Ilmanlaadun terveysvaikutukset huolettavat joka kolmatta suomalaista

Huono ilmanlaatu on yksi suomalaisia eniten huolestuttavista terveysongelmista, ja siitä kannetaan lähes yhtä paljon huolta kuin ylipainosta, uupumuksesta ja sydän- ja verisuonisairauksista. Hyvää ilmanlaatua pidetään toiseksi tärkeimpänä tekijänä omalle hyvinvoinnille heti riittävän unensaannin jälkeen. Tulokset selviävät ruotsalaisen ilmanpuhdistinvalmistaja Blueairin tuoreesta kyselytutkimuksesta.

Kolmasosa (34 %) suomalaisista on huolissaan huonon ilmanlaadun vaikutuksista omaan tai perheenjäsentensä terveyteen. Suomalaiset huolehtivat huonosta ilmanlaadusta lähes yhtä paljon kuin ylipainosta, uupumuksesta ja sydän- ja verisuonisairauksista. Tulokset selviävät ruotsalaisen ilmanpuhdistinvalmistaja Blueairin tuoreesta kyselytutkimuksesta, jolla kartoitettiin suomalaisten näkemyksiä ilmanlaadusta.

– Huonosta ilmanlaadusta huolehditaan Suomessa yhtä paljon kuin tunnetuista kansanterveyden ongelmista, kuten väestön lihomisesta ja sydän- ja verisuonitaudeista. Ilmanlaatu aiheuttaa terveysongelmia Pohjoismaissakin, vaikkemme kärsi esimerkiksi savusumusta. Ilmansaasteet kasvattavat muun muassa astman, keuhkosyövän ja sydänkohtauksen riskiä. Erityisen herkkiä epäpuhtaan ilman vaikutuksille ovat lapset, vanhukset ja allergikot, kertoo Blueairin operatiivinen johtaja Herman Pihlträd.

Huonon ilmanlaadun vaikutuksesta ulkonäköön oli huolissaan vain kahdeksan prosenttia kyselytutkimukseen vastanneista. Pihlträdin mukaan ilmansaasteiden ja ulkonäön yhteys on yleisesti huonommin tiedossa.

– Huono ilmanlaatu vanhentaa esimerkiksi ihoa. Ongelma on kuitenkin huomaamaton, sillä Suomessa ilmansaasteet ovat täysin näkymättömiä. Esimerkiksi Kiinassa ilmansaasteet näkyvät savusumuna ja siten sen vaarat ovat myös helpommin ymmärrettävissä, kertoo Pihlträd.

Tietoisuuden kasvattamiseksi Blueair on toteuttanut myös ilmaisen Air View -verkkopalvelun, joka kertoo ulkoilman laadun oman sijainnin perusteella ja tuo näkymättömätkin ilman epäpuhtaudet näkyviin Street view -näkymän avulla.

Riittävä uni tärkeintä, ilmanlaatu toisena

Kyselyn mukaan neljä suomalaista viidestä (82 %) pitää riittävää unta erittäin tärkeänä tekijänä omalle hyvinvoinnilleen. Hyvä ilmanlaatu nousi toiselle sijalle 79 prosentin kannatuksella.

– Riittävän unen arvostuksen ymmärtää hyvin, sillä univaje konkretisoituu helposti. On kuitenkin huomionarvoista, että useampi piti hyvää ilmanlaatua tärkeänä omalle hyvinvoinnilleen kuin esimerkiksi ajanviettoa läheisten kanssa, terveellistä ravintoa tai kuntoilua, kertoo Pihlträd.

Naisvastaajista 85 prosenttia piti ilmanlaatua hyvinvoinnilleen tärkeänä, kun miehillä vastaava osuus oli 73 prosenttia. Ilmanlaadun arvostus myös kasvoi iän karttuessa. Kyselyyn vastanneista 55–70-vuotiaista ilmanlaatua piti terveyden kannalta tärkeänä 86 prosenttia, 18–24-vuotiaista noin 73 prosenttia. Alueellisesti ilmanlaadun merkitys korostui etenkin Itä-Suomessa, jossa 85 prosenttia vastaajista piti sitä tärkeänä hyvinvoinnilleen.

Kuinka paljon huolehdit seuraavista terveysongelmista?
(”erittäin paljon” ja ”paljon” vastanneiden yhteenlaskettu osuus)

 1. Ylipaino (26 %)
 2. Uupumus (24 %)
 3. Sydän- ja verisuonisairaudet (24 %)
 4. Nivel- ja lihassairaudet (24 %)
 5. Huono ilmanlaatu (23 %)
 6. Allergia (20 %)
 7. Mielenterveysongelmat (19 %)
 8. Keuhkosairaudet (19 %)
 9. Syöpä (17 %)
 10. Diabetes (17 %)
 11. Astma (17 %)
 12. Aivoverenkiertohäiriöt (15 %)
 13. Päihteiden väärinkäyttö (14 %)

Kuinka tärkeitä seuraavat asiat ovat hyvinvoinnillesi?
(”erittäin tärkeitä” ja ”tärkeitä” vastanneiden yhteenlaskettu osuus)

 1. Riittävä uni (82 %)
 2. Hyvä ilmanlaatu (79 %)
 3. Ajanvietto perheiden tai ystävien kanssa (74 %)
 4. Terve ravinto (70 %)
 5. Ajanvietto itsekseni (69 %)
 6. Hyvä nestetasapaino (67 %)
 7. Ajanvietto harrastusteni parissa (59 %)
 8. Työergonomia (60 %)
 9. Kuntoilu (57 %)

Tiedot perustuvat Blueair AB:n tilaamaan kyselytutkimukseen, jonka suunnitteli ja analysoi Pohjoisranta Burson-Marsteller Oy. Kysely toteutettiin M3 Research Oy:n internet-paneelissa syyskuussa 2016 ja sen aineistona oli 1 000 vastaajan otos 18–70-vuotiaista suomalaisista. Kyselytutkimuksen lähtöotos oli kansallisesti edustava.

Mediayhteydet Suomessa:
blueair-pbm@bm.com

Blueair
Blueairin tuotteet parantavat sisäilman laatua kodeissa ja toimistoissa yli 50 maassa. Niiden suunnittelun etusijalla ovat laatu, energiatehokkuus ja ympäristön huomioiminen. Blueairin ilmanpuhdistimet sieppaavat huoneilmassa liikkuvat allergeenit, astman aiheuttajat, virukset, bakteerit ja muut epäpuhtaudet hiljaisesti mutta tehokkaasti. blueair.com/fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Pohjoisranta BCW sai alkunsa vuonna 1995 perustajiensa halusta uudistaa suomalaista viestintäalaa. Tänään Pohjoisranta BCW on strateginen viestintätoimisto, joka auttaa asiakkaitaan löytämään oman äänensä. Kokoamme yhteen analytiikan, strategisen suunnittelun, PR:n, vaikuttajaviestinnän, talousviestinnän, kriisiviestinnän sekä visuaalisen tuotannon ammattilaiset. Olemme osa Burson Cohn & Wolfea, joka on yksi maailman suurimmista täyden palvelun globaaleista viestintätoimistoketjuista. #wemovepeople. Lue lisää: www.bcw-global.com/fi

Tilaa