Suomalaiset entistä hintatietoisempia lääkkeiden käyttäjiä

Juuri julkaistun tutkimuksen mukaan edullisempaa lääkettä kysyneiden määrä on kaksinkertaistunut viime vuoteen verrattuna.

Rinnakkaislääketeollisuus ry:n teettämän kuluttajatutkimuksen[1] mukaan suomalaiset ovat entistä hintatietoisempia lääkkeiden käyttäjiä. Tutkimukseen vastanneista 18 % ilmoitti kysyneensä lääkäriltä edullisempaa valmistetta vaivaansa. Edullisempaa lääkettä kysyneiden määrä on kaksinkertaistunut viime vuoteen verrattuna.

Apteekissa edullisempaa vaihtoehtoa oli tänä vuonna kysynyt joka neljäs ja jo 68 %:lle on tarjottu apteekissa edullisempaa lääkettä. Rinnakkaislääkkeet ovatkin hyvin tuttuja suomalaisille, sillä 80 % vastanneista kertoi käyttäneensä niitä.

Lähes yhdeksän kymmenestä rinnakkaislääkkeitä käyttäneistä on ollut joko tyytyväinen tai erittäin tyytyväinen. Joka viides kokee säästäneensä erittäin paljon ja peräti 93 % rinnakkaislääkkeitä käyttäneistä vastaajista ilmoitti säästäneensä ainakin jonkin verran rinnakkaislääkkeillä.

”Lääkkeiden hinnat ovat laskeneet merkittävästi viitehintajärjestelmän myötä. Kolmen kuukauden lääkitys moniin kansansairauksiin maksaa usein enää muutaman euron.”, Rinnakkaislääketeollisuus ry:n toiminnanjohtaja Heikki Bothas toteaa.

Tutkimuksen mukaan yli 90 % toivoo, että lääkäri huomioi valmisteen hinnan lääkettä määrätessään ja on sitä mieltä, että rinnakkaislääkkeitä pitäisi määrätä enemmän.

”Hallitusohjelmaan kirjattu 113 miljoonan euron lääkesäästötavoite onkin järkevintä pyrkiä saavuttamaan niin, että valtion lisäksi myös potilaat säästävät omavastuuosuuksissaan. Tämä on mahdollista, jos lääkärit kiinnittävät entistä enemmän huomiota lääkkeen hintaan ja lääkeyritysten välistä hintakilpailua lisätään ottamalla lisää valmisteita viitehintajärjestelmän piiriin.”, Bothas jatkaa.

Lisätietoa:
Rinnakkaislääketeollisuus ry:n toiminnanjohtaja
Heikki Bothas
040 7589 663

Liite: Kooste tutkimustuloksista

www.rinnakkaislääkkeet.fi


[1] Tutkimuksen toteutti Research Insight Finland. Tutkimus toteutettiin internetkyselynä, ja siihen vastasi 1000 35–69-vuotiasta suomalaista.

Avainsanat:

Yrityksestä

Pilgrim Oy on vuonna 1995 perustettu toimialasitoutumaton yritysviestinnän asiantuntijaorganisaatio. Yhtiö on Darwin Oy:n osakkuusyritys, ja se tarjoaa asiakkailleen viestinnän kokonaistoimituksia joustavasti ja tehokkaasti. Pilgrimin toimisto sijaitsee Helsingissä Tehtaankadulla. Pilgrimillä on pitkäaikainen kokemus kaikilta yritysviestinnän ydinalueilta (mm. viestinnän strateginen suunnittelu, mediaviestintä ja -suhteet, viestinnän konsultointi ja koulutus sekä asiakasjulkaisut). Yhtiöllä on viestinnän erikoisosaamista usealta eri toimialalta ja viestinnän osa-alueelta (mm. kriisiviestintä, elokuvaviestintä ja sponsorihankinta).

Liitteet & linkit