Pihlajalinnan tehostamisohjelman ja yhteistoimintaneuvotteluiden vaikutukset tarkentuneet


Pihlajalinna Oyj                           Lehdistötiedote                          20.8.2019 klo 8.45

Pihlajalinnan tehostamisohjelman ja yhteistoimintaneuvotteluiden vaikutukset tarkentuneet

Pihlajalinna julkisti 15.8.2019 tiedon yhteistoimintaneuvotteluiden päättymisestä. Yhteistoimintaneuvottelut olivat osa konsernin käynnistämää tehostamisohjelmaa, jonka avulla saavutettavat kustannussäästöt ovat vuositasolla noin 17 miljoonaa euroa.

Tehostamisohjelman ja yhteistoimintaneuvotteluiden täytäntöönpanon tarkemmat vaikutukset ovat seuraavat:

Henkilöstökulujen osuus vuosittaisista kustannussäästöistä on yhteensä noin 11 miljoonaa euroa, josta johto-, päällikkö- sekä tuki- ja hallintotehtävien vähennysten osuus on noin 7 miljoonaa euroa. Henkilöstökulujen säästö johtotehtävien osalta pitää sisällään johdon palkkojen 5 %:n leikkauksen. Palkitsemisperusteiden ja henkilöstöetujen yhdenmukaistamisella arvioidaan syntyvän noin 1,6 miljoonan euron kustannussäästö.

Tehostamistoimenpiteiden seurauksena vähenee noin 180 työtehtävää. Pääosa vähennyksistä toteutetaan irtisanomisilla. Vähennykset kohdistuvat pääasiassa johto-, päällikkö-, hallinto- ja tukitehtäviin, yhteensä yli 100 työtehtävää. Loput työtehtävistä päättyvät, koska yksiköitä ja toimintoja yhdistetään.

Alueellisesti yhteensä noin 180 työtehtävän vähennys kohdistuu Pihlajalinnan liiketoiminta-alueille arvion mukaan seuraavasti:

  • Etelä-Suomi (Uusimaa, Varsinais-Suomi, Päijät-Häme, Kymenlaakso ja Etelä-Karjala) noin 65
  • Väli-Suomi (Pirkanmaa, Satakunta, Kanta-Häme, Keski-Suomi, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo) noin 48
  • Pohjanmaa (Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaa) noin 7
  • Pohjois-Suomi (Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi) noin 15
  • Muut konsernin työtehtävät 45

Tehostamisohjelman toteuttamisella arvioidaan saavutettavan lisäksi suoria kustannussäästöjä toimitilakuluista noin 3 miljoonaa euroa sekä muusta tehostamisesta ja kustannussäästöistä noin 3 miljoonaa euroa.

Pihlajalinna ei julkaise tietoja liiketoiminta-alueita pienemmistä alueista eikä toimipisteistä.

Lisätietoja:
Joni Aaltonen, toimitusjohtaja, 040 524 7270

Pihlajalinna lyhyesti
Pihlajalinna on yksi Suomen johtavista yksityisistä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden tuottajista. Yhtiö palvelee yksityishenkilöitä, yrityksiä, vakuutusyhtiöitä ja julkisyhteisöjä, kuten kuntia ja sairaanhoitopiirejä. Pihlajalinna tuottaa muun muassa lääkärivastaanottopalveluita, erikoissairaanhoitoa, päivystyspalveluita, monipuolisia kirurgisia palveluita, työterveyshuoltoa, hammashoitoa ja hyvinvointipalveluja. Lisäksi yhtiö tarjoaa julkisyhteisöille innovatiivisia sosiaali- ja terveydenhuoltomalleja.

Tilaa