HP julkistaa tuntuvia kilpailuetuja tuovia bisnesanalytiikkapalveluita

HP:n Ulkoistus- ja konsultointipalvelut -yksikkö julkistaa uusia liiketoimintaprosessien ulkoistukseen kytkeytyviä analytiikkapalveluita, jotka auttavat yrityksiä tunnistamaan kasvu- ja säästömahdollisuuksia sekä kehittämään tehokkuuttaan. Samalla uudet palvelut helpottavat viranomaismääräyksien noudattamista ja riskienhallintaa.

Suuryrityksillä on hallussaan valtava määrä sekä tietokoneiden ymmärtämää strukturoitua dataa että ”inhimillistä” Big Dataa, strukturoimatonta tietoa. Se voi olla verkossa liikkuvaa kuvaa, videota, keskusteluja, sähköposteja jne. Nämä tiedomassat auttavat yrityksiä päätöksenteossa ja voivat tarjota merkittäviä kilpailuetuja – mutta vain, jos niitä osataan analysoida ja hyödyntää tehokkaasti. Jotta tähän tavoitteeseen päästäisiin, tieto on ensin kyettävä muuntamaan mittauskelpoiseen ja hyödynnettävään muotoon. Lisäksi tiedon on oltava saatavilla ajasta ja paikasta riippumatta.

Analytiikkapalvelut antavat yrityksille mahdollisuuden tunnistaa kasvumahdollisuudet nopeammin, parantaa asiakaskokemusten ja tuotteiden laatua sekä optimoida kulurakenteita.

”Useissa suuryrityksissä on investoitu viime aikoina tuntuvasti datan laajamittaiseen keräämiseen ja tallennukseen. Hyvin harvat yritykset ovat kuitenkaan keskittyneet kehittämään sellaisia taitoja, työkaluja ja prosesseja, joita Big Datan hyödyntäminen edellyttää”, sanoo HP Suomen Ulkoistus- ja konsultointipalveluiden johtaja Yrjö Lehtonen. ”HP pystyy tarjoamaan asiakkaille hyödyntämiseen tarvittavan laitteiston ja ohjelmistot. Sen lisäksi meillä on kokeneita analytiikan ammattilaisia, joiden avulla yritysten hallussa oleva data kyetään jalostamaan päätöksentekoa tukevaan muotoon.”

HP Business Analytics Services -palvelukokonaisuus avaa paremman näkyvyyden yrityksen toimintoihin. Se kattaa laajan joukon yritystoiminnan kannalta elintärkeitä toimintoja, kuten markkinoinnin, myynnin, asiakkaat, tuotantoketjun, sekä talous- ja henkilöstöasiat. Se helpottaa esimerkiksi asiakasuskollisuuden rakentamista kohdentamalla olennaiset ydinviestit niistä kiinnostuneille nykyisille ja potentiaalisille asiakkaille oikeaan aikaan ja oikeaa kanavaa pitkin.

HP:n lähestymistapa alkaa relevantin tiedon keräämisestä. Seuraavassa vaiheessa selvitetään tutkimuksen ja edistyneiden analytiikkamenetelmien ja -työkalujen avulla, mitä yrityksen liiketoiminnassa on tapahtunut ja miksi. Lopulta HP rakentaa näkemyksensä siitä, miten tiettyyn lopputulokseen on päästy, ja analysoi, kuinka tilanteen voidaan odottaa kehittyvän eteenpäin.

Saatavuus ja hinnat

HP Business Analytics Services -palvelukokonaisuus on saatavilla maailmanlaajuisesti joko erillisenä palveluna tai HP:n liiketoimintaprosessien ulkoistusratkaisujen osana. Palvelun hinnoittelu määräytyy asiakkaan oman osallistumisen mukaisesti.

Lisätietoa on saatavilla osoitteessa www.hp.com/services/business-analytics.


Mediayhteydet: Taina Kaitala, puh. 050 372 3406, etunimi.sukunimi@hp.com
Kuvatiedustelut: hp@pohjoisranta.fi

HP
HP luo teknologiaa, joka tarjoaa uusia mahdollisuuksia ihmisille, yrityksille, julkiselle hallinnolle ja yhteiskunnalle. Maailman suurimpana teknologiayhtiönä HP tarjoaa kokonaisuuden, joka kattaa tulostuksen, henkilökohtaisen tietojenkäsittelyn, ohjelmistot, palvelut ja it-infrastruktuurin asiakkaiden ongelmien ratkaisemiseen. Lisätietoja HP:stä (NYSE: HPQ) löytyy osoitteista www.hp.com ja www.hp.fi.

HP’s premier Europe, Middle East and Africa client event, HP Discover, takes place Dec. 4-6 in Frankfurt, Germany.

Avainsanat:

Yrityksestä

Intohimonamme on auttaa asiakkaitamme määrittelemään olemassaolonsa tarkoitus, kuvaamaan identiteettinsä sekä viestimään niistä tunnistettavalla tavalla. Olemme viestintätoimisto, jossa analytiikan, PR:n, vaikuttajaviestinnän, talousviestinnän, strategisen suunnittelun ja visuaalisen tuotannon ammattilaiset on koottu yhteen luomaan innovatiivisia ideoita toimialojen, tieteenhaarojen ja kulttuurien rajojen yli. Lisätietoa: www.pohjoisrantabcw.com

Tilaa