Pihlajalinna uudistaa rakennettaan ja segmenttiraportointiaan, yhteistoimintaneuvottelut käyty päätökseen

Pihlajalinna Oyj           Pörssitiedote                        14.3.2018 klo 8.10

Pihlajalinna uudistaa rakennettaan ja segmenttiraportointiaan, yhteistoimintaneuvottelut käyty päätökseen

Pihlajalinna Oyj:n hallitus on päättänyt 13.3.2018 uudistaa Pihlajalinnan toimintarakenteen. Yhtiö siirtyy liiketoimintapohjaisesta organisaatiosta aluepohjaiseen organisaatioon. Uusi organisaatiorakenne tulee voimaan 14.3.2018.

Pihlajalinnan uudessa toimintarakenteessa on neljä maantieteellistä liiketoiminta-aluetta: Väli-Suomi, Etelä-Suomi, Pohjanmaa ja Pohjois-Suomi. Kullakin liiketoiminta-alueella on liiketoimintajohtaja, joka vastaa alueensa liiketoiminnasta ja palvelutarjonnasta sekä yksityiselle että julkiselle sektorille.

Maantieteelliset liiketoiminta-alueet ovat Väli-Suomi, Etelä-Suomi, Pohjanmaa ja Pohjois-Suomi.

  • Väli-Suomeen kuuluu Pihlajalinnan liiketoiminta Pirkanmaan, Satakunnan, Kanta-Hämeen, Keski-Suomen, Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakunnissa.
  • Etelä-Suomeen kuuluu Pihlajalinnan liiketoiminta Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa.
  • Pohjanmaahan kuuluu Pihlajalinnan liiketoiminta Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa ja
  • Pohjois-Suomeen kuuluu Pihlajalinnan liiketoiminta Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa.

Toimintarakenteen uudistamisen johdosta myös Pihlajalinnan segmenttiraportointi muuttuu. Jatkossa toimintasegmenttejä ovat maantieteelliset liiketoiminta-alueet, jotka yhdistetään yhdeksi raportoitavaksi segmentiksi.

Pihlajalinna raportoi segmenttitietoinaan vuonna 2018 konsernitason luvut, jolloin vertailutietoina esitetään vuoden 2017 konsernitason luvut. Pihlajalinna tulee lisäksi vuonna 2018 raportoimaan liikevaihtonsa liiketoiminta-alueittain ja asiakasryhmittäin IFRS 15 myyntituottojen jaottelun vaatimusten mukaisesti.

Asiakasryhmät ovat yritysasiakkaat, yksityisasiakkaat ja julkisen sektorin asiakkaat.

  • Konsernin yritysasiakkaiden ryhmä koostuu Pihlajalinnan työterveyshuollon asiakkaista, vakuutusyhtiöasiakkaista ja muista yrityssopimusasiakkaista lukuun ottamatta julkisen sektorin työterveysasiakkaita (kunnat, kuntayhtymät, seurakunnat, julkishallinto, sairaanhoitopiirit).
  • Konsernin yksityisasiakkaat ovat yksityishenkilöitä ja yksityisesti vakuutettuja asiakkaita.
  • Konsernin julkisen sektorin asiakasryhmään kuuluvat julkisen sektorin organisaatiot Suomessa, kuten kunnat, kuntayhtymät, sairaanhoitopiirit ja julkishallinto hankkiessaan sosiaali- ja terveydenhuollon ulkoistuspalveluita, asumispalveluita, työterveyshuollon palveluita ja työvoimapalveluita.

Pihlajalinna julkistaa uuden raportointikäytännön mukaisia liikevaihdon vertailutietoja 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta ennen vuoden 2018 ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksen julkistamista.

Yt-neuvottelut päätökseen, henkilövähennyksiä arviolta 27

Rakenneuudistukseen liittyen Pihlajalinna kävi yhteistoimintaneuvottelut tuotannollisista ja toiminnan uudelleenjärjestelystä johtuvista syistä. Yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet, ja henkilövähennysten määräksi tulee arviolta 27 sen jälkeen, kun työntekijöille on tarjottu uusia työtehtäviä. Lisäksi neuvottelujen aikana irtisanoutui 6 henkeä. Aiemmin johto arvioi toimenpiteiden johtavan enimmillään 50 työpaikan vähentämiseen. Vähennykset kohdistuvat lähinnä hallintoon sekä päällikkö- ja johtotasoon. Vähennysten seurauksena henkilöstökustannukset pienenevät noin 2,8 miljoonalla eurolla vuodessa. Rakennejärjestelyyn liittyvät työsuhteiden päättämiskulut ovat arviolta 0,6 MEUR ja ne käsitellään raportointikausien väliseen vertailukelpoisuuteen vaikuttavina oikaisuerinä tilikauden ensimmäisellä kvartaalilla.

Yt-neuvottelut koskivat noin 240:tä henkeä Pihlajalinna Oyj:n kolmessa tytäryhtiössä: Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy:ssä, Pihlajalinna Terveys Oy:ssä ja Pihlajalinna Tampere Oy:ssä. Yt-neuvottelujen piiriin ei kuulunut henkilöstö, joka toimii kokonaan käytännön potilas- tai hoitotyössä tai Contact Center -toiminnossa, eivätkä lääkärikeskusten asiakas- ja palveluneuvojat. Pihlajalinna-konserni työllistää kaikkiaan noin 4800 henkeä.


Pihlajalinna Oyj

Lisätietoja:
Joni Aaltonen, toimitusjohtaja, 040 524 7270

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
investors.pihlajalinna.fi

Pihlajalinna lyhyesti
Pihlajalinna on yksi Suomen johtavista yksityisistä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden tuottajista. Yhtiö palvelee yksityishenkilöitä, yrityksiä, vakuutusyhtiöitä ja julkisyhteisöjä, kuten kuntia ja sairaanhoitopiirejä. Pihlajalinna tuottaa yksityisissä lääkärikeskuksissa ja sairaaloissa muun muassa lääkärivastaanottopalveluita, erikoissairaanhoitoa, päivystyspalveluita, monipuolisia kirurgisia palveluita, työterveyshuoltoa ja hammashoitoa. Lisäksi yhtiö tarjoaa julkisyhteisöille innovatiivisia sosiaali- ja terveydenhuoltomalleja.

Yrityksestä

Pihlajalinna on yksi Suomen johtavista sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajista. Konserni palvelee yksityishenkilöitä, yrityksiä, vakuutusyhtiöitä ja julkisyhteisöjä, kuten kuntia ja sairaanhoitopiirejä. Tarjolla on laadukkaita sosiaali-, terveys- ja hyvinvointipalveluja lääkärikeskuksissa, sairaaloissa, hammasklinikoilla, liikuntakeskuksissa, asumispalveluissa sekä monipuolisissa digipalveluissa eri puolilla Suomea. Pihlajalinnassa on noin 5800 työntekijää.

Tilaa