Pihlajalinna Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2018

Report this content

Pihlajalinna Oyj                 Pörssitiedote                   1.2.2018 klo 18.10

Pihlajalinna Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2018

Pihlajalinna Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta on toimittanut yhtiön hallitukselle ehdotuksensa varsinaiselle yhtiökokoukselle 2018.

Hallituksen jäsenten lukumäärä ja kokoonpano

Nimitystoimikunta ehdottaa Pihlajalinna Oyj:n 5.4.2018 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten määräksi vahvistettaisiin seitsemän.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen nykyisistä jäsenistä Timo Everi, Leena Niemistö, Jari Sundström, Seija Turunen ja Mikko Wirén valitaan uudelle toimikaudelle.

Jari Eklund on ilmoittanut, että hän ei ole käytettävissä uudelleenvalintaa varten. Nimitystoimikunta ehdottaa, että uusiksi hallituksen jäseniksi valitaan Matti Bergendahl ja Kati Sulin.

Matti Bergendahl (s. 1966, LT, dos., erik. lääk., MBA) toimii Realia Group -konsernin toimitusjohtajana. Realia Group on Pohjoismaissa ja Baltiassa toimiva kiinteistöjohtamis- ja kiinteistönvälityspalveluita tarjoava konserni. Hän on aiemmin toiminut mm. pohjoismaisen sosiaali- ja terveyspalvelukonserni Ambean toimitusjohtajana 2010–12 ja terveyspalveluyhtiö Mehiläisen toimitusjohtajana 2005–2011 ja 2012–2014. Bergendahl on LähiTapiola Keskinäisen Vakuutusyhtiön hallituksen jäsen ja Merivaara Oy:n hallituksen puheenjohtaja.

Kati Sulin (s. 1974, filosofian maisteri) toimii DNA Oyj:n Chief Digital Officerina (CDO). DNA on tietoliikennekonserni, joka tarjoaa puhe-, data- ja tv-palveluita. Hän on aiemmin toiminut mm. Head Office Finlandin toimitusjohtajana ja Fazerin digijohtajana. Sulin on mm. LähiTapiola Keskinäisen Henkivakuutusyhtiön ja Kalevala Korun hallituksen jäsen.

Nykyisten jäsenten henkilö- ja luottamustehtävät on esitetty yhtiön sijoittajasivuilla investors.pihlajalinna.fi/corporate-governance/board-of-directors.

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että yhtiökokous valitsee Mikko Wirénin hallituksen puheenjohtajaksi ja Matti Bergendahlin hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen palkkiot pysyvät ennallaan, ja että yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2019 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot: kokopäivätoimiselle hallituksen puheenjohtajalle 250 000 euroa vuodessa, varapuheenjohtajalle 48 000 euroa vuodessa ja muille jäsenille 24 000 euroa vuodessa.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan jokaiselta hallituksen ja sen valiokuntien kokoukselta kokouspalkkiona 500 euroa. Lisäksi korvataan hallituksen jäsenten kohtuulliset matkakulut yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Yllä olevat ehdotukset sisältyvät myös varsinaisen yhtiökokouksen kutsuun, joka julkaistaan myöhemmin.

Pihlajalinnan osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan kuuluvat puheenjohtaja Erkki Moisander (LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö), Mikko Wirén (MWW Yhtiö Oy), Minna Kohmo (LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö) ja Hanna Hiidenpalo (Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo).

Pihlajalinna Oyj

Joni Aaltonen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Erkki Moisander, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja, 0400 670 645
Siri Markula, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, 040 743 2177, siri.markula@pihlajalinna.fi

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
investors.pihlajalinna.fi

Pihlajalinna lyhyesti
Pihlajalinna on yksi Suomen johtavista yksityisistä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden tuottajista. Yhtiö palvelee yksityishenkilöitä, yrityksiä, vakuutusyhtiöitä ja julkisyhteisöjä, kuten kuntia ja sairaanhoitopiirejä. Pihlajalinna tuottaa yksityisissä lääkärikeskuksissa ja sairaaloissa muun muassa lääkärivastaanottopalveluita, erikoissairaanhoitoa, päivystyspalveluita, monipuolisia kirurgisia palveluita, työterveyshuoltoa ja hammashoitoa. Lisäksi yhtiö tarjoaa julkisyhteisöille innovatiivisia sosiaali- ja terveydenhuoltomalleja.

Tilaa