Pihlajalinna Oyj:Pihlajalinna maksaa Itä-Suomen Lääkärikeskus Oy:n kaupasta lisäkauppahinnan

Pihlajalinna Oyj, pörssitiedote, 6.7.2016 klo 9.00

Pihlajalinna maksaa Itä-Suomen Lääkärikeskus Oy:n kaupasta lisäkauppahinnan

Pihlajalinna maksaa Itä-Suomen Lääkärikeskus Oy:n kauppaan liittyen lisäkauppahinnan 1,5 miljoonaa euroa. Lisäksi maksetaan kaupantekohetken nettokassa noin 0,4 miljoonaa euroa.

Lisäkauppahinta perustuu kohteen vuoden 2015 vahvistetun tilinpäätöksen mukaiseen tuloskehitykseen, joka oli ennakoitua parempi. Lisäkauppahinta maksetaan 6.7.2016.

Lisäkauppahinta on 31.3.2016 tilanteessa kirjattu kauppahintavelaksi eikä sen maksamisella ole vaikutusta Pihlajalinnan tulokseen.

Tuloslaskelmayhteenveto, Itä-Suomen
Lääkärikeskus Oy (FAS)
     
1 000 euroa TK2013 TK2014  TK2015
Liikevaihto 11 396 11 753 13 105
Liiketoiminnan muut tuotot 133 113 70
Materiaalit ja palvelut -6 548 -6 799 -7 637
Henkilöstökulut -2 052 -2 114 -2 168
Liiketoiminnan muut kulut -1 331 -1 498 -1 577
Käyttökate 1 598 1 456 1 793
Poistot -275 -466 -469
Liikevoitto 1 323 991 1 323
Rahoitustuotot 181 111 181
Rahoituskulut -17 -48 -28
Verot -366 -212 -301
Tilikauden tulos 1 121 841 1 176


Tase-yhteenveto, Itä-Suomen
Lääkärikeskus Oy (FAS)
     
1 000 euroa 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015
Aineettomat oikeudet 1 680 1 595 1 311
Aineelliset hyödykkeet 374 329 325
Sijoitukset 3 792 5 049 5 832
Käyttöomaisuus yhteensä 5 846 6 972 7 468
Lainasaatavat 54 54 0
Varasto 343 328 304
Lyhytaikaiset saatavat 799 855 1012
Lyhytaikaiset sijoitukset 405 191 10
Rahat ja pankkisaatavat 133 115 297
Vastaavaa yhteensä 7 579 8 515 9 091
       
Oma pääoma 6 775 7 104 7 795
Pitkäaikainen vieras pääoma 27 609 451
Lyhytaikainen vieras pääoma 777 802 845
Vastattavaa yhteensä 7 579 8 515 9 091

Lisätietoja:

Terhi Kivinen, johtaja, viestintä, markkinointi ja sijoittajasuhteet, Pihlajalinna Oyj, 040 848 4001, terhi.kivinen@pihlajalinna.fi

Jakelu

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

investors.pihlajalinna.fi   

Tilaa