Pihlajalinna Oyj julkaisee uusien liiketoiminta-alueiden ja asiakasryhmien taloudelliset vertailutiedot

Report this content

Pihlajalinna Oyj                                                      Pörssitiedote                               27.4.2018 klo 13.30


Pihlajalinna Oyj julkaisee uusien liiketoiminta-alueiden ja asiakasryhmien taloudelliset vertailutiedot

Pihlajalinna julkaisee tänään uusien liiketoiminta-alueiden ja asiakasryhmien liikevaihdon vertailutiedot vuodelta 2017. Pihlajalinnan segmenttiraportointi muuttuu toimintarakenteen uudistamisen vuoksi, kuten yhtiö tiedotti 14.3.2018. Toimintasegmenttejä ovat maantieteelliset liiketoiminta-alueet, jotka yhdistetään yhdeksi raportoitavaksi segmentiksi.

Pihlajalinna raportoi segmenttitietoinaan vuonna 2018 konsernitason luvut, jolloin vertailutietoina esitetään vuoden 2017 konsernitason luvut. Pihlajalinna tulee lisäksi vuonna 2018 raportoimaan liikevaihtonsa liiketoiminta-alueittain ja asiakasryhmittäin IFRS 15 myyntituottojen jaottelun vaatimusten mukaisesti.

Liikevaihto liiketoiminta-alueittain

Pihlajalinnan maantieteelliset liiketoiminta-alueet ovat Etelä-Suomi, Väli-Suomi, Pohjanmaa ja Pohjois-Suomi.

  • Etelä-Suomeen kuuluu Pihlajalinnan liiketoiminta Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa.
  • Väli-Suomeen kuuluu Pihlajalinnan liiketoiminta Pirkanmaan, Satakunnan, Kanta-Hämeen, Keski-Suomen, Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakunnissa.
  • Pohjanmaahan kuuluu Pihlajalinnan liiketoiminta Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa.
  • Pohjois-Suomeen kuuluu Pihlajalinnan liiketoiminta Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa.
kvartaaleittain
milj. euroa  Q4/2017  %  Q3/2017  %  Q2/2017  %  Q1/2017  % 
Etelä-Suomi  15,0 12 12,2 11 16,3 13 17,1  14 
Väli-Suomi  76,8 62 71,4 63 75,4 62 77,8  63 
Pohjanmaa  26,7 22 25,8 23 26,3 22 26,6  21 
Pohjois-Suomi  2,6 2 2,0 2 1,3 1 1,6  1 
Muut toiminnot  1,7 1 1,2 1 1,8 1 1,4  1 
Konsernin sisäinen myynti  -14,9 -13,2 -14,5 -14,4    
Konsernin liikevaihto  107,9     99,4     106,7     110,0    


kumulatiivisesti
milj. euroa  1-12/2017  %  1-9/2017  %  1-6/2017  %  1-3/2017  % 
Etelä-Suomi  60,7  13  45,6 13 33,4 14 17,1  14 
Väli-Suomi  301,4  63  224,6 63 153,2 62 77,8  63 
Pohjanmaa  105,4  22  78,7 22 52,9 22 26,6  21 
Pohjois-Suomi  7,6  2  5,0 1 2,9 1 1,6  1 
Muut toiminnot  6,0  1  4,4 1 3,1 1 1,4  1 
Konsernin sisäinen myynti  -57,1     -42,2 -29,0 -14,4    
Konsernin liikevaihto  424,0     316,1     216,7     110,0    


Liikevaihto asiakasryhmittäin

Pihlajalinnan asiakasryhmät ovat yritysasiakkaat, yksityisasiakkaat ja julkisen sektorin asiakkaat.

  • Konsernin yritysasiakkaiden ryhmä koostuu Pihlajalinnan työterveyshuollon asiakkaista, vakuutusyhtiöasiakkaista ja muista yrityssopimusasiakkaista lukuun ottamatta julkisen sektorin työterveysasiakkaita (kunnat, kuntayhtymät, seurakunnat, sairaanhoitopiirit, julkishallinto).
  • Konsernin yksityisasiakkaat ovat itse maksavia yksityishenkilöitä, jotka saattavat hakea myöhemmin korvausta vakuutusyhtiöltä.
  • Konsernin julkisen sektorin asiakasryhmään kuuluvat julkisen sektorin organisaatiot Suomessa, kuten kunnat, kuntayhtymät, seurakunnat, sairaanhoitopiirit ja julkishallinto hankkiessaan sosiaali- ja terveydenhuollon ulkoistuspalveluita, asumispalveluita, työterveyshuollon palveluita ja työvoimapalveluita.
kvartaaleittain
milj. euroa  Q4/2017  %  Q3/2017  %  Q2/2017  %  Q1/2017  % 
Yritysasiakkaat  21,1 17 18,2 16 20,9 17 22,4 18
   joista vakuutusyhtiöasiakkaat  6,5 5 5,4 5 6,9 6 7,8 6
Yksityisasiakkaat  17,3 14 13,6 12 18,0 15 19,0 15
Julkinen sektori  84,5 69 80,8 72 82,2 68 83,0 67
Konsernin sisäinen myynti  -14,9 -13,2 -14,5 -14,4    
Konsernin liikevaihto  107,9     99,4     106,7     110,0    


kumulatiivisesti
milj. euroa  1-12/2017  %  1-9/2017  %  1-6/2017  %  1-3/2017  % 
Yritysasiakkaat  82,6 17 61,5 17 43,3 18 22,4 18
   joista vakuutusyhtiöasiakkaat  26,6 6 20,1 6 14,7 6 7,8 6
Yksityisasiakkaat  67,9 14 50,6 14 37,0 15 19,0 15
Julkinen sektori  330,5 69 246,0 69 165,2 67 83,0 67
Konsernin sisäinen myynti  -57,1     -42,2 -29,0 -14,4    
Konsernin liikevaihto  424,0     316,1     216,7     110,0    

Lisätietoja:
Siri Markula, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, 040 743 2177, siri.markula@pihlajalinna.fi

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
investors.pihlajalinna.fi

Pihlajalinna lyhyesti
Pihlajalinna on yksi Suomen johtavista yksityisistä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden tuottajista. Yhtiö palvelee yksityishenkilöitä, yrityksiä, vakuutusyhtiöitä ja julkisyhteisöjä, kuten kuntia ja sairaanhoitopiirejä. Pihlajalinna tuottaa yksityisissä lääkärikeskuksissa ja sairaaloissa muun muassa lääkärivastaanottopalveluita, erikoissairaanhoitoa, päivystyspalveluita, monipuolisia kirurgisia palveluita, työterveyshuoltoa ja hammashoitoa. Lisäksi yhtiö tarjoaa julkisyhteisöille innovatiivisia sosiaali- ja terveydenhuoltomalleja.

Tilaa