Pihlajalinnan osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2017 (9 kk)

Pihlajalinna Oyj                     Osavuosikatsaus             9.11.2017 klo 8.00

Pihlajalinnan osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2017 (9 kk)

Vahva kolmas neljännes Perusterveyden- ja sosiaalihuollon palveluissa

Heinä–syyskuu lyhyesti:

 •  Liikevaihto oli 99,4 (93,9) miljoonaa euroa – kasvua 6 prosenttia
 •  Käyttökate (EBITDA) oli 9,1 (6,8) miljoonaa euroa
 •  Oikaistu käyttökate (EBITDA) oli 9,0 (7,8) miljoonaa euroa – kasvua 15 prosenttia
 •  Liikevoitto (EBIT) oli 5,5 (3,6) miljoonaa euroa
 •  Oikaistu liikevoitto (EBIT) oli 5,4 (4,7) miljoonaa euroa – kasvua 15 prosenttia
 •  Osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,09 (0,08) euroa/osake

Tammi–syyskuu lyhyesti:

 •  Liikevaihto oli 316,1 (295,4) miljoonaa euroa – kasvua 7 prosenttia
 •  Käyttökate (EBITDA) oli 25,2 (20,8) miljoonaa euroa
 •  Oikaistu käyttökate (EBITDA) oli 25,6 (21,8) miljoonaa euroa – kasvua 17 prosenttia
 •  Liikevoitto (EBIT) oli 14,6 (11,3) miljoonaa euroa
 •  Oikaistu liikevoitto (EBIT) oli 15,1 (12,8) miljoonaa euroa – kasvua 18 prosenttia
 •  Henkilöstö katsauskauden lopussa oli 4 767 (4 470)
 •  Osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,34 (0,27) euroa/osake
KESKEISET TUNNUSLUVUT 7–9/2017
3 kk
7–9/2016
3 kk
1–9/2017
9 kk
1–9/2016
9 kk
2016
12 kk
TULOSLASKELMA 
Liikevaihto, milj. euroa 99,4  93,9  316,1  295,4  399,1 
Käyttökate (EBITDA), milj. euroa 9,1  6,8  25,2  20,8  27,9 
Käyttökate, % 9,2  7,3  8,0  7,1  7,0 
Oikaistu käyttökate (EBITDA), milj. euroa 9,0  7,8  25,6  21,8  28,9 
Oikaistu käyttökate, % 9,1  8,3  8,1  7,4  7,2 
Liikevoitto (EBIT), milj. euroa 5,5  3,6  14,6  11,3  15,1 
Liikevoitto, % 5,5  3,8  4,6  3,8  3,8 
Oikaistu liikevoitto (EBIT), milj. euroa 5,4  4,7  15,1  12,8  16,6 
Oikaistu liikevoitto, % 5,4  5,0  4,8  4,3  4,2 
Voitto ennen veroja (EBT), milj. euroa 5,0  3,3  13,3  10,2  13,7 
OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT 
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 0,09 0,08 0,34 0,27 0,39
Oma pääoma per osake, eur 4,80 4,74 4,74
MUUT TUNNUSLUVUT 
Sijoitetun pääoman tuotto, % (ROCE) 11,4 9,0 10,8
Oman pääoman tuotto, % (ROE) 13,3 8,7 11,1
Omavaraisuusaste, % 43,0 47,3 46,5
Nettovelkaantumisaste, % 41,7 26,8 21,9
Korolliset nettovelat, milj. euroa 43,4 27,0 22,1
Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen 12 kk 1,3 1,1 0,8
Bruttoinvestoinnit, milj. euroa* 12,8 1,1 20,5 21,9 27,4
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 4,2 9,8 18,5 19,1 32,3
Rahavirta investointien jälkeen, milj. euroa -4,3 7,0 3,7 -0,3 6,8
Henkilöstö keskimäärin (FTE)** 3 881 3 508 3 503
Henkilöstö kauden lopussa 4 767 4 470 4 407

* Rahoitusleasingsopimuksia ei sisällytetä bruttoinvestointeihin
** Pihlajalinna on ryhtynyt raportoimaan henkilöstöä keskimäärin kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettuna (FTE) aikaisemman Henkilöstö keskimäärin -tunnusluvun sijaan.

Pihlajalinnan toimitusjohtaja Aarne Aktan:

Pihlajalinnan vuoden 2017 kolmas neljännes oli hyvä. Kannattavuus parani selvästi, vaikka liikevaihdon orgaaninen kasvu jäi 2,0 prosenttiin.

Perusterveyden- ja sosiaalihuollon palvelut -segmentin (P & S) kolmas neljännes oli erinomainen. Etenkin kokonaisulkoistusten kannattavuus ylitti odotuksemme. Kokonaisulkoistusten kannattavuus on yleisestikin kesälomakaudella parempi, koska henkilöstökustannukset laskevat liikevaihdon pysyessä koko vuoden tasaisena. Työvoimapalveluiden kannattavuus pysyi hyvänä.

Lääkärikeskukset ja erikoissairaanhoito -segmentin (L & E) kolmas neljännes oli odotusten mukainen. Ulkoistetun erikoissairaanhoidon kulukehitys oli odotettua parempi. Ulkoistetun erikoissairaanhoidon luonteen mukaisesti vaihtelut vuosineljännesten välillä ovat melko suuria. Lääkärikeskusten, Työterveyshuollon ja leikkauspalvelujen kannattavuus oli odotettu. Suunterveydenhoidon kysyntä sen sijaan jatkui heikkona.

Suomen hallitus esitteli katsauskauden jälkeen uusimman luonnoksen sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenneuudistukseen liittyvästä valinnanvapauslaista. Lakiesitys ei sisältänyt odottamattomia, isoja muutoksia. Sote-uudistuksen tuoma valinnanvapaus lykkääntyi edelleen, mikä antaa Pihlajalinnalle aikaa valmistautua siihen. Uskomme, että lakipaketti tullaan hyväksymään ensi vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

Kuntamarkkina on ollut sote-uudistusten lykkääntymisen vuoksi hyvin aktiivinen, mutta monet kunnat odottavat lainsäädäntöuudistuksen lopullista muotoa.

Pihlajalinnan näkymät vuodelle 2017 ennallaan

Vuoden 2017 liikevaihdon odotetaan kasvavan ja oikaistun liikevoiton (EBIT) paranevan vuodesta 2016. Tilikauden 2016 liikevaihto oli 399,1 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto (EBIT) oli 16,6 miljoonaa euroa.

Pihlajalinnan pääomamarkkinapäivä 2017 ja taloudellinen raportointi vuonna 2018

Pihlajalinna järjestää pääomamarkkinapäivän analyytikoille ja institutionaalisille sijoittajille Helsingissä keskiviikkona 22.11.2017 klo 9.00–12.30 GLO Hotel Kluuvissa, Kluuvikatu 4.

Tilinpäätöstiedote 2017: tiistaina 13.2.2018
Tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus: viimeistään viikolla 11
Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu: perjantaina 4.5.2018
Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu: torstaina 16.8.2018
Osavuosikatsaus tammi-syyskuu: torstaina 1.11.2018

Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi torstaina 5.4.2018 Tampereella.

Julkistamistilaisuus

Pihlajalinna järjestää tuloksen julkistamistilaisuuden analyytikoille ja medialle torstaina 9.11.2017 klo 10.00 Kämp-hotellin Paavo Nurmi -kabinetissa, Pohjoisesplanadi 29, 00100 Helsinki.

Helsingissä 8.11.2017

Pihlajalinna Oyj:n hallitus

Lisätietoja:
Aarne Aktan, toimitusjohtaja, 040 342 4440
Tarja Rantala, va. talous- ja rahoitusjohtaja, 040 774 9290
Siri Markula, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, 040 743 2177, siri.markula@pihlajalinna.fi

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
investors.pihlajalinna.fi

Pihlajalinna lyhyesti
Pihlajalinna on yksi Suomen johtavista yksityisistä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden tuottajista. Yhtiö palvelee yksityishenkilöitä, yrityksiä, vakuutusyhtiöitä ja julkisyhteisöjä, kuten kuntia ja sairaanhoitopiirejä. Pihlajalinna tuottaa yksityisissä lääkärikeskuksissa ja sairaaloissa muun muassa lääkärivastaanottopalveluita, erikoissairaanhoitoa, päivystyspalveluita, monipuolisia kirurgisia palveluita, työterveyshuoltoa ja hammashoitoa. Lisäksi yhtiö tarjoaa julkisyhteisöille innovatiivisia sosiaali- ja terveydenhuoltomalleja.