Tilkan Silmäsairaalan toimittajakysely

SUOMALAISET JA SILMÄNTERVEYS


Pitkään täysin oireeton glaukooma on suomalaisten yleisimpiä silmän terveyden ongelmia. Yli 40-vuotiaista noin 2 % sairastuu glaukoomaan, joka yleistyy merkittävästi iän myötä. Suomessa glaukooma on yli 65-vuotiaiden toiseksi yleisin näkövammaisuutta aiheuttava sairaus. Mikäli glaukooma todetaan ja hoidetaan ajoissa, voi sen kanssa kuitenkin elää normaalisti ilman pelkoa näönmenetyksestä.


Silmänpohjan ikärappeumaan sairastuu joka kymmenes yli 60-vuotias. Sen vaikutukset näkemiseen ja elämänlaatuun ovat yleensä merkittäviä. Tarkan näön alueeseen vaikuttava ikärappeuma aiheuttaa vaikeuksia mm. lukemisessa ja kasvojen tunnistamisessa. Toisin kuin glaukooma, ikärappeuma aiheuttaa näöntarkkuuden ja näkemisen muutoksia jo varhaisessa vaiheessa. Ajoissa tehty diagnoosi ja hoito antavat parhaat edellytykset näön säilymiselle.

– Glaukoomaa ja ikärappeumaa sairastaa yhteensä lähes 200 000 suomalaista, joten siksi niistä on tärkeää puhua. Aikainen hoidon aloitus on molemmissa sairauksissa tärkeää, toimitusjohtaja, LT, silmätautien erikoislääkäri Ulla Näpänkangas sanoo.

Tilkan Silmäsairaala ja sosiaalinen vastuu

Tilkan silmäsairaala määrittelee sosiaalisen vastuunsa laajasti. Vastuullisuus määrittelee kaikkea silmäsairaalan toimintaa niin kustannusten kuin palvelun laadun valvonnasta hoidon vaikuttavuuden arviointiin. Tilkan silmäsairaalassa hoidossa potilaan näkökulma huomioidaan konkreettisesti mm. kuuntelemalla potilasta ja keskustelemalla hänen kanssaan, jotta mikään kysymys ei jäisi hoidon aikana tai sen jälkeen askarruttamaan. Lisäksi potilaan kokemuksia kartoitetaan säännöllisillä kyselyillä ja hoidon vaikuttavuutta mitataan selkeillä mittareilla. Potilas ei jää yksin ja hänen vaivoihinsa suhtaudutaan rakentavasti ja myönteisesti.

Tilkan Silmäsairaala viestii silmänterveyden ajankohtaisista aiheista vuonna 2013. Sitä ennen haluamme kuulla mielipiteesi siitä, mikä näissä aiheissa on kiinnostavaa ja millaiselle tiedolle on tarvetta. Kiitos jo etukäteen, jos ennätät vastata alla olevaan kyselyymme! Vastaamiseen kuluu arviolta noin kolme minuuttia.

www.askit.fi/k/k.php?k=8&g=103

Lisätietoja Tilkan Silmäsairaalasta: http://www.tilkansilmasairaala.fi/

Ystävällisin terveisin,

Nina Alivirta

Pilgrim Oy

p. 040 589 7752

Yrityksestä

Pilgrim Oy on vuonna 1995 perustettu toimialasitoutumaton yritysviestinnän asiantuntijaorganisaatio. Yhtiö on Darwin Oy:n osakkuusyritys, ja se tarjoaa asiakkailleen viestinnän kokonaistoimituksia joustavasti ja tehokkaasti. Pilgrimin toimisto sijaitsee Helsingissä Tehtaankadulla. Pilgrimillä on pitkäaikainen kokemus kaikilta yritysviestinnän ydinalueilta (mm. viestinnän strateginen suunnittelu, mediaviestintä ja -suhteet, viestinnän konsultointi ja koulutus sekä asiakasjulkaisut). Yhtiöllä on viestinnän erikoisosaamista usealta eri toimialalta ja viestinnän osa-alueelta (mm. kriisiviestintä, elokuvaviestintä ja sponsorihankinta).