Pihlajalinna Oyj:n osakepohjaisen kannustinohjelman mukainen omien osakkeiden luovutus

Report this content

Pihlajalinna Oyj                          Pörssitiedote                               28.12.2020 klo 13.00

Pihlajalinna Oyj:n osakepohjaisen kannustinohjelman mukainen omien osakkeiden luovutus

Pihlajalinna Oyj on luovuttanut 28.12.2020 yhteensä 54 105 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta vastikkeetta osakepohjaisen kannustinohjelman ansaintajakson 2019 perusteella konsernin avainhenkilöille kannustinohjelman ehtojen mukaisesti.

Osakkeiden luovuttaminen suunnatulla maksuttomalla osakeannilla perustuu Pihlajalinna Oyj:n yhtiökokouksen 15.4.2020 hallitukselle antamaan valtuutukseen. Ohjelmassa palkkion saajina on 20 konsernin avainhenkilöä.

Yllä mainitun 28.12.2020 tapahtuneen osakeluovutuksen jälkeen Pihlajalinna Oyj:n hallussa on 2294 omaa osaketta.

Osakepohjaisesta kannustinohjelmasta on tiedotettu 15.2.2019 annetulla pörssitiedotteella sekä yllä mainitusta omien osakkeiden luovutusta koskevasta päätöksestä 17.12.2020 annetulla pörssitiedotteella.

Pihlajalinna Oyj:n hallitus

Pihlajalinna lyhyesti
Pihlajalinna on yksi Suomen johtavista yksityisistä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden tuottajista. Yhtiö palvelee yksityishenkilöitä, yrityksiä, vakuutusyhtiöitä ja julkisyhteisöjä, kuten kuntia ja sairaanhoitopiirejä. Pihlajalinna tuottaa muun muassa lääkärivastaanottopalveluita, erikoissairaanhoitoa, päivystyspalveluita, monipuolisia kirurgisia palveluita, työterveyshuoltoa, hammashoitoa ja hyvinvointipalveluja. Lisäksi yhtiö tarjoaa julkisyhteisöille innovatiivisia sosiaali- ja terveydenhuoltomalleja.

Tilaa

Liitteet & linkit