Pihlajalinnan yhteistoimintaneuvottelut päättyneet

Pihlajalinna Oyj                 Pörssitiedote                15.8.2019 klo 07.50

Pihlajalinna on saanut päätökseen 17.6.2019 aloitetut yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelut johtavat noin 180 työtehtävän päättymiseen, joista pääosa toteutetaan irtisanomisilla. Osa henkilöstönvähennyksistä toteutetaan eläkkeelle siirtymisinä ja muuna henkilöstön vähentymisenä, joita ei korvata toimintojen uudelleenorganisoinnin myötä.

Toimenpiteet ovat osa tehostamisohjelmaa, jolla halutaan varmistaa yhtiön toimintaedellytysten säilyminen kaikissa palveluissa ja toimipaikoissa. Henkilöstövähennysten määrä jää alhaisemmaksi kuin mitä neuvottelujen alussa arvioitiin, koska neuvottelujen aikana pystyttiin löytämään vaihtoehtoisia toimenpiteitä kustannussäästöjen saavuttamiseksi ja toiminnan tehostamiseksi. Työtehtävien lakkaamisen lisäksi yhtiö tehostaa johtamisjärjestelmäänsä ja hallintoaan mm. virtaviivaistamalla ja keskittämällä toimintojaan yhtiön pääkonttoriin Tampereelle. Lisäksi yhtiö yhdistää toimipisteitään, karsii päällekkäisiä toimintojaan ja tehostaa yleistä kustannusten hallintaa. Tehostamisohjelmalla arvioidaan saavutettavan noin 17 miljoonan euron kustannussäästöt. Kustannussäästöt ja henkilöstövähennykset toteutetaan pääosin kuluvan vuoden loppuun mennessä siten, että ne toteutuvat täysimääräisinä vuoden 2020 aikana. Säästövaikutuksen kuluvalle vuodelle arvioidaan olevan noin 5 miljoonaa euroa, ja neuvotteluiden mukaisten päätösten täytäntöönpanosta kirjataan noin 8 miljoonan euron oikaisuerä.

”Pihlajalinna on kasvanut voimakkaasti yritysjärjestelyin ja palveluverkkoa kasvattamalla. Neuvotteluissa tarkasteltiin kattavasti yhtiön kulurakennetta, toimipaikkaverkostoa ja asiakasvolyymien kohdentumista toimipaikoittain. Olen tyytyväinen yhteistoimintaneuvotteluiden aikana henkilöstön edustajien kanssa saavutettuun hyvään vuorovaikutukseen ja neuvotteluiden lopputulokseen, jossa mahdollisimman moni työpaikka kyettiin säilyttämään, kun merkittäviä kustannussäätöjä toteutuu muissakin kuin henkilöstökuluissa. Nähdäkseni näillä toimilla voidaan varmistaa yhtiön positiivinen kehitys”, toteaa toimitusjohtaja Joni Aaltonen.

Yhteistoimintaneuvottelut koskivat Pihlajalinna Oyj:tä ja pääosaa sen tytäryhtiöiden henkilöstöstä. Neuvottelut eivät kuitenkaan koskeneet Pihlajalinnan ja sen yhdessä kuntien kanssa omistamien ns. kuntayhtiöiden (Jokilaakson Terveys Oy, Jämsän Terveys Oy, Kolmostien Terveys Oy, Kuusiolinna Terveys Oy, Laihian Hyvinvointi Oy, Mäntänvuoren Terveys Oy) henkilöstöä eikä liikuntakeskusyhtiöiden henkilöstöä. Lisäksi yhteistoimintaneuvotteluiden ulkopuolelle jäivät neuvottelujen kohteena olevissa yhtiöissä kokonaan kliinisessä hoitotyössä työskentelevät lääkärit.

Lisätietoja:
Joni Aaltonen, toimitusjohtaja, 040 524 7270

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
investors.pihlajalinna.fi

Pihlajalinna lyhyesti
Pihlajalinna on yksi Suomen johtavista yksityisistä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden tuottajista. Yhtiö palvelee yksityishenkilöitä, yrityksiä, vakuutusyhtiöitä ja julkisyhteisöjä, kuten kuntia ja sairaanhoitopiirejä. Pihlajalinna tuottaa muun muassa lääkärivastaanottopalveluita, erikoissairaanhoitoa, päivystyspalveluita, monipuolisia kirurgisia palveluita, työterveyshuoltoa, hammashoitoa ja hyvinvointipalveluja. Lisäksi yhtiö tarjoaa julkisyhteisöille innovatiivisia sosiaali- ja terveydenhuoltomalleja.

Tilaa