Kolme ihmisläheistä nettihanketta palkittiin Oulussa

Millennium-palkitun teknologian soveltamisesta tunnustukset Kolme ihmisläheistä nettihanketta palkittiin Oulussa Ensimmäisen Millennium-teknologiapalkinnon vuonna 2004 saanut Tim Berners-Lee korosti www:n jatkuvia kehitysmahdollisuuksia tänään Oulussa järjestetyssä Millennium-palkittua teknologiaa ihmiselle -tilaisuudessa. Samalla käynnistyi vuoden 2006 Millennium-palkinnonsaajan maailmalaajuinen etsintä. Osoituksena innovatiivisesta Millennium-palkitun teknologian hyödyntämisestä Suomessa, tilaisuudessa jaettiin tunnustukset kolmelle ihmisläheisesti www:tä ja internetiä hyödyntävälle hankkeelle. Palkinnon saivat Poliklinikka.net - tunne terveytesi – sivusto, reaaliaikaisen keskustelun internetissä mahdollistava Internet Relay Chat (IRC), www.irc.org ja mobiili- ja verkko-oppimisympäristöhanke Moop. Ensimmäisen Millennium-teknologiapalkinnon sai vuonna 2004 World Wide Webin kehittäjä Tim Berners-Lee. Tunnustuspalkinto myönnetään suomalaisille hankkeille, jotka ovat esimerkillisesti hyödyntäneet Millennium-palkittua teknologiaa ihmisten elämänlaadun parantamiseksi. Tunnustuspalkinnon myönsivät Millennium-palkintosäätiö, Oulun kaupunki ja Oulun kauppakamari. Palkitut hankkeet valittiin yhteistyössä Oulun yliopiston, Tekesin ja VTT:n kanssa. Palkitut hankkeet valittiin ennalta sovittujen kriteerien mukaan. Hankkeita tarkasteltiin niiden innovatiivisuuden, laajuuden, yleishyödyllisten tavoitteiden sekä ihmisten arkipäivään kohdistuvien vaikutusten perusteella. ”Tunnustuspalkinnon saaneet hankkeet ovat kaikki onnistuneet erinomaisesti hyödyntämään www:tä ja internetiä ihmisläheisesti ja innovatiivisesti. Toivomme, että nämä hankkeet toimivat hyvinä esimerkkeinä teknologiasta, jonka avulla on voitu parantaa elämänlaatua, Millennium-palkintosäätiön puheenjohtaja Jaakko Ihamuotila sanoo. Millennium-palkintosäätiö on itsenäinen, vuonna 2002 perustettu säätiö, jonka tavoitteena on edistää ihmisten elämänlaatua parantavaa tieteellistä tutkimusta teknologian alalla. Säätiön toimintaa tukevat ja rahoittavat yksityinen ja julkinen sektori yhteistyössä. Säätiö jakaa joka toinen vuosi maailman suurimman, miljoonan euron arvoisen teknologiapalkinnon. Tunnustuspalkinnot Millennium-palkitun teknologian soveltamisesta jaetaan tänä vuonna Tampereella ja Oulussa. Tampereen alueen kolme palkittavaa hanketta julkistettiin eilen 16.3.2005. Tunnustuspalkinnon saajat Oulun alueella Poliklinikka.net - tunne terveytesi Poliklinikka.net on kokonaisvaltainen palvelu Internetin käyttäjille, jotka ovat kiinnostuneita terveydestä, elämänlaadusta, sairauksista ja niiden omahoidosta. Poliklinikka.net sisältää osiokokonaisuuksia mm. lääkeinformaatiosta, potilasohjeista, matkailusta ja omahoidosta. Poliklinikka.netin sisällöstä vastaavat suomalaiset terveysalan ammattilaiset ja palvelun sisältö tarkistetaan säännöllisesti. Poliklinikka.net –palvelun jatkuvasti kasvavat kävijämäärät kertovat käyttäjien luottamuksesta ja tarpeesta tällaisille palveluille. Internet Relay Chat (IRC), www.irc.org Internet Relay Chat on Internetissä toimiva hajautettuihin palvelimiin perustuva reaaliaikainen keskusteluohjelma (chat). Internetissä ennen IRC:tä käytetyt chattiohjelmistot perustuivat yhden palvelimen keskitettyyn arkkitehtuuriin, ja IRC:n tarjoama hajautus mahdollisti IRC:n leviämisen yhdeksi Internetin peruspalveluista. IRC perustuu avoimuuteen ja avoimeen lähdekoodiin. IRC:tä kehittämässä on ollut vuosien mittaan maailmanlaajuisesti tuhansia ihmisiä, ja ilman heitä IRC:n laaja suosio ei olisi ollut mahdollinen. Moop – mobiili- ja verkko-oppimisympäristö Moop on vuorovaikutteinen oppimisympäristö tilanteisiin, joissa peruskoulun oppilas kännykän ja internetin avulla jäsentää lähiympäristöään ja kommunikoi muodostamassaan ryhmässä. Moopin kautta oppilas tekee havaintoja, tallentaa ja käsittelee informaatiota mobiili- ja verkkoalustalla. Oppimisympäristö tukee tutkivan oppimisen mukaista prosessia, jonka aikana oppilas jäsentää ajatuksiaan tutkittavasta aiheesta, hankkii tietoja ja havaintoja ympäristön kautta sekä raportoi oppimisensa verkko-oppimisympäristöön. Oppimisprosessin kautta luotu tieto on erityisen arvokasta, koska oppilaat toimivat itse sisällöntuottajina. Lisätietoja toimitukselle: Millennium-palkintosäätiö Asiamies TkT Tapio Alvesalo, puh. +358 400 341 497 tapio.alvesalo@millenniumprize.fi Tiedottaja Tanja Ikonen, puh. +358 40 701 5757 tanja.ikonen@millenniumprize.fi Poliklinikka.net Ilari Kerola, myyntijohtaja, puh. +358400684120 ilari.kerola@coronaria.fi Teemu Puhakka, päätoimittaja, puh. +358405503695 teemu.puhakka@coronaria.fi Internet Relay Chat (IRC)-program Jarkko Oikarinen, puh. +358 40 3817941 ircjto@kumpu.org Moop – mobiili- ja verkko-oppimisympäristö Incode Oy, Lauri Haapanen, Toimitusjohtaja, puh. +358 40 508 5448 lauri.haapanen@incode.fi _________________ Millennium-teknologiapalkinto Historian ensimmäinen Millennium-teknologiapalkinto myönnettiin world wide webin kehittäjälle Tim Berners-Leelle kesäkuussa 2004. Miljoonan euron suuruisen palkinnon jakaa Millennium-palkintosäätiö. Www:n toimintaperiaate muotoutui vuonna 1980, kun Berners-Lee kirjoitti muistiavukseen ohjelman, joka mahdollisti linkkien luomisen tekstistä hänen tietokoneelleen tallennettuihin tiedostoihin. Berners-Lee kehitti www-palvelun CERN:ssä Sveitsissä, ja se julkaistiin vuonna 1991. Nykyään Berners-Lee työskentelee Massachusetts Institute of Technologyssä (MIT) USA:ssa verkon käytettävyyden ja tehokkuuden parantamiseksi muun muassa tietojenkäsittelyä helpottavan semanttisen verkon kehittämiseksi. Palkinnon myöntää Millennium-palkintosäätiö, riippumaton suomalainen rahasto. Suomalaiset järjestöt, teollisuus ja Suomen valtio perustivat ja rahoittavat palkinnon yhteistyössä tuodakseen esille teknologian roolin elämän laadun parantajana ja kirkastaakseen Suomen mainetta korkean teknologian maana. Tunnustuspalkinto Millennium-palkitun teknologian soveltamisesta Tunnustuspalkinnon tavoitteena on nostaa esille suomalaisia hankkeita, jotka ovat hyödyntäneet Millennium-palkittua teknologiaa esimerkillisesti ihmisten elämänlaadun parantamiseksi. Tunnustuspalkinnot jaetaan tänä vuonna Tampereella ja Oulussa.

Yrityksestä

Pohjoisranta BCW sai alkunsa vuonna 1995 perustajiensa halusta uudistaa suomalaista viestintäalaa. Tänään Pohjoisranta BCW on strateginen viestintätoimisto, joka auttaa asiakkaitaan löytämään oman äänensä. Kokoamme yhteen analytiikan, strategisen suunnittelun, PR:n, vaikuttajaviestinnän, talousviestinnän, kriisiviestinnän sekä visuaalisen tuotannon ammattilaiset. Olemme osa Burson Cohn & Wolfea, joka on yksi maailman suurimmista täyden palvelun globaaleista viestintätoimistoketjuista. #wemovepeople. Lue lisää: www.bcw-global.com/fi

Tilaa

Liitteet & linkit