Pihlajalinnan tytäryhtiön Jämsän Terveys Oy:n ja Jämsän kaupungin riitaan käräjäoikeuden ratkaisu

Report this content

Pihlajalinna Oyj                         Pörssitiedote                                    5.4.2022 klo 9:50

Pihlajalinnan tytäryhtiön Jämsän Terveys Oy:n ja Jämsän kaupungin riitaan käräjäoikeuden ratkaisu

Jämsän Terveys Oy on vastannut pääosin jämsäläisten sosiaali- ja terveyspalveluista vuodesta 2015 lähtien. Jämsän kaupunki omistaa yhtiöstä 49 prosenttia ja Pihlajalinna 51 prosenttia. Keski-Suomen käräjäoikeus on 4.4.2022 antanut ratkaisunsa Jämsän Terveys Oy:n ja Jämsän kaupungin palvelusopimusta koskevaan riitaan.

Käräjäoikeus päätyi ratkaisussaan Jämsän kaupungin kannalle vuosihinnan määräytymisen osalta. Viranomaisvaatimusten vuoksi kohonneiden kustannusten kohdalla hinnanmuutosperuste oli olemassa, mutta käräjäoikeus ei kuitenkaan katsonut Jämsän Terveyden näyttöä kustannusvaikutusten ja vaatimuksen määrän osalta riittäväksi. Sairaanhoitopiirin investointien kustannusvastuun osalta käräjäoikeus arvioi esitetyn näytön perusteella, ettei voitu osoittaa Jämsän Terveyden osallistuneen investointikustannusten rahoittamiseen vastakanteessa esittämässään määrin.   

Oikeuden ratkaisun perusteella Pihlajalinna-konsernille tulee noin 2,3 miljoonan euron negatiivinen vaikutus emoyhtiön omistajille kuuluvaan tulokseen. Ratkaisulla ei ole olennaista välitöntä kassavirtavaikutusta. Käräjäoikeuden ratkaisun vaikutukset käsitellään oikaisuerinä eikä niillä näin ollen ole vaikutusta kuluvan vuoden tulosohjeistukseen.

Ratkaisu ei ole lainvoimainen.

– Perehdymme käräjäoikeuden ratkaisuun huolellisesti ja arvioimme tarvittavia toimenpiteitä, toteaa Pihlajalinna-konsernin toimitusjohtaja Joni Aaltonen.

Lisätietoja:
Joni Aaltonen, toimitusjohtaja

Yhteydenotot Pihlajalinnan sijoittajasuhdeviestinnän kautta:

Merja Kössi, viestintäpäällikkö, puh. 040 525 2845 tai merja.kossi@pihlajalinna.fi

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
investors.pihlajalinna.fi

Pihlajalinna lyhyesti
20-vuotias Pihlajalinna (Nasdaq Helsinki: PIHLIS) on yksi Suomen johtavista yksityisistä sosiaali-, terveys- ja hyvinvointipalveluiden tuottajista. Konserni tuottaa palveluita yksityishenkilöille, yrityksille, vakuutusyhtiöille ja julkisyhteisöille, kuten kunnille ja kuntayhtymille, eri puolilla Suomea. Konserni tuottaa muun muassa lääkärinvastaanottopalveluita ja erikoissairaanhoidon palveluita, työterveyden ja suunterveyden palveluita sekä asumis- ja hyvinvointipalveluita. Konserni tarjoaa julkisyhteisöille sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotantomalleja, joiden tarkoituksena on tuottaa julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöllä laadukkaita palveluita. Lue lisää www.pihlajalinna.fi.