HP vauhdittaa pilvilaskentapalvelujen käyttöönottoa

HP on julkistanut Hampurissa meneillään olevassa Software Universe -tapahtumassaan kolme uutta palvelua, joiden tarkoituksena on saada pilvilaskennan hyödyt valjastettua yritysten ja verkkopalveluntarjoajien käyttöön tehokkaasti, optimoida palvelujen kustannuksia sekä pienentää niiden käyttöönottoon liittyviä riskejä.

HP:n teettämä tutkimus osoittaa yli 90 prosentin päätöksentekijöistä uskovan, että liiketoiminnan ja talouden kiertokulku jatkuu epävarmana muutaman seuraavan vuosien ajan. Tästä syystä 75 % tutkimukseen osallistuneista tietohallintojohtajista tunnistaa tarpeen joustavaan teknologiaan investoimiselle, mahdollisuudelle skaalata nopeasti tarpeen mukaan sekä nopeammalle yhteydenpidolle teknologiakumppanien kanssa. HP vastaa näihin tarpeisiin uusilla palveluilla, jotka madaltavat kynnystä pilvilaskentapalveluiden käyttämiseen ja nopeuttavat niistä hyötymistä. Palveluiden avainhyötyjä on muun muassa joustavuus, joka mahdollistaa reagoimisen nopeasti liiketoiminnan tarpeiden muutoksiin toimittamalla pilvilaskenta- ja fyysiset palvelut saumattomasti ja automaattisesti. ”Pilvilaskenta lupaa kaikenkokoisille yrityksille startup-yrityksen nopeutta ja ketteryyttä yhdistettynä suuryrityksen resursseihin ja mittakaavaan”, kertoo IDC:n johtaja ja pääanalyytikko Frank Gens. ”Sen käyttöönottoa kuitenkin varjostavat erilaiset tuottavuuteen ja riskeihin liittyvät epävarmuustekijät. Asiakkaat haluavat saada pilvilaskentapalvelut käyttöönsä turvallisesti, olla kartalla turvallisuus-, suorituskyky- ja saatavuusriskeistä ja saada samalla sijoitukselleen tuottoa.” HP:n uudet palvelut auttavat yrityksiä hallinnoimaan pilvilaskentapalveluita ja niiden kuluja HP Operations Orchestrationin ja HP Cloud Assuren avulla, sekä palveluntarjoajia tuottamaan pilvilaskentapalveluita HP Communications as a Servicen avulla. Yritysratkaisut HP Operations Orchestration automatisoi palveluntoimituksen olemassa olevan intrastruktuurin sisällä riippumatta siitä, onko se fyysinen, virtuaalinen vai pilvilaskentaan perustuva. Yritykset voivat nostaa kapasiteettiaan saumattomasti käytön perusteella laskutettavan Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) -palveluintegraation avulla. HP Cloud Assuren kustannushallinta varmistaa, että yritykset hyödyntävät pilvilaskentapalveluita kustannustehokkaasti ja saavat riittävästi tietoa niiden ennakoivaa budjetointia varten. Oikein mitoitettujen palvelujen ansiosta kaikki palvelutasot kyetään täyttämään optimoiduin ja ennakoitavin kustannuksin. Ratkaisu palveluntarjoajille HP Communications as a Service on pilvisovellus, jonka avulla palveluntarjoajat kykenevät tarjoamaan pk-yrityksille ulkoistusperiaatteella laskutettavia, mutta sovellustasoisesti hinnoiteltuja palveluita. HP CaaS auttaa palveluntarjoajia kasvattamaan yritysasiakaskauppaa tarjoamalla kustannustehokkaan ja turvallisen mahdollisuuden pilvilaskentapalvelujen hyödyntämiseen. HP CaaS sisältää alustan palvelujen yhdistämiselle, neljä integroitua tietoliikennepalvelua HP:lta ja sen kumppaneilta sekä joustavan mahdollisuuden uusien palvelujen liittämiseksi tarvittaessa. ”Tietohallintojohtajat ymmärtävät pilvilaskennan potentiaaliset liiketoimintahyödyt, mutta tyypillisesti haasteena ovat niiden käyttöönottoon liittyvät riskit”, sanoo HP:n Software and Solutions -liiketoimintayksikön johtaja Thomas E. Hogan. ”HP:n uudet palvelut auttavat arvioimaan ja minimoimaan juuri näitä huolia pienentämällä kustannuksiin ja suorituskykyyn liittyviä haasteita. Tukea pilvilaskennan käyttöön HP:n konsultointipalvelut tarjoavat pilvilaskentateknologian käytöstä kiinnostuneille asiakkaille tukea niiden tehokkaaseen hyödyntämiseen sekä apua pilvilaskennan sovittamiseen osaksi yritysten laajempaa IT-strategiaa. HP:n pilvilaskennan konsultointipalveluista kerrotaan tarkemmin osoitteessa www.hp.com/go/cloudconsultingprofessionalservices. Lisää tietoa on saatavilla osoitteessa www.hp.com/go/HPSoftwareUniverseHamburg09.

Avainsanat:

Tilaa