Tutkimus: meluisista kollegoista kärsii yli joka kolmas toimistotyöntekijä

Tuore tutkimus osoittaa, että suuri osa suomalaisista kärsii työpaikallaan melusta ja hälystä, jotka vähentävät työtehoa ja heikentävät työssä viihtymistä. Tutkimuksen mukaan yritykset eivät kiinnitä riittävästi huomiota ongelmaan.

Tiedotusvälineille 23.9.2015

Kuulokevalmistaja Plantronics on tutkinut, miten paljon työpaikan melu haittaa toimistotyöntekijöiden työtä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Kyselyssä selvisi, että valtaosa työntekijöistä kaikissa Pohjoismaissa kärsii häiriöistä, jotka vähentävät tuottavuutta ja heikentävät työssä viihtymistä.

Kyselyyn vastanneista suomalaisista 68 % kokee työpaikan melun ainakin jonkin verran häiritsevänä. Vaikka osuus on suuri, muissa Pohjoismaissa melu koettiin vieläkin voimakkaammin: Tanskassa peräti 86 % on sitä mieltä, että työpaikan ei-toivotut äänet haittaavat työntekoa.

Eniten häiriötä Suomessa aiheuttaa ympäristössä kuuluva puhe, kuten puhelinkeskustelut (39 %). Lähes yhtä suurta osaa (36 %) häiritsevät meluisat kollegat.

Meluongelma on kyselyn perusteella todellinen ja siitä on selviä haittavaikutuksia. Peräti 62 % kokee, että melu haittaa työhön keskittymistä. Tämä osuus on meillä suurin kaikista Pohjoismaista. Vastaajista 22 % sanoo melun myös heikentävän heidän tuottavuuttaan työssä.

Neljännes suomalaisista työntekijöistä (26 %) uskoisi olevansa paljon tuottavampia vähemmän meluisassa ympäristössä. Yli puolet, 53 %, sanoo, että hiljaisempi työpaikka lisäisi heidän tuottavuuttaan jonkin verran. Tästä huolimatta vain joka neljännen vastaajan työpaikassa tilanteen korjaamiseksi on yritetty tehdä jotain.

Hankalin tehtävä meluisassa ympäristössä on puhelujen soittaminen. Tätä mieltä on lähes puolet (48 %) vastaajista. Noin kolmanneksella (32 %) on melun takia vaikeuksia tekstin tuottamisessa.

Suomessa 28 % selviää melusta sulkemalla huoneensa oven, mikä ei avokonttorissa työskentelevältä onnistu. 23 % viettää etäpäiviä tai työskentelee muuten varsinaisen työpaikan ulkopuolella. Kuulokkeiden kautta kuunneltu musiikki auttaa 21 % vastaajista.

Yhdessä asiassa suomalaiset työntekijät eroavat selvästi pohjoismaisista kollegoistaan. Meillä peräti kolme neljäsosaa puheluihin käytetystä ajasta vietetään älypuhelimessa, kun esimerkiksi Norjassa 44 % puheluista käydään lankaliittymän välityksellä. Ruotsissakin vanhaan tekniikkaan tukeutuu lähes kolmannes vastaajista, kun meillä lukema on vain 9 %. Muuten suomalaiset ovat perinteistä toimistokansaa: 72 % työskentelee konttorilla viikon jokaisena arkipäivänä.

Tutkimus tehtiin online-kyselynä heinäkuun 2015 viimeisellä viikolla. Siihen vastasi Suomessa 355 henkilöä, jotka työskentelevät yli 250 hengen yrityksissä.

Tietoja Plantronicsista
Plantronics on maailman johtava kuulokevalmistaja ja audiotekniikan edelläkävijä. Sen tuotevalikoima ulottuu yritysten viestintälaitteista kuluttajien bluetooth- ja pelikuulokkeisiin. Alun perin kaupallisen lentoliikenteen tarpeisiin kehitettyjä tuotteita käyttävät nykyään muun muassa hätäkeskukset, lennonjohtajat, kaikki Fortune 100 -listan yritykset sekä kuluttajat kaikkialla maailmassa. Lisätietoa: www.plantronics.com 

Lisätietoja:
Toni Stubin, viestintätoimisto Netprofile, 040 865 6560, toni@netprofile.fi

Avainsanat: