämässään kokouksessa. Kilpailutuksen mukaan sopimuksen kesto on vähintään 10 ja enintään 15 vuotta. Alustavasti palvelutuotanto alkaisi 1.7.2017.

Tervolan kunnan väestö on noin 3 200 asukasta ja sopimuksen arvo on noin 13 miljoonaa euroa vuodessa.

Tervolan kunnan sopimus laajentaa Pihlajalinnan kuntaulkoistukset pohjoiseen Suomeen. Kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut tulee tuottamaan Pihlajalinna-konsernin tytäryhtiö, jonka omistavat Tervolan kunta ja Pihlajalinna-konserni.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisulkoistuksia rajoittava väliaikaislainsäädäntö otetaan huomioon varsinaisissa sopimusneuvotteluissa. Lopulliset sopimusehdot täsmentyvät neuvotteluissa.

Pihlajalinna Oyj

Lisätietoja:

Juha Rautio, varatoimitusjohtaja, 040 828 1269

Jakelu

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
investors.pihlajalinna.fi

Pihlajalinna lyhyesti

Pihlajalinna on yksi Suomen johtavista yksityisistä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden tuottajista. Yhtiö tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita yksityishenkilöille, yrityksille, vakuutusyhtiöille ja julkisyhteisöille ja tarjoaa palveluita lääkärikeskuksissa, terveysasemilla, hammasklinikoilla ja sairaaloissa eri puolilla Suomea. Yhtiö tuottaa Dextra-brändin alla toimivissa yksityisissä lääkärikeskuksissa ja sairaaloissa muun muassa lääkärivastaanotto- ja erikoissairaanhoidon palveluita mukaan lukien päivystyspalvelut, monipuoliset kirurgiset palvelut sekä työterveyshuollon ja suun terveydenhoidon palvelut. Pihlajalinna-brändin alla Yhtiö tarjoaa julkisyhteisöille sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuotantomalleja, joiden tarkoituksena on julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyönä tuottaa laadukkaita palveluita julkisrahoitteisen terveydenhuollon asiakkaille.

Tilaa