Pihlajalinna Pohjola Vakuutuksen palveluntuottajaksi

Report this content

Pihlajalinna Oyj                             Sisäpiiritieto                                    4.9.2019 klo 15.00

Pihlajalinna Pohjola Vakuutuksen palveluntuottajaksi

Pihlajalinna Oyj ja Pohjola Vakuutus Oy allekirjoittivat yhteistyösopimuksen 31.5.2019. Yhteistyö käynnistettiin piloteilla kahdella paikkakunnalla Pohjola Vakuutuksen asiakkaille.

Pilotointi on päättynyt ja osapuolet ovat arvioineet pilotin tulokset ja vaikuttavuuden. Hyvin onnistuneen pilotin perusteella Pohjola Vakuutus on hyväksynyt Pihlajalinnan yhdeksi valtakunnalliseksi palveluntuottajaksi monituottajamalliinsa, jonka tavoitteena on palveluiden viiveetön saatavuus sekä erinomainen laatu ja asiakaskokemus. Osapuolet toteavat, että onnistunut pilotointi on vahvistanut yhteistyön laajentumisen valtakunnalliselle tasolle. 

Pihlajalinnan palvelut jatkuvat yhteistyösopimuksen mukaisesti. Yhteistyösopimus ei sisällä euromääräistä ostositoumusta. Pihlajalinnan arvion mukaan yhteistyösopimuksella olisi saavutettavissa 5−10 miljoonan euron vuotuinen liikevaihto. 

Lisätietoja

Rami Mäkinen, johtaja, Pohjola Vakuutus Oy, p. 050 361 7706, rami.makinen@pohjola.fi
Teija Kulmala, operatiivinen johtaja, Pihlajalinna Oyj, p. 050 347 4661,
teija.kulmala@pihlajalinna.fi 

Jakelu

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
investors.pihlajalinna.fi

Tilaa

Liitteet & linkit