Pihlajalinna Oyj ostaa Doctagon Ab:n suunnatulla osakeannilla

Pihlajalinna Oyj                   Pörssitiedote                       12.3.2018 klo 9.10

Pihlajalinna Oyj ostaa Doctagon Ab:n suunnatulla osakeannilla

Pihlajalinna Oyj on allekirjoittanut eilen illalla osakevaihtosopimuksen koskien Doctagon Ab:n koko osakekannan hankkimista sen nykyisiltä omistajilta. Yritysjärjestely toteutetaan Doctagon Ab:n omistajille suunnatulla Pihlajalinnan uusien osakkeiden annilla. Suunnatussa osakeannissa koko Doctagon Ab:n kauppahinta 30 105 000 euroa maksetaan Pihlajalinna Oyj:n osakkeilla.

Doctagon on suomalainen, voimakkaasti kasvava terveyspalveluyritys. Yhtiö tarjoaa henkilöasiakkaiden lääkäripalveluja, työterveyspalveluja henkilöstöpalveluja sekä julkisen sektorin lääkäri- ja konsultointipalveluja. Doctagon on panostanut vahvasti digitaalisiin palveluihin. Sillä on kaksi lääkärikeskusta, Helsingissä ja Turussa.

”Doctagon on erinomainen lisä Pihlajalinnan toimintaan. Yhtiön kehittämän kuntien vastuulääkärimallin vaikuttavuudesta on vahvaa näyttöä. Malli on Pihlajalinnalle selvä kilpailuetu, ja se luo merkittävää laajentumispotentiaalia”, sanoo Pihlajalinnan toimitusjohtaja Joni Aaltonen. ”Lisäksi Doctagon on merkittävä toimija kaksikielisissä kunnissa.”

Ostetun liiketoiminnan 30.9.2017 päättyneen tilikauden liikevaihto oli 17,2 miljoonaa euroa (14,4 milj. euroa edellisellä tilikaudella), käyttökate 0,4 (0,1) miljoonaa euroa ja liikevoitto 0,3 (0,0) miljoonaa euroa. Kuluvalla tilikaudella Doctagonin liikevaihto on kasvanut ja kannattavuus parantunut olennaisesti edellisestä tilikaudesta. Kaupalla ei ole vaikutusta Pihlajalinnan vuoden 2017 tilinpäätöstietojen yhteydessä julkaisemaan näkymään vuodelle 2018.

Suunnatussa osakeannissa tarjottiin merkittäväksi kauppakirjan ehtojen mukaisesti 2 006 989 uutta osaketta 15,00 euron osakekohtaiseen merkintähintaan. Annettavien uusien osakkeiden määrä vastaa noin kymmentä prosenttia Pihlajalinna Oyj:n kaikista osakkeista ennen uusien osakkeiden antamista.

Uudet osakkeet on merkitty ja niiden merkintähinta katsottu maksetuksi kauppakirjan ehtojen mukaisesti apporttina luovutettavilla Doctagon Ab:n kaikilla osakkeilla.

Päätös suunnatusta osakeannista perustuu Pihlajalinna Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 4.4.2017 hallitukselle myöntämään osakeantivaltuutukseen. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Hallituksella on oikeus poiketa osakkeenomistajien merkintäoikeudesta (suunnattu anti), mikäli siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Yritysjärjestelyn arvioidaan tuottavan lisäarvoa yhtiölle ja sitä kautta sen osakkeenomistajille, minkä perusteella suunnattuun osakeantiin katsottiin olevan yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet niiden rekisteröintipäivästä lukien. Pihlajalinna Oyj:n kaikkien osakkeiden lukumäärä on uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen 22 620 135 osaketta.

Pihlajalinna Oyj

Lisätietoja:
Joni Aaltonen, toimitusjohtaja, 040 524 7270
Ville Lehtonen, talous- ja rahoitusjohtaja, 040 759 7084

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
investors.pihlajalinna.fi

Pihlajalinna lyhyesti
Pihlajalinna on yksi Suomen johtavista yksityisistä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden tuottajista. Yhtiö palvelee yksityishenkilöitä, yrityksiä, vakuutusyhtiöitä ja julkisyhteisöjä, kuten kuntia ja sairaanhoitopiirejä. Pihlajalinna tuottaa yksityisissä lääkärikeskuksissa ja sairaaloissa muun muassa lääkärivastaanottopalveluita, erikoissairaanhoitoa, päivystyspalveluita, monipuolisia kirurgisia palveluita, työterveyshuoltoa ja hammashoitoa. Lisäksi yhtiö tarjoaa julkisyhteisöille innovatiivisia sosiaali- ja terveydenhuoltomalleja.

Yrityksestä

Pihlajalinna on yksi Suomen johtavista sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajista. Konserni palvelee yksityishenkilöitä, yrityksiä, vakuutusyhtiöitä ja julkisyhteisöjä, kuten kuntia ja sairaanhoitopiirejä. Tarjolla on laadukkaita sosiaali-, terveys- ja hyvinvointipalveluja lääkärikeskuksissa, sairaaloissa, hammasklinikoilla, liikuntakeskuksissa, asumispalveluissa sekä monipuolisissa digipalveluissa eri puolilla Suomea. Pihlajalinnassa on noin 5800 työntekijää.

Tilaa