Finndomolle uusi omistus johdosta ja yksityissijoittajista

Suomen ja Ruotsin toimiva johto sekä ulkopuoliset henkilösijoittajat ostavat Finndomon, Pohjoismaiden suurimman pientalovalmistajan, koko osakekannan. Avainasemassa tulee edelleen olemaan yhtiön strategian mukainen pitkäjänteinen kehitys. Finndomon koko osakekannan ostavat Finndomon Suomen ja Ruotsin toimiva johto yhdessä ulkopuolisten sijoittajien kanssa, joista enemmistöosakas on Ilkka Brotherus. Muut sijoittajat ovat Suomessa Curt Lindbom ja Jussi Länsiö sekä Ruotsissa Stig-Olof Simonsson ja Mikael Engström. CapManin ja 3i Finland Oy:n hallinnoimat rahastot ovat olleet pääomistajina mukana kehittämässä Finndomo konsernin liiketoimintaa vuodesta 1997. - Meillä on ollut useampia ostajaehdokkaita mutta arvioimme että olemme löytäneet yhtiölle sen oikean tulevaisuuden omistajan. Ostaessamme Finndomon kahdeksan vuotta sitten tavoitteenamme oli yhtiön uudelleenorganisointi, osallistuminen alan rakennemuutokseen sekä kannattavuuden kasvattaminen. Olemme saavuttaneet tavoitteemme ja myymme nyt Pohjoismaiden suurimman pientalovalmistajan henkilöille, joiden uskomme pitkäjänteisesti kehittävän yhtiötä ja sen kannattavuutta, sanoo Markus Sjöholm CapManilta. Henkilöomistajuus takaa pitkäjänteisyyden - Muutos omistajuudessa takaa Finndomon pitkäjänteisen kehittämisen strategian mukaisesti, sanoo Finndomon konsernijohtaja Reijo Svanborg. - Omistajuus sitouttaa johtoa entisestään. Operatiivinen johto on ollut pitkään mukana yhtiön kehityksessä ja osaa parhaiten vastata tähän haasteeseen. - Olemme tyytyväisiä yhteistyöhön CapManin ja 3i:n kanssa. Heidän tuellaan Finndomo on noussut yhtenäiseksi ja kannattavaksi yritykseksi. Finndomo on nyt Pohjoismaiden suurin teollisesti valmistettujen pientalojen toimittaja ja on jo käsite joka edustaa modernia ja laadukasta pientaloasumista Pohjoismaissa, Svanborg sanoo. Vuonna 2004 Finndomon liikevaihto oli 157,7 miljoonaa euroa ja tulos 5,3 miljoonaa euroa. Liikevaihto jakautuu puoliksi Suomeen ja puoliksi Ruotsiin. Finndomon lähivuosien kasvutavoitteena on yli 200 miljoonan euron liikevaihto ja yli 10 miljoonan euron tulos. Tavoite saavutetaan asiakkaille tarjottavilla markkinalähtöisillä kokonaiskonsepteilla ja lisäpalveluilla sekä tuotannon ja ostojen yhtenäistämisellä koko konsernissa. Lisäksi vienti nähdään tulevaisuuden mahdollisuutena. Kasvua Pohjoismaista, Baltiasta ja Venäjältä - Meillä on mahdollisuuksia kasvattaa markkinaosuuksiamme Suomessa ja Ruotsissa sekä kuluttajamarkkinoilla että aluerakentamisessa. Tavoitteen saavuttamisen edellytyksenä on tuotantoprosessien, ostotoimintojen ja markkinakonseptin virtaviivaistaminen, Svanborg toteaa. Molempien maiden tuotantoyksiköihin investoidaan tasapuolisesti ja uusien työpaikkojen luomiseen uskotaan olevan mahdollisuuksia. Svanborg arvioi viennin Baltian maihin kasvavan lähitulevaisuudessa. Tähän mennessä Baltian maihin on yhteensä toimitettu yli 350 pientaloa. Parhaillaan Finndomo toimittaa Tallinnan lähistölle yli 100 pientaloa paikalliseen aluerakentamisprojektiin. - Baltian kokemusten perusteella tarkastelemme lähemmin myös liiketoiminnan laajentamismahdollisuuksia Venäjän markkinoille, Svanborg arvioi. Pohjoismaista ja alan osaamista hallitukseen - Uusilla sijoittajilla on vahva kokemus pohjoismaisesta yritystoiminnasta. Nyt Finndomon hallitus saa entistä enemmän toimialan asiantuntemusta sekä kokeneita hallitusammattilaisia. Strategian painopiste löytyy entistä vahvemmin asiakaslähtöisyydestä, toteaa Finndomon uusi hallituksen puheenjohtaja ja yksi ulkopuolisista sijoittajista, Curt Lindbom. - Näen Finndomon ja alan kehitysmahdollisuudet positiivisina. Se, että yrityksen johto omistaa osuuden yrityksestä lisää sitoutumista ja luo edellytyksiä konsernin pitkäjänteiselle kehittämiselle, toteaa Finndomon suurin yksittäinen omistaja, Ilkka Brotherus. Lisätietoja: FINNDOMO Reijo Svanborg Konsernijohtaja GSM 040 530 5533 reijo.svanborg@finndomo.fi Finndomo lyhyesti Finndomo Group on Pohjoismaiden suurin teollisesti valmistettujen pientalojen toimittaja, jonka päämarkkina-alue on Pohjois-Eurooppa. Suomessa Finndomo valmistaa taloja Omatalo, Puutalo, Vaajatalot, Avainkoti tuotemerkeillä. Ruotsin tavaramerkit ovat Hjältevadshus, Modulenthus sekä Smartstart. Projektimyynnissä käytetään tuotemerkkiä Finndomo. Yhtiön tehtaat ovat 65 vuoden aikana rakentaneet yli 200 000 pientaloa, ja vuonna 2004 yhtiö valmisti noin 2 300 asuntoa.. Finndomolla on Suomessa ja Ruotsissa yhteensä seitsemän tuotantolaitosta. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2004 noin 158 miljoonaa euroa. Henkilökuntaa konsernissa on noin 850, josta noin puolet Suomessa. www.finndomo.fi

Yrityksestä

Pohjoisranta BCW sai alkunsa vuonna 1995 perustajiensa halusta uudistaa suomalaista viestintäalaa. Tänään Pohjoisranta BCW on strateginen viestintätoimisto, joka auttaa asiakkaitaan löytämään oman äänensä. Kokoamme yhteen analytiikan, strategisen suunnittelun, PR:n, vaikuttajaviestinnän, talousviestinnän, kriisiviestinnän sekä visuaalisen tuotannon ammattilaiset. Olemme osa Burson Cohn & Wolfea, joka on yksi maailman suurimmista täyden palvelun globaaleista viestintätoimistoketjuista. #wemovepeople. Lue lisää: www.bcw-global.com/fi

Tilaa

Liitteet & linkit