Tutkimus: Työpaikkojen meluongelma selvästi aiempaa pahempi

Vain joka sadas työntekijä sanoo voivansa keskittyä häiriöittä työhönsä. Pudotus vuoden 2015 tilanteesta on merkittävä. 

Tiedotusvälineille 13.6.2018

Avokonttoreiden
 alkuperäisenä tarkoituksena oli parantaa yhteistyötä työntekijöiden välillä. Kuulokevalmistaja Plantronicsin tutkimusyhtiö Oxford Economicsilta tilaaman tutkimuksen mukaan avokonttorin kauniit lupaukset eivät kuitenkaan toteudu. Melusaaste on äitynyt jo epidemiaksi, ja tilanne on paljon huonompi kuin edellisessä vuonna 2015 tehdyssä vastaavassa tutkimuksessa. 

Oxford Economics haastatteli 500 johtohenkilöä ja työntekijää eri toimialoilta. Kansainvälisen tutkimuksen haastateltavat olivat Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Tanskasta, Yhdysvalloista, Isosta-Britanniasta, Saksasta, Intiasta, Kiinasta ja Australiasta. Lisäksi tutkimuksessa haastateltiin lähemmin yrityksiä, jotka olivat ryhtyneet toimiin avokonttorien tuottavuudelle aiheuttamien ongelmien vähentämiseksi. 

Tutkimuksen keskeisiä havaintoja olivat mm: 

Avokonttorien tilanne on huonontunut merkittävästi 

 • Enemmistö sekä yritysjohtajista että työntekijöistä kertoo, että heidän työpaikallaan on lähes jatkuvasti melua. Lisäksi monilta puuttuu hiljainen tila palavereita ja keskittymistä varten. Tilanne on selvästi huonompi kuin kolme vuotta sitten. 

Yritysten johdon ja työntekijöiden kokemukset avokonttorityöskentelystä eroavat merkittävästi toisistaan: 

 • Vain 1 % työntekijöistä sanoo, ettei heidän tarvitse ryhtyä mihinkään erityisiin toimenpiteisiin voidakseen työskennellä häiriöittä. Kolme vuotta sitten näin vastasi vielä 20 %. 

 • 54 % yritysjohtajista uskoo, että heidän alaisillaan on tarpeelliset välineet työpaikan melun ja häiriötekijöiden vaikutuksen pienentämiseksi. Työntekijöistä vain 29 % on samaa mieltä (vuonna 2015 luku oli 41 %) 

 • Yrityksen johtohenkilöistä 80 %:lla on oma työhuone, ja vain 5 % on avokonttorissa. Työntekijöillä luvut menevät lähes toisin päin: oma työhuone on 6 %:lla vastaajista, ja avokonttorissa työskentelee 80 %. 

Melun seurauksena työntekijät joko poistuvat konttorilta tai sulkeutuvat omaan kuplaansa saadakseen työn tehdyksi: 

 • 75 % työntekijöistä sanoo, että heidän täytyy lähteä välillä ulos toimistosta, ja 32 % käyttää kuulokkeita pystyäkseen keskittymään häiriöittä 

 • Kaikkein meluisimmissa toimistoympäristöissä työskentelevät vastaavat muita todennäköisemmin, että he saattavat lähteä työpaikastaan puolen vuoden kuluessa.   

Melu vaikuttaa hyvinvointiin, tuottavuuteen ja tulokseen 

Tutkimuksen mukaan melu ja häiriöt vaikuttavat hyvinvointiin, tuottavuuteen ja jopa yrityksen tulokseen. Silti yritysjohto ei kiinnitä asiaan tarpeeksi huomiota: 

 • 63 % työntekijöistä sanoo, ettei heidän käytössään ole hiljaisia tiloja keskittymistä vaativan työn tekemiseen. Tällä on kielteinen vaikutus heidän työtyytyväisyyteensä, tuottavuuteensa ja hyvinvointiinsa.   

 • 96 % johtohenkilöistä pitää työntekijöiden tuottavuutta kriittisen tärkeänä yrityksen tuloksen kannalta. Silti vain 40 % heistä ymmärtää yhteyden häiriöiden ja tuottavuuden välillä. 

 • Vain 6 % yritysjohdosta kertoo tehneensä toimistoissaan melua vähentäviä toimenpiteitä.  

Nuoret työntekijät ovat kriittisempiä 

Tutkimuksen mukaan 22–36-vuotiaat millenniaalit ovat vanhempia kollegoitaan tottuneempia avokonttoreihin, mikä johtuu todennäköisesti siitä, että he ovat olleet tällaisessa ympäristössä koko työuransa. Tästä huolimatta he nostavat ensimmäisinä esiin avokonttorien ongelmat ja myös reagoivat niihin eri tavalla kuin vanhemmat kollegansa: 

 • Nuoret työntekijät eivät koe meluista työympäristöä energisoivana (9 % verrattuna vanhempien työntekijöiden 30 %:iin).  

 • He ovat vanhempia työntekijöitä tyytymättömämpiä toimiston tilajärjestelyihin (tyytyväisyys 38 % verrattuna vanhempien 48 %:iin). 

 • Nuoret sanovat muita todennäköisemmin, että organisaation pitäisi puuttua meluun, häiriötekijöihin ja informaatioähkyyn (89 %, kun vanhempien kollegoiden lukema on 75 %). 

 • He lähtevät muita todennäköisemmin ulos kävelylle voidakseen keskittyä (84 % verrattuna vanhempien työntekijöiden 63 %:iin). Nuoret työntekijät käyttävät toisaalta muita harvemmin toimistojen taukohuoneita tai muita hiljaisia tiloja. 

Huomion kiinnittäminen työympäristöön parantaa tulosta 

Tutkimus osoittaa yhteyden yritysten liikevaihdon kasvun ja työympäristöön suhtautumisen välillä. Tutkimuksen mukaan yli 75 % menestyneimmistä yrityksistä (liikevaihdon kasvu yli 10 % ja henkilöstön vaihtuvuus muita pienempi) tekee mm. seuraavat asiat: 

 • Ne tarjoavat todennäköisemmin työntekijöilleen sekä välineitä melun torjumiseksi että hiljaisia tiloja keskittymiseen 

 • Ylin johto on selvästi muita enemmän tehnyt onnistuneita toimenpiteitä infoähkyn ja jatkuvan tavoitettavissa olon aiheuttaman stressin vähentämiseksi (79 % vs. 53 %). 

Lisätietoja tutkimuksesta on englanniksi osoitteessa https://www.plantronics.com/fi/fi/solutions/managing-noise  

Lisätietoja: 
Hanna-Maria LifländerNetprofile 
hanna@netprofile.fi 
040 580 1477  

Toni StubinNetprofile 
toni@netprofile.fi 
040 865 6560 

Tietoja Plantronicsista 
Plantronics on maailman johtava kuulokevalmistaja ja audiotekniikan edelläkävijä. Sen tuotevalikoima ulottuu yritysten viestintälaitteista kuluttajien bluetooth- ja pelikuulokkeisiin. Alun perin kaupallisen lentoliikenteen tarpeisiin kehitettyjä tuotteita käyttävät nykyään muun muassa hätäkeskukset, lennonjohtajat, kaikki Fortune 100 -listan yritykset sekä kuluttajat kaikkialla maailmassa. Lisätietoa: www.plantronics.com.

Avainsanat:

Yrityksestä

Plantronics on maailman johtava kuulokevalmistaja ja audiotekniikan edelläkävijä. Sen tuotevalikoima ulottuu yritysten viestintälaitteista kuluttajien bluetooth- ja pelikuulokkeisiin. Alun perin kaupallisen lentoliikenteen tarpeisiin kehitettyjä tuotteita käyttävät nykyään muun muassa hätäkeskukset, lennonjohtajat, kaikki Fortune 100 -listan yritykset sekä kuluttajat kaikkialla maailmassa. Lisätietoa: www.plantronics.com.

Tilaa