Pihlajalinnan puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2017 (6 kk)

Pihlajalinna Oyj                     Puolivuosikatsaus             17.8.2017 klo 8.00

Pihlajalinnan puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2017 (6 kk)

Lääkärikeskuksilla ja erikoissairaanhoidolla heikko toinen neljännes, Perusterveyden- ja sosiaalihuollon palveluissa vahva kannattavuus

Huhti–kesäkuu lyhyesti:

 •  Liikevaihto oli 106,7 (101,4) milj. euroa – kasvua 5 prosenttia
 •  Käyttökate (EBITDA) oli 7,1 (7,0) milj. euroa
 •  Oikaistu käyttökate (EBITDA) oli 7,4 (7,0) milj. euroa – kasvua 6 prosenttia
 •  Liikevoitto (EBIT) oli 3,7 (3,5) milj. euroa
 •  Oikaistu liikevoitto (EBIT) oli 4,0 (3,9) milj. euroa – kasvua 2 prosenttia
 •  Osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,10 (0,10) euroa/osake

Tammi–kesäkuu lyhyesti:

 •  Liikevaihto oli 216,7 (201,4) milj. euroa – kasvua 8 prosenttia
 •  Käyttökate (EBITDA) oli 16,0 (14,0) milj. euroa
 •  Oikaistu käyttökate (EBITDA) oli 16,5 (14,0) milj. euroa – kasvua 18 prosenttia
 •  Liikevoitto (EBIT) oli 9,1 (7,7) milj. euroa
 •  Oikaistu liikevoitto (EBIT) oli 9,7 (8,1) milj. euroa – kasvua 20 prosenttia
 •  Henkilöstö katsauskauden lopussa oli 4 898  (4 589)
 •  Osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,25 (0,19) euroa/osake
KESKEISET TUNNUSLUVUT 4–6/2017
3 kk
4–6/2016
3 kk
1–6/2017
6 kk
1–6/2016
6 kk
2016
12 kk
TULOSLASKELMA
Liikevaihto, milj. euroa 106,7 101,4 216,7 201,4 399,1
Käyttökate (EBITDA), milj. euroa 7,1 7,0 16,0 14,0 27,9
Käyttökate, % 6,7 6,9 7,4 7,0 7,0
Oikaistu käyttökate (EBITDA), milj. euroa 7,4 7,0 16,5 14,0 28,9
Oikaistu käyttökate, % 6,9 6,9 7,6 7,0 7,2
Liikevoitto (EBIT), milj. euroa 3,7 3,5 9,1 7,7 15,1
Liikevoitto, % 3,5 3,5 4,2 3,8 3,8
Oikaistu liikevoitto (EBIT), milj. euroa 4,0 3,9 9,7 8,1 16,6
Oikaistu liikevoitto, % 3,7 3,9 4,5 4,0 4,2
Voitto ennen veroja (EBT), milj. euroa 3,3 3,1 8,3 6,9 13,7
OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 0,10 0,10 0,25 0,19 0,39
Oma pääoma per osake, eur 4,84 4,66 4,74
MUUT TUNNUSLUVUT
Sijoitetun pääoman tuotto, % (ROCE) 10,6 7,1 10,8
Oman pääoman tuotto, % (ROE) 11,8 6,8 11,1
Omavaraisuusaste, % 44,7 45,4 46,5
Nettovelkaantumisaste, % 32,4 33,9 21,9
Korolliset nettovelat, milj. euroa 33,5 33,4 22,1
Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen 12 kk 1,1 1,6 0,8
Bruttoinvestoinnit, milj. euroa* 3,1 10,4 7,8 20,8 27,4
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 0,8 -4,6 14,3 9,3 32,3
Rahavirta investointien jälkeen, milj. euroa -1,4 -11,2 8,0 -7,3 6,8
Henkilöstö keskimäärin (FTE)** 3 812 3 450 3 503
Henkilöstö kauden lopussa 4 898 4 589 4 407

* Rahoitusleasingsopimuksia ei sisällytetä bruttoinvestointeihin
** Pihlajalinna on ryhtynyt raportoimaan henkilöstöä keskimäärin kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettuna (FTE) aikaisemman Henkilöstö keskimäärin -tunnusluvun sijaan.

Pihlajalinnan toimitusjohtaja Aarne Aktan:

Pihlajalinnan vuoden 2017 toinen neljännes oli hieman odotuksiamme heikompi. Liikevaihdon 2,5 prosentin orgaaninen kasvu oli välttävä, ja kannattavuus jätti parantamisen varaa.

Perusterveyden- ja sosiaalihuollon palvelut -segmentissä (P & S) toinen vuosineljännes oli hyvä. Sote-ulkoistusten kannattavuus parantui odotetusti, ja Muun liiketoiminnan kannattavuus oli odotettua parempi.

Lääkärikeskukset ja erikoissairaanhoito -segmentin (L & E) toinen neljännes oli heikko. Segmentin kannattavuuteen vaikuttivat heikentävästi niin Lääkärikeskukset, julkinen erikoissairaanhoito kuin Suunterveydenhoitokin. Työterveyshuollon kannattavuus oli ilahduttava.

Digitaalisissa palveluissa Pihlajalinnan etälääkärisovellus on saanut hyvän vastaanoton. Jatkamme panostuksia niin, että saamme loppuvuoden aikana markkinoille uusia digitaalisia palveluita ja tuotteita.

Katsauskauden jälkeen toteutimme kolme strategiaamme tukevaa yrityskauppaa. Vahvistamme kuvantamisverkostoamme parantaaksemme asiakkaidemme hoitoketjua, ja ostimme Joensuusta ja Kuopiosta kuvantamisyritykset Joen Magneetin ja Sataman Röntgenin. Oulusta ostimme Caritas Lääkärit Oy:n vahvistamaan tulevan uuden lääkärikeskuksemme aloitusta kaupungissa. Osto tukee laajentumistamme niin henkilöstön kuin asiakkuuksienkin osalta.

Forssan, Humppilan ja Ypäjän kunnanvaltuustot päättivät toukokuussa puoltaa kuntien ja Pihlajalinnan yhteisyrityksen perustamista seudun sote-palvelujen tuottamiseksi. Päätöksistä on valitettu markkinaoikeuteen. Forssan ja Humppilan kunnanhallitukset ovat elokuussa esittäneet kunnanvaltuustoille hankintapäätöksen kumoamista ja hankintamenettelyn keskeyttämistä. Hattulan kunnan tekemä hankintapäätös kunnan sote-palveluista kumottiin kesäkuussa markkinaoikeudessa, joten aiemmin kerrottu sopimus ei tule toteutumaan. Tervolassa, jossa meidät oli valittu palveluntuottajaksi, emme valitettavasti päässeet kunnan kanssa sopimukseen sote-palvelujen tuottamisesta ja niiden kustannuksista.

Sote- ja maakuntauudistuksen lykkääntyminen vuodella eteenpäin ei mielestämme ole iso asia koko uudistuksen mittakaavassa. Uskomme vakaasti, että sote- ja maakuntauudistus tulee toteutumaan nykyisen hallituskauden aikana. Viivästys saattaa sen sijaan virkistää kuntaulkoistusmarkkinaa.

Pihlajalinnan näkymät vuodelle 2017 ennallaan

Vuoden 2017 liikevaihdon odotetaan kasvavan ja oikaistun liikevoiton (EBIT) paranevan vuodesta 2016. Tilikauden 2016 liikevaihto oli 399,1 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto (EBIT) oli 16,6 miljoonaa euroa.

Talousraportoinnin aikataulu 2017

Osavuosikatsaus tammikuu–syyskuu: torstaina 9.11.2017

Julkistamistilaisuus

Pihlajalinna Oyj järjestää tuloksen julkistamistilaisuuden analyytikoille ja medialle torstaina 17.8.2017 klo 10.00 Kämp-hotellin Paavo Nurmi -kabinetissa, Pohjoisesplanadi 29, 00100 Helsinki.

Helsingissä 16.8.2017

Pihlajalinna Oyj:n hallitus

Lisätietoja:
Aarne Aktan, toimitusjohtaja, 040 342 4440
Tarja Rantala, va. talous- ja rahoitusjohtaja, 040 774 9290
Siri Markula, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, 040 743 2177, siri.markula@pihlajalinna.fi

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
investors.pihlajalinna.fi

Pihlajalinna lyhyesti
Pihlajalinna on yksi Suomen johtavista yksityisistä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden tuottajista. Yhtiö tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita yksityishenkilöille, yrityksille, vakuutusyhtiöille ja julkisyhteisöille ja tarjoaa palveluita lääkärikeskuksissa, terveysasemilla, hammasklinikoilla ja sairaaloissa ympäri Suomea. Yhtiö tuottaa Dextra-brändin alla toimivissa yksityisissä lääkärikeskuksissa ja sairaaloissa muun muassa lääkärivastaanotto- ja erikoissairaanhoidon palveluita mukaan lukien päivystyspalvelut, monipuoliset kirurgiset palvelut sekä työterveyshuollon ja suun terveydenhoidon palvelut. Pihlajalinna-brändin alla Yhtiö tarjoaa julkisyhteisöille sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuotantomalleja, joiden tarkoituksena on julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyönä tuottaa laadukkaita palveluita julkisrahoitteisen terveydenhuollon asiakkaille.