IBX teki vahvan tuloksen vuoden 2005 ensimmäisellä puoliskolla – laajentuminen Euroopassa jatkuu

Vuoden 2005 ensimmäisellä puoliskolla ruotsalainen, sähköisten kaupankäyntiratkaisujen tarjoaja IBX jatkoi kasvuaan ja paransi kannattavuuttaan. Tulos ennen poistoja ja satunnaiseriä ylsi 8 miljoonaan Ruotsin kruunuun (844 000 €), (1,3 MSEK / 137 000 € vuonna 2004) vuoden 2005 ensimmäisellä puoliskolla ja tulos ennen veroja on 1,1 miljoonaan kruunuun (116 000 €), (-12,3 MSEK / -1,3 milj. € vuonna 2004). IBX:n liiketoiminta globalisoituu entisestään. Kaikki vuoden 2005 alkupuoliskolla sovitut projektit kattavat hankintatoiminnan vähintään kahdessa maassa.

Vuoden 2005 ensimmäisellä puoliskolla nettoliikevaihto kasvoi 45 prosentilla lähes 84,3 miljoonaan kruunuun (9 milj. €), (58,1 MSEK / 6 milj. € vuonna 2004). Yksi ensimmäisen kuuden kuukauden tärkeimmistä tapahtumista oli saksalaisen, sähköisten kaupankäyntiratkaisujen tarjoajan trimondon osto. IBX solmi myös useita merkittäviä uusia sopimuksia esimerkiksi LEGO® Konsernin ja Deutsche Post World Netin kanssa. – Olemme luonnollisesti erittäin iloisia vuoden ensimmäisten kuuden kuukauden hyvästä menestyksestä ja tavoitteiden mukaisesta tuloksesta. Sähköisten hankintaratkaisujen markkinat globalisoituvat, ja saksalaisen trimondon oston myötä olemme vakiinnuttaneet asemaamme merkittävänä eurooppalaisena toimijana. Vahva pohjoismainen perustamme yhdistettynä useisiin globaaleihin sopimuksiin antaa meille hyvän lähtökohdan jatkuvaan kannattavaan kasvuun myös jatkossa, toteaa IBX:n konsernijohtaja Hans Ahlinder. IBX:n kassavirta nousi tarkasteluajanjaksolla 3,2 miljoonaan kruunuun (338 000 €), (-8,9 MSEK / -939 000 €vuonna 2004). – Syksyllä tavoitteenamme on varmistaa trimondon onnistunut integrointi, globaaliin toimintaan sopeutuminen sekä tuoteportfolion laajentaminen ja syventäminen. Kartoitamme myös aktiivisesti uusia yritysostomahdollisuuksia Euroopan markkinoilta, Ahlinder sanoo. Lisätietoja: Hans Ahlinder, konsernijohtaja, IBX, puh: +46 70 513 65 79, sähköposti: hans.ahlinder@ibx.se Peter Lageson, markkinointijohtaja, IBX, puh: +46 70 37 55 105, sähköposti: peter.lageson@ibxeurope.com Torbjörn Enström, talousjohtaja IBX, puh: +46 8 5030 4223, sähköposti: torbjorn.enstrom@ibx.se IBX IBX on Euroopan johtava sähköisen hankinnan palveluntarjoajana. Yritys auttaa suuria ja keskisuuria organisaatioita tehostamaan ostoprosessejaan, hankintojaan sekä laskutustoimintojaan luodakseen toimivamman hankintaprosessin ja saavuttaakseen mittavia kustannussäästöjä. IBX palvelu- ja ratkaisuvalikoimaan kuuluvat: IBX Strategy, IBX Source, IBX Procure, IBX Pay sekä IBX Supplier Network. IBX:n asiakkaita ovat muun muassa Finnair, Kuopion seudun hankintatoimi, Ericsson, Deutsche Post, Lufthansa, Volvo Group, Skanska, Novo Nordisk, SEB, Norjan valtio sekä Arla Foods. www.ibxeurope.com Merkittävät saavutukset 2000 - IBX perustetaan lokakuussa Ericssonin, SEB:n ja b-business partnersin aloitteesta. Alkuvaiheessa keskitytään järjestelmän toimittamiseen ensimmäisille asiakkaille Ericssonille ja SEB:lle. IBX solmii yhteistyösopimukset SAP:n ja Commerce Onen kanssa saman vuoden marraskuussa. 2001 - IBX asettaa tavoitteekseen laajentua pohjoismaiseksi yritykseksi. Laajentuminen käynnistyy Tanskasta, kun Novo Nordisk liittyy mukaan osaomistajaksi ja asiakkaaksi. Syyskuun 27. päivä Tanskassa suoritetaan ensimmäiset ostotapahtumat IBX:n toimittamalla järjestelmällä. 2001 - Joulukuun 5. päivä Norjan valtio julkistaa IBX:n sähköisiä kaupankäyntiratkaisuja ja julkisen sektorin sähköisen markkinapaikan rakentamista koskevan tarjouskilpailun voittajaksi. Hankkeen ensimmäinen vaihe on rakennus- ja testivaihe, jossa 12 kuntaa toimii koekäyttäjinä järjestelmälle ja palveluille. IBX on siitä lähtien ollut mukana Norjan markkinoilla. 2002 - Vuoden alussa IBX ilmoittaa, että yritys on verkottunut kansainvälisesti. Kansainvälistyminen on IBX:lle erittäin tärkeää, sillä suuryritysten kaupankäynti on myös suurelta osin kansainvälistä. 2002 - IBX rekrytoi Suomessa ja tavoite liiketoiminnan vakiinnuttamisesta neljässä Pohjoismaassa on saavutettu. IBX toimii nyt Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. 2003 - Vuoden 2002 lopussa IBX:llä oli sopimus 23 (6) ostavan yrityksen ja 250 (135) toimittajayrityksen kanssa. Vuonna 2002 tulot kasvoivat 30 prosenttia, ja vuonna 2003 niiden ennustetaan kasvavan 50 prosenttia. Vuonna 2003, yrityksen kolmantena toimintavuotena, IBX:n odotetaan saavuttavan voitollinen EBITDA-tulos. 2003 - IBX tekee sopimukset Arlan kanssa Tanskassa. Arlalle toimittajayrityksen valinnan ratkaisivat IBX:n kokemus Pohjoismaiden markkinoilla toimimisesta ja kyky toimia kansainvälisesti. 2004 - Skanska valitsee IBX:n toimittajakseen. Sopimus koskee Skanskalle tärkeitä rakennusmateriaalihankintoja ja on merkittävä läpimurto IBX:lle rakennusalalla. Sopimus merkitsee IBX:lle toiminnan laajentamista strategisen hankinnan työkaluihin (nk. eSourcing). 2004 - IBX julkistaa vuoden 2003 tuloksen ja 45 miljoonan Ruotsin kruunun uusmerkinnän, jonka tavoitteena on IBX:n nousu Euroopan johtavaksi toimittajaksi. 2004 - Asema kaikissa Pohjoismaissa vahvistuu uusien sopimusten myötä mm. Saabin kanssa Ruotsissa, Finnairin kanssa Suomessa, Helse Østin kanssa Norjassa ja Lundbeckin kanssa Tanskassa. 2004 - IBX ottaa merkittävän askelen Eurooppalaisilla markkinoilla solmimalla viisivuotisen sopimuksen Deutsche Post World Netin kanssa. Globaali sopimus kattaa 5000 toimittajaa yli 20 maassa. 2005 - Volvo laajentaa yhteistyötään IBX:n kanssa kattamaan Volvon globaalit hankinnat. Ensimmäisessä vaiheessa sopimus käsittää Volvon toiminnan Ranskassa, Belgiassa ja USA:ssa. Sopimukseen kuuluvat myös Volvon tytäryhtiöt, kuten Renault ja Mack Trucks. 2005 - Maaliskuussa IBX ostaa Saksan johtavan sähköisen kaupankäyntiyrityksen trimondon. Yritysoston myötä IBX:stä tulee alan johtava yritys Euroopassa. 2005 - Eurooppalainen paperiteollisuus julkistaa yhteisen sähköisen hankintajärjestelmän PPConnectin ja valitsee IBX:n hankintaratkaisun ja toimittajaverkoston toimittajaksi. M-real, Stora Enso ja UPM Kymmene solmivat monivuotiset sopimukset IBX:n kanssa. 2005 - LEGO® Konserni ja IBX solmivat kolmivuotisen sopimuksen, joka sisältää sähköisten hankintaratkaisujen ja konsultointipalvelujen tuottamisen LEGO®-konsernin sähköisen kaupankäyntijärjestelmän kehittämiseksi. 2005 - IBX julkistaa vuoden 2004 tuloksen, joka ennen poistoja, veroja ja satunnaiseriä on noin miljoona euroa. Vuoden 2004 aikana IBX käsittelee miljoona tilausta, joiden yhteenlaskettu hankinta-arvo on 3 miljardia euroa.

Yrityksestä

Pohjoisranta BCW sai alkunsa vuonna 1995 perustajiensa halusta uudistaa suomalaista viestintäalaa. Tänään Pohjoisranta BCW on strateginen viestintätoimisto, joka auttaa asiakkaitaan löytämään oman äänensä. Kokoamme yhteen analytiikan, strategisen suunnittelun, PR:n, vaikuttajaviestinnän, talousviestinnän, kriisiviestinnän sekä visuaalisen tuotannon ammattilaiset. Olemme osa Burson Cohn & Wolfea, joka on yksi maailman suurimmista täyden palvelun globaaleista viestintätoimistoketjuista. #wemovepeople. Lue lisää: www.bcw-global.com/fi

Tilaa

Liitteet & linkit